voorschriften voor hygiënisch en veilig werken

hygienisch en veilig werken
Aan het eind van de les weet je wat hygienisch en veilig werken inhoud
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BasiszorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

hygienisch en veilig werken
Aan het eind van de les weet je wat hygienisch en veilig werken inhoud

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is het doel van hygiënisch werken

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

doel hygiënisch werken
 • het bevorderen en in stand houden van een goede algemene gezondheidstoestand,
 • besmetting voorkomen 
 •  verspreiding van infecties tegen te gaan.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

De manieren waarop micro-organismen binnendringen noemen we de besmettingswegen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

micro-organismen
Geschikte leefomgeving voor micro-organismen
Verlaten van leefomgeving
Verschillende manieren van transport
Toegangspoort nieuwe omgeving

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Als een pathogeen micro-organisme het lichaam binnendringt spreken we van een 
Wanneer een pathogeen micro-organisme zich in het lichaam kan handhaven en vermeerderen dan heb je een 
                  zijn eencellige levende organismen.  
Een                   heeft een gastheer nodig om te overleven.

besmetting
infectie
bacteriën
virus

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

verwijderen van zichtbaar vuil met zeep
micro-organismen verminderen en de groei ervan stilleggen
micro-organismen geheel verwijderen
Desinfecteren
Steriliseren
reinigen

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Wat is direct contact, indirect contact en kruisbesmetting?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

verschil direct/indirect contact 
Bij direct contact met een infectiebron, worden de micro-organismen direct van de bron overgebracht op iemand anders.
Besmetting door indirect contact gebeurt als het micro-organisme via een transportmiddel wordt overgebracht vanuit de infectiebron.
Als iemand wordt besmet met micro-organismen via andere zorgvragers, medewerkers, stof of apparatuur, is er sprake van een kruisbesmetting. Als de besmetting een infectie tot gevolg heeft, wordt er gesproken van een kruisinfectie.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

kruisbesmetting/ kruisinfectie
 • Als iemand wordt besmet met micro-organismen via andere zorgvragers, medewerkers, stof of apparatuur, is er sprake van een kruisbesmetting. 
 • Als de besmetting een infectie tot gevolg heeft, wordt er gesproken van een kruisinfectie.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij een goede handhygiëne?
timer
1:00

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

handhygiene
handen wassen: Na het gebruik van het toilet, na neussnuiten, niezen of hoesten, bij een zichtbare verontreiniging of als ze plakkerig zijn,
handen desinfecteren: na niet zichtbare verontreiniging

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wanneer mag je je handen desinfecteren met handalcohol en hoef je ze niet te wassen?
A
als je het bed van de zorgvrager hebt opgedekt
B
Na je in contact bent gekomen met lichaamsvocht van de zorgvrager.
C
als je handen plakkerig zijn
D
na toiletbezoek

Slide 13 - Quiz

terugblik vorige les
De verpleegkundige deponeert het gebruikte beddengoed in de linnenzak en pakt schone lakens.

Moet je hier handen desinfecteren?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Isolatie
1. beschermende isolatie:
Zorgvrager heeft onvoldoende weerstand tegen ziekmakende organisme en moet geïsoleerd verpleegd worden
2. bron isolatie :
Een zorgvrager met een besmettelijke aandoening., niet de zorgvrager, maar de omgeving moet beschermd worden

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Welke isolatiemaatregel is van toepassing bij een besmetting van Covid 19
A
beschermende isolatie
B
bron isolatie
C
omgekeerde isolatie
D
ik weet het niet

Slide 16 - Quiz

Bij infectie FFP1 of FFP2 toepassen. In de zorg doen we FFP2
Door druppel is 1 persoonskamer voldoende en hoeft een sluisbox niet. Druppel valt in principe onder normale omstandigheden binnen 1.5 meter neer.

taken vpk bij veilige zorgsituaties
de bescherming van de zorgvrager tegen:

 • mechanisch letsel (bijvoorbeeld door uit bed vallen of uitglijden);
 • gevaren van natuurkundige aard (zoals vuur);
 • schadelijke stoffen (bijvoorbeeld verkeerde medicatie of ziekteverwekkende micro-organismen).


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Welke onveilige situaties kan je bedenken in de zorg?

Slide 18 - Mind map

This item has no instructions

Veel voorkomende onveilige situaties:
 • Vallen
 •  Verbranding,
 •  Vrijheidsbeperkende maatregelen
 •  Elektriciteit

Slide 19 - Slide

Er is veel discussie geweest over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals de Zweedse band, polsbanden en enkelbanden. Uit onderzoek is gebleken dat deze middelen geen positieve invloed hebben op het aantal valincidenten. Zij hebben zelfs in bepaalde situaties een averechts effect.

Valpreventie

Met valpreventie bedoelen we, voorkomen dat zorgvragers vallen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Einde lesson up
thema 4 hygienisch en ergonomisch verantwoord handelen praktijksituatie maken: 
 • Anna ondersteunt Tjeerd in omgekeerde isolatie
 • start portfolio opdracht 3Slide 21 - Slide

This item has no instructions