B1: Wat is ecologie?

Thema 6: Ecologie
B1: Wat is ecologie?
Leerdoelen: Je kunt de invloeden van het milieu indelen in biotische en abiotische factoren
Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1,2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 6: Ecologie
B1: Wat is ecologie?
Leerdoelen: Je kunt de invloeden van het milieu indelen in biotische en abiotische factoren
Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven

Slide 1 - Slide

B1: Wat is ecologie?
Milieu: leefomgeving
Het milieu heeft invloed op organismen

Ecologie: onderzoekt de relaties tussen organismen en hun milieu

Slide 2 - Slide

B1: Wat is ecologie?
Invloeden van het milieu delen we in in 2 groepen
 • Abiotisch factoren: levenloze natuur
 • Biotisch factoren: levende natuur

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

B1: Wat is ecologie?
Ecologen kunnen op verschillende niveaus onderzoek doen

 • Individu: een organisme

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

B1: Wat is ecologie?
 • Populatie: groep individuen van dezelfde soort

 • Levensgemeenschap: alle populaties van alle soorten

Slide 8 - Slide

B1: Wat is ecologie?
 • Biotoop: alle abiotische factoren

 • Ecosysteem: alle biotische en abiotische factoren in een gebied


Slide 9 - Slide

Een ecoloog onderzoekt de invloed van de hoeveelheid gras op de hoeveelheid konijnen in een gebied. Op welk niveau is dit?
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 10 - Quiz

Een ecoloog onderzoekt de invloed van water op de groei van een koolmees. Op welk niveau is dit?
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 11 - Quiz

Alle abiotische factoren bij elkaar noemen we...
A
Biotoop
B
Abiotoop
C
Bioom
D
Ecosysteem

Slide 12 - Quiz

Merels en mussen die leven in het zelfde bos behoren tot dezelfde populatie
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quiz

Vossen en konijnen die in hetzelfde bos leven behoren tot dezelfde levensgemeenschap
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Wat zijn de vier niveau's van de ecologie van klein naar groot?
A
individu, populatie, levensgemeenschap, ecosystemen
B
levensgemeenschap, individu, populatie, ecosystemen

Slide 15 - Quiz

B2: Voedselrelaties
Leerdoelen
Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 16 - Slide

B2: Voedselrelaties
Voedselketen: 
 • reeks soorten, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort
 • eerste schakel is altijd een plantensoort
 • pijl gaat altijd naar de volgende soort

Slide 17 - Slide

B2: Voedselrelaties

Slide 18 - Slide

B2: Voedselrelaties
De werkelijkheid is altijd ingewikkelder dan een voedselketen
 • meerdere voedselketens lopen door elkaar

Al deze voedselketen bij elkaar noem je een voedselweb

Slide 19 - Slide

B2: Voedselrelaties
Producent
Consument 1e orde
Consument 2e orde
Consument 3e orde

Slide 20 - Slide

B2: Voedselrelaties
Voedselweb

Slide 21 - Slide

B2: Voedselrelaties
In een voedselweb komen verschillende soorten voor
 • Planten: het begin van een voedselketen of voedselweb
 • Planteneters: eten planten
 • Vleeseters: eten vlees
 • Alleseters: eten alles

Slide 22 - Slide

Producent
Consument

Slide 23 - Drag question

Noem 3 dingen die je deze les hebt geleerd!

Slide 24 - Open question

Leerdoelen
B1: Je kunt de invloeden van het milieu indelen in biotische en abiotische factoren
Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven
B2: Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 25 - Slide

B1: Wat is ecologie?
Maak de opdrachten in het boekje bij B2 en lever deze in via Showbie!

Slide 26 - Slide