les 1 economische dimensie

economische dimensie
wat is de doelstelling:
• –de bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt;
• –de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.

1 / 15
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

economische dimensie
wat is de doelstelling:
• –de bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt;
• –de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen
1. les over geld, inkomen en status
2.gastlessen gegeven door FNV  11 en 18 juni 
3. gastlessen gegeven door LEF 21 en 28 mei
4. Opdracht  schrijven
5. presentaties 25 juni en 2 juli
6. nieuws quiz iedere week

Slide 2 - Slide

legaal geld krijg je door?

Slide 3 - Mind map

Waarom werken mensen?

Slide 4 - Mind map

Maslow


"Pas richten op een hogere behoefte als een basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"

Materieel / Immaterieel

Slide 5 - Slide

Iemand werk om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
behoefte aan sociaal contact
C
veiligheid en zekerheid
D
lichamelijke behoeften

Slide 6 - Quiz

'Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan wordt je nooit een kwartje'. Wat betekent deze uitspraak?
A
Je moet niet teveel geld uitgeven
B
Het is moeilijk om hoger op te komen op de maatschappelijke ladder
C
Arme mensen zijn te lui om te werken
D
Je moet niet gokken met geld

Slide 7 - Quiz

Noem een beroep dat hoog op de maatschappelijke ladder staat

Slide 8 - Mind map

Welk 'al dan niet aangeboren kenmerk' is het meest bepalend voor iemands succes?
A
Rijkdom ouders
B
Eigen bijzondere talenten
C
Eigen intelligentie
D
Opleidingsniveau ouders

Slide 9 - Quiz

Sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid wordt gemaakt op drie terreinen: 
-Ongelijke verdeling van bezit (bijv. kennis, inkomen, vermogen)
-Ongelijke verdeling van status (aanzien)
-Ongelijke verdeling van macht (invloed)

Slide 10 - Slide

Bezit 
Status
Macht 
Een leger met moderne, geavanceerde wapens
Een HBO-diploma
Een ere-doctoraat aan de universiteit
Een erfenis van 150.000
Een koophuis
Een baan als influencer 

Slide 11 - Drag question

Lagen in de samenleving
Het indelen van mensen in sociale lagen heet sociale stratificatie (strata= lagen), zo ontstaat de maatschappelijke ladder. 
In een open samenleving is er de mogelijkheid tot sociale mobiliteit: stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder. In een gesloten samenleving kan dat niet/nauwelijks. 

Je maatschappelijke positie kan op twee manieren tot stand komen: 
-positietoewijzing: maatschappelijke oorzaken bepalen je positie. 
  Bijv. je afkomst, je geslacht, autochtoon/migrant
  -> je kenmerken worden op een bepaalde manier gewaardeerd door de samenleving. 
-positieverwerving: je verkrijgt je positie door je eigen bijdrage.
  Bijv. via het volgen van onderwijs

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

samenvatting
Werken om te leven of leven om te werken.
Onze positie volgens de piramide van Maslow.
In Nederland bestaat sociale ongelijkheid vanuit bezit, status en macht.
Status kan op verschillende vlakken worden verkregen.
Kansen en mogelijkheden zijn mede toekomstbepalend.
Slide 14 - Slide

vooruitblik
Wat is ,was de invloed van het koningshuis 
op de Nederlandse economie.

Slide 15 - Slide