VAI ZOZ lesweek 3

 Voorlichting, Advies en Instructie 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

 Voorlichting, Advies en Instructie 

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les

Terugblik vorige week
 leerdoelen
Wie kun je erbij betrekken
Welke onderwerpen kom je tegen
Aandachtspunten
Psycho-educatie filmpje
Leerdoelen behaald?


Slide 2 - Slide

Uitleg
Je krijgt een aantal open vragen die je eerst zelf beantwoord.
Na elke vraag bespreken we de antwoorden. 
Doel is om je goed voor te bereiden op de toets. 
Dus wat je nu niet weet, weet je straks gelukkig wel. 

Slide 3 - Slide

Wat is het verschil tussen advies en voorlichting?
timer
1:00

Slide 4 - Open question

Wat is het doel van voorlichting, advies en instructie (VAI)?

Slide 5 - Open question

Informatie geven over een specifiek onderwerp
Deskundige suggesties en raad geven
Iets uitleggen of laten zien hoe het beste te handelen in bepaalde situaties
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 6 - Drag question

Preventie is het voorkomen van problemen. Er is primaire preventie, secundaire preventie en tertiaire preventie? Welke (bovenstaande) preventie staat voor het opsporen en vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen?

Slide 7 - Open question

OP welk niveau wordt hier VAI gegeven?

Slide 8 - Open question

Voordat je een VAI gaat uitvoeren, doe je de voorbereiding....
met welke factoren moet je rekening houden?

Slide 9 - Open question

Welke wetten/voorzieningen zijn belangrijk om te weten bij de VAI?

Slide 10 - Mind map

Wat zijn de belangrijkste rechten van de zorgvrager in de WGBO?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

Geef vier voorbeelden van open vragen die jou kunnen helpen om een goed advies te geven aan de zorgvrager? 

Slide 13 - Slide

DOEL VAI 
 1. Vergroten van de acceptatie
 2. Leren omgaan met het ziektebeeld

Door vroeg signaleren van gezondheidsrisico's kan erger voorkomen worden en wordt de kans op succesvolle behandeling vergroot.

Slide 14 - Slide

Specifieke doelstellingen zorgvrager

 • Vergroten van ziekte-inzicht
 • Bevorderen van medicatie- en therapietrouw
 • Leren omgaan met de ziekte
 • Voorkomen van een terugval
 • Verbeteren van het functioneren.

Slide 15 - Slide

Specifieke doelstellingen betrokkenen

 • Leren omgaan met/en of begrijpen van het gedrag
 • Leren bijstelling van verwachtingen 
 • Accepteren om te leven met iemand die ziek is

Slide 16 - Slide

Wie kunnen er bij VAI betrokken worden?
 • Zorgvrager
 • Hulpverleners (arts, verpleegkundige, maatschappelijk werk, enz)
 • Familie/naasten (ouders, kinderen, partner, buren, werkgever, collega's enz)
 • Vrienden

Slide 17 - Slide

Aandachtspunten
 • Vaak individuele voorlichting zorgvrager, groepsvoorlichting voor familie/naasten
 • Betrekken van familie/naasten
 • Goed op de hoogte zijn van je onderwerp
 • Verbale en non-verbale houding
 • Psycho-educatie (voorlichting, aanleren en oefenen van vaardigheden)
 • Lotgenoten

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Leerdoelen behaald?
De student kan:
 • Bij het geven van voorlichting, advies en instructie aan een zorgvrager in de  gezondheidszorg rekening houden met de kenmerken van de zorgvrager.
 • De zorgvrager en naastbetrokkenen actief in het begeleidingsproces betrekken, gericht op het handhaven of vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Slide 20 - Slide

Nabespreking 
Welke vragen heb jij?
Zoja, welke kennis was dit?
Zonee, wat heb jij nog nodig? 

Slide 21 - Slide