2 B2.4 / T2.6 Productie en milieu

Economie
1 / 28
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo b, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Economie

Slide 1 - Slide

H2 Thuis en buitenshuis
Paragraaf 4 B: Productie en milieu
Paragraaf 6 KT: Productie en milieu
Dit heb ik klaar liggen:
 • pen, 
 • papier
 • rekenmachine 

Slide 2 - Slide

Vandaag
Huiswerk bespreken
Hoofdstuk 2 paragraaf 4/6
Vragen beantwoorden
Huiswerk

Slide 3 - Slide

Huiswerk
 1. Start met de uitleg bij de rekentrainer,
 2. maak de rekentrainer, 
 3. lees de theorie, 
 4. maak de paragraaf,
 5. leer de paragraaf. 

Slide 4 - Slide


BK

Maken Hoofdstuk 2:
paragraaf 3
+
Rekentrainer
+
Leren 2.3


KGT

Maken Hoofdstuk 2:
paragraaf 4
+
Rekentrainer
+
Leren 2.4

Huiswerk 24 november

Slide 5 - Slide

Rekentrainer
Controleren

Slide 6 - Slide

Doel T
 • Ik kan oorzaken en gevolgen van milieuvervuiling bij productie noemen.
 • Ik kan manieren noemen om milieuvervuiling tegen te gaan.

Slide 7 - Slide

H2.4B 
Productie en milieu

Slide 8 - Slide

Milieu
Onze leefomgeving noemen we ook wel milieu

Slide 9 - Slide

Afval & 
Vervuiling van 
lucht, water en grond


Slide 10 - Slide

3 soorten milieuproblemen

1. Vervuiling

2. Uitputting

3. Aantasting

Slide 11 - Slide

milieuschade:
milieuschade ontstaat door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • het verbruik van energiebronnen
 • het verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 12 - Slide

Vervuiling van:
1. lucht, water en bodem
2. we verbruiken teveel energie
3. we verbruiken teveel grondstoffen
4. het afvalprobleem wordt steeds groter

Slide 13 - Slide

Milieuvervuiling
kosten om het park schoon te maken
= maatschappelijke kosten

Slide 14 - Slide

Maatschappelijke kosten

de kosten van milieuvervuiling worden betaald door de overheid 

en niet door de vervuiler.

Voorbeeld: Uitstoot van uitlaatgassen en zwerfafval.Vervuiler= diegene die milieuvervuiling veroorzaakt.

Betaalt de vervuiler de milieukosten zelf dan heeft hij meer kosten en dan zullen er minder maatschappelijke kosten zijn.


Slide 15 - Slide

maatschappelijke kosten

Nadelen van de productie en consumptie 
voor de samenleving.

Slide 16 - Slide

De overheid wil meer toe naar het principe
'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
Maatschappelijke kosten blijven gelijk.
B
Maatschappelijke kosten stijgen.
C
Maatschappelijke kosten dalen.

Slide 17 - Quiz

Duurzame energiebronnen
Energiebronnen die onuitputtelijk zijn en geen milieuvervuiling veroorzaken.

Slide 18 - Slide

Welke duurzame energiebronnen zie je op de afbeelding?

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Video

duurzame energiebronnen

Energiebronnen die onuitputtelijk zijn en geen milieuvervuiling veroorzaken.

Slide 21 - Slide

duurzame productie

Productie die geen milieuproblemen in de toekomst oplevert.

Slide 22 - Slide

duurzaam produceren
1. hou rekening met mens en mileu tijdens de productie
2. gebruik schone energie via windmolens en zonnenpanelen
3. Dan stoten de fabrieken minder slechte lucht uit
4.  Dan verbetert ook de welvaart

Slide 23 - Slide

Grijze en groene energie

Slide 24 - Slide

Milieuwetten

Wetten om milieuproblemen tegen te gaan.

Bijvoorbeeld: 
 • Afval scheiden -                                               milieustraat gemeente
 • wet tegen geluidsoverlast, 
 • wet tegen stankoverlast

Slide 25 - Slide

Wat is recycling en de voordelen
Recycling: is van afval nieuwe materialen maken.

Voordelen:
-Er hoeven minder grondstoffen uit de natuur gehaald te worden.
-Er hoeft minder afval verbrand te worden. 

Slide 26 - Slide


BK

Maken Hoofdstuk 2:
paragraaf 4
+
Leren 2.4


KGT

Maken Hoofdstuk 2:
paragraaf 6
+
Leren 2.6
+
Rekentrainer 2.5

Huiswerk 1 december

Slide 27 - Slide

Nabespreking
Hoe is het gegaan?
Wat ging goed?
Wat vond je moeilijk?
Welke vragen heb je nog?

Slide 28 - Slide