A/09-10

1 / 28
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Kérdőszavas kérdések

Slide 2 - Mind map

Igeidők
Az igeidők megfelelő használatának elsajátítása rendkívül fontos, hiszen az igeidő változtat egy-egy mondat jelentésén.

Képzéséhez kettő elemet kell módosítanunk a mondatban: Segédige + Ige alakja
A magyar nyelv is használ igeidőket, szám szerint hármat (múlt/jelen/jövő). Angolul 12 igeidőt különböztetünk meg, de ettől nem kell megijedni. Gyakorlatilag a két módszerrel ugyanazokat a dolgokat tudjuk elmondani, csak az angolnak sokkal több direkt eszköze van egy dolog kifejezésére, míg magyarul nekünk több plusz szót, kifejezést kell használnunk hasonló eredmény eléréséhez.
Mi változik?
Nézzük az alábbni példákat:
-What do you do?
-What are you doing?
Mindkét mondat jelentése: 'Mit csinálsz?'
De az egyikre ezt válaszoljuk: I am a teacher.
A másikra pedig: I am talking to you now.
Pedig csak az igeidőben tér el (segédige+ige alakja)

Slide 3 - Slide

PRESENT SIMPLE
Segédige: Do     (kijelentő mondatban nincs! E/3 esetén DOES!)
Ige alakja: Sima (kijelentő mondat esetén -s alak --> He often eats pizza.)

Használat:
  1. Rendszeresen ismétlődő     I play football twice a week.
  2. Általánosság, törvényszerűség, tulajdonság  Gyömrő is a nice town.
  3. There is/There are    There is a rat in the room.
  4. Ha nincs -ing-es alak
         4/A. Érzelmek        I like good wines.
         4/B. Érzékelés        I can see a pretty girl on the street.
         4/C.  Konstans, állandó  I have black hair.

Ismerkedjünk meg az első igeidőinkkel:
There is/are
Figyeljünk, hogy a “van” fordítható:
 -to be → van, lenni: I am Tamás.
 -to have → van, van neki: I have black hair.
 -there is/are → van, van valahol There are 6 people in this room. / There are a lot of problems in Syria.

Slide 4 - Slide

Nézzük meg az alábbi mondatot:
I usually read Index.hu.
Mint láthatjuk, a “usually”, mint időhatározó, nem a megszokott helyén van. Az időhatározó ugye a határozók között van, azok közül is a legutolsó. DE vannak olyan időhatározók, amik elöl szeretnek lenni! Ez konkrétan azt jelenti, hogy a segédige után állnak (itt ugye az kimarad a kijelentő mondatból, szóval olyan, mintha az alany után jönne). Jellemzően az egy szóból állók ilyenek.

Slide 5 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 6 - Slide

Gyakran főzök.

Slide 7 - Open question

Minden nap iszom kávét.

Slide 8 - Open question

Havonta egyszer futni megyek.

Slide 9 - Open question

Károly minden éjjel iszik egy sört a kocsmában.

Slide 10 - Open question

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
  2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
  3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
  4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 11 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 12 - Slide

Épp egy hamburgert eszem.

Slide 13 - Open question

Károlyt hívod?

Slide 14 - Open question

Szilvia fut a parkban.

Slide 15 - Open question

Épp veszítek pókerben.

Slide 16 - Open question

Elemér többnyire Halott Pénzt hallgat esténként, de ma TV-t néz.

Slide 17 - Open question

Choose the correct answer!

Slide 18 - Slide

Cristiano Ronaldo _____ a good football player.
A
am
B
is
C
is being
D
be

Slide 19 - Quiz

She _____ a Martini every evening.
A
drink
B
is drinking
C
is drink
D
drinks

Slide 20 - Quiz

I usually play football, but this week I _____ basketball instead.
A
play
B
plays
C
am playing
D
am play

Slide 21 - Quiz

Niki _____ now.
A
is crying
B
runs
C
is sing
D
cooking

Slide 22 - Quiz

Are you _____ down what I am saying?
A
write
B
writing
C
are writing
D
writes

Slide 23 - Quiz

István mostly _____ to rock music in the school.
A
listening
B
listen
C
is listening
D
listens

Slide 24 - Quiz

Drag the appropriate words to their places!

Slide 25 - Slide

There ____ a pigeon on the tree.

Elek _____ on the PlayStation now.

They often _____ to school by bus.

_____ you a clever student?

_____ they watch Game of Thrones?
do
is playing
is
go
are

Slide 26 - Drag question

Slide 27 - Slide

Goodbye!

Slide 28 - Slide