H6.2 - Diagrammen

Diagrammen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Diagrammen

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Aan het einde van deze les kun je een beeld-, staaf-,  lijn-, cirkel- en driehoeksdiagram lezen en tekenen.

Slide 2 - Slide

Beelddiagram lezen:

- Wat is de waarde van elk symbool?

- Hoeveel hele symbolen staan er?

- Staan er ook symbolen gedeeltelijk
   getekend?  Hoeveelste deel dan?

Slide 3 - Slide


Hoeveel mensen uit NL gaan op een lange vakantie naar Groot-Brittanië?
(geen punten op spaties in je antwoord)
A
400000
B
50000
C
600000
D
500000

Slide 4 - Quiz

Staafdiagram lezen:

- Kijk kritisch naar de hoogte van de staven als ze niet precies op een lijn uitkomen.

- Schat zo nauwkeurig mogelijk.

- Bij zelf tekenen: Eerste staaf niet aan de verticale as vast. 
De andere staven ook niet aan elkaar vast. 

Slide 5 - Slide


Er werd in 2010 meer kruidenthee dan gemengde thee gedronken.

Hoeveel procent meer?
A
20%
B
25%
C
40%
D
28%

Slide 6 - Quiz

Lijndiagram

- Lees geel vak op blz. 62 van je boek deel 2.

- De punten in een lijndiagram  worden verbonden door een rechte lijn.

- Gebruik waar nodig een scheurlijn

Slide 7 - Slide


Hoeveel gram was het theeverbruik per hoofd van de bevolking in 2010 minder dan in 2000?
A
35 gram
B
40 gram
C
45 gram
D
50 gram

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Cirkeldiagram
  • Is verdeeld in stukken, een zo'n stuk heet sector
  • Boven het cirkeldiagram staat het aantal dat bij 100% hoort
  • Bij het cirkeldiagram vind je een legenda
  • In de legenda staat wat de sectoren betekenen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Driehoeksdiagram

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Huiswerk
Voor zondag 18 maart

m. par. 6.2

Slide 16 - Slide