Metonymie (Nieuw Nederlands Havo 3, H3 woordenschat)

 Beeldspraak
Beeldspraak is een manier om je boodschap mooier, duidelijker of krachtiger te maken.
Met beeldspraak gebruik je woorden in een figuurlijke betekenis. Sommige vormen van beeldspraak kennen we al. Nieuw is metonymie.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

 Beeldspraak
Beeldspraak is een manier om je boodschap mooier, duidelijker of krachtiger te maken.
Met beeldspraak gebruik je woorden in een figuurlijke betekenis. Sommige vormen van beeldspraak kennen we al. Nieuw is metonymie.

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Herhaling: vergelijking
In een vergelijking zet je twee dingen naast elkaar die op elkaar lijken, het object en het beeld.

 • De vijand kwam als een dief in de nacht.
 • Hij is een boom van een vent.
 • Zo rood als een kreeft.
 • El Messaoudi, de motor op het middenveld
  van FC Groningen, speelde een goede pot.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Herhaling: vergelijking
In een vergelijking zet je twee dingen naast elkaar die op elkaar lijken, het object en het beeld.

 • De vijand kwam als een dief in de nacht.
 • Hij is een boom van een vent.
 • Zo rood als een kreeft.
 • El Messaoudi, de motor op het middenveld
  van FC Groningen, speelde een goede pot.
Geen als of van, maar het is wel een vergelijking. Het object en het beeld worden genoemd.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Herhaling: metafoor
Bij een metafoor maak je ook een vergelijking, maar noem je alleen het beeld, niet het object.

 • Je moet die zwijnenstal even opruimen.
 • Voetbal is oorlog.
 • Zij heeft echt een gat in haar hand.
 • Die kleuter zit in 5 VWO.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Herhaling: personificatie
Bij een personificatie stel je een levenloos ding voor als een persoon. Je geeft het eigenschappen of laat het dingen doen alsof het een persoon is.

 • De wind is gaan liggen.
 • Papier is geduldig.
 • De zon streelde haar wangen.
 • Dit hoofdstuk legt iets uit over beeldspraak.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Nieuw: metonymie
Metonymie is een vorm van beeldspraak waarbij je een kenmerk van het object gebruikt als beeld voor dat object.

 • deel i.p.v. het geheel: Dat is €3 de neus (je bedoelt: persoon)
 • geheel i.p.v. het deel: We krijgen een nieuwe badkamer ( je bedoelt: inrichting van de badkamer)
 • de maker/producent i.p.v. het product: Ik heb nieuwe Nikes (je bedoelt: de schoenen)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Nieuw: metonymie
Meer vormen van metonymie:
 • eigenschap. i.p.v. de persoon: die lachebek (je bedoelt: persoon die vaak lacht)
 • materiaal i.p.v. het voorwerp: Hij trapte het leer tussen de doelpalen ( je bedoelt: de voetbal)
 • voorwerp i.p.v. de inhoud: Geef mij nog een glaasje (je bedoelt: het drankje)
 • aardrijkskundige naam i.p.v. het product: Hij drinkt een bordeaux (je bedoelt: de wijn uit dat gebied)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Metonymie vs. metafoor
Een metoniem en een metafoor lijken misschien op elkaar, maar ze zijn verschillend.

Bij een metafoor gebruik je een ander object als beeld voor het ene object.
Je kamer is geen échte zwijnenstal, maar het punt van overeenkomst is de troep en viezigheid.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Metonymie vs. metafoor
Een metoniem en een metafoor lijken misschien op elkaar, maar ze zijn verschillend.

Bij een metoniem gebruik je een kenmerk of eigenschap van hetzelfde object als beeld voor dat object. De neus is een deel van een persoon en dat is wat je eigenlijk bedoelt.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Oefening: metonymie
In de volgende zinnen wordt er steeds een vorm van metonymie gebruikt. Geef aan wat het verband is. Het metoniem staat steeds in HOOFDLETTERS.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Als ik een woord niet ken, zoek ik het op in VAN DALE.
A
geheel i.p.v deel
B
materiaal i.p.v. voorwerp
C
producent i.p.v. product
D
eigenschap i.p.v. persoon

Slide 11 - Quiz

c
Toen het zo vroor heb ik natuurlijk wel even mijn IJZERS onder gebonden.
A
deel i.p.v. geheel
B
materiaal i.p.v. voorwerp
C
producent i.p.v. product
D
eigenschap i.p.v. persoon

Slide 12 - Quiz

a
NEDERLAND werd in 2017 voor het laatst Europees kampioen voetbal.
A
eigenschap i.p.v. persoon
B
deel i.p.v. geheel
C
aardrijkskundige naam i.p.v. product
D
geheel i.p.v. deel

Slide 13 - Quiz

d
Rogier heeft zijn vermogen belegd in STENEN.
A
eigenschap i.p.v. persoon
B
deel i.p.v. geheel
C
materiaal i.p.v. voorwerp
D
geheel i.p.v. deel

Slide 14 - Quiz

c
Oefening: metonymie
In de volgende zinnen staat een stukje in HOOFDLETTERS. Geef aan welke beeldspraak wordt toegepast. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

MIJN HART zei me het voorstel te accepteren.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metonymie

Slide 16 - Quiz

c
MET LOOD in zijn schoenen begon hij de wedstrijd.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metonymie

Slide 17 - Quiz

b
Hij heeft zijn IJZERS al ondergebonden en is klaar voor de schaatstocht.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metonymie

Slide 18 - Quiz

d
Het peleton is pas AAN DE VOET van de berg.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metonymie

Slide 19 - Quiz

b
Die leraar gedroeg zich als een echte DICTATOR.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metonymie

Slide 20 - Quiz

A
In deze les...
...hebben we verschillende soorten beeldspraak gezien.

...zagen we het verschil tussen een vergelijking, een metafoor, personificatie en metonymie.

...hebben we geleerd welke verbanden er zijn tussen het beeld en het object bij metonymie.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions