Kerntaak 2 - Public Relations - Herhaling

Public Relations 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Public Relations 

Slide 1 - Slide

Het begrip Public Relations

Het systematisch communiceren met voor de organisatie belangrijke groepen, met als doel wederzijds begrip tussen deze groepen en de organisatie te bevorderen.

Slide 2 - Slide

Vorige week is de opdracht voor het externe evenement uitgelegd. Wat zijn voor jou belangrijke publieksgroepen waar je mee moet communiceren m.b.t. dit evenement?

Slide 3 - Mind map

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
PR-middelen bepalen
PR-matrix invullen
PR-doel bepalen 
Randvoorwaarden bepalen 
Publieksgroepen bepalen 

Slide 4 - Drag question

Het PR-Plan in vijf stappen:
Stap 1: PR doel bepalen 
Wat wil je bereiken met je PR? 

Bijv. 80% van de campinggasten is op de hoogte van het beachvolleybaltoernooi op 23 juli 2021. 

Stap 2: Randvoorwaarden bepalen
Welke mogelijkheden heb je? 

Wat is er haalbaar met het budget, in de beschikbare tijd, met de beschikbare 'mankracht'.  

Slide 5 - Slide

Het PR-Plan in vijf stappen:
Stap 3: Publieksgroepen bepalen
Wie wil je bereiken? 

Stel je organiseert de Koningsspelen op een basisschool; dan moet je de kinderen enthousiast krijgen, het docententeam informeren/enthousiasmeren, ouders/verzorgers informeren, buurtbewoners informeren etc. 

Stap 4: PR-middelen bepalen
Met welke PR-middelen ga je welke doelgroep(en) benaderen. 

Slide 6 - Slide

Het PR-Plan in vijf stappen:
Stap 5: PR-matrix invullen
Volgens AIDA formule = Aandacht, Interesse, Deelname, Actie 


Slide 7 - Slide

Met welke randvoorwaarden heb je te maken m.b.t. PR
A
Beschikbare ruimte, beschikbaar materiaal, beschikbare tijd.
B
Beschikbare velden, beschikbaar budget, beschikbare tijd.
C
Beschikbare tijd, beschikbare 'mankracht', beschikbaar budget
D
Beschikbaar materiaal, beschikbaar budget, beschikbare uren.

Slide 8 - Quiz

PR-middelen
Social media 
   (Facebook, Intagram, Twitter)

Website

E-mail / digitale nieuwsbrief

Flyer / folder / affiche / brochure 
poster / krantenbericht 

Slide 9 - Slide

6WenH-formule
- Wat gaat er gebeuren? ​

- Wanneer vind het plaats?​

- Wie heeft de leiding of wie
   organiseert het?​

- Waar vindt het evenement plaats?​

- Welke doelgroepen worden
   uitgenodigd?​ 

- Wat gaat het kosten?​

- Hoe heet het evenement? 

Slide 10 - Slide

Beoordeling PR-middelen
Beoordelingscriteria PR-middelen 
  • Het bereik van het PR-middel (doelgroep) 
  • Communicatievermogen van het PR-middel 
  • De kosten van het PR-middel 
  • Het vertrouwen in het PR-middel
  • De zeggenschap over het PR-middel 

Slide 11 - Slide

PR » Extern evenement
Verplichte onderdelen:
- Poster volgens 6WenH formule naar je deelnemers en andere 
   betrokkenen. 

Optioneel: 
- Bericht(en) op de social media kanalen van de organisatie. 
- Nieuwsbericht(en) op de website van de organisatie (vereniging) 


Slide 12 - Slide

Vragen?

Slide 13 - Slide