werken volgens de methodische cyclus

Wat is het doel van systematisch handelen?
1 / 18
next
Slide 1: Open question
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Wat is het doel van systematisch handelen?

Slide 1 - Open question

Systematisch handelen is te herkennen aan de bovenstaande 4 kenmerken. 

Slide 2 - Slide

Wat wordt er bedoeld met:
Doelgericht
Systematisch
Procesmatig
Bewust

Slide 3 - Open question

Wat is het voordeel van systematisch werken en methodisch werken?
A
Het is effectiever. Grotere kans dat je doel slaagt.
B
Het is duidelijk voor jezelf maar niet voor iedereen.
C
beide antwoorden zijn goed.
D
Er zijn weinig voordelen aan.

Slide 4 - Quiz

Wat is het nadeel van systematisch en methodisch werken?
A
Niet voor alle doelen geschikt.
B
Je kan er niemand bij betrekken
C
Het belemmert de creativiteit
D
Ik heb geen idee.

Slide 5 - Quiz

Wat betekent cyclisch?

Slide 6 - Open question

Methodisch en systematisch werken loopt volgend het cyclische model?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Cyclische model

Slide 8 - Slide

Wat zijn de kenmerken van het cyclische model?

Slide 9 - Open question

De 5 stappen van methodisch en systematisch handelen, die elkaar kunnen opvolgen.( cyclisch model) 

Slide 10 - Slide

Dus bij methodisch en systematisch handelen; 
Doel gericht;
      Je wilt een DOEL bereiken.
Systematisch;
      Je werkt volgens een STAPPENPLAN.
      Stap 1:….
      Stap 2:….
      Elke keer als je een stap hebt voltooid ga je naar de volgende stap.
Procesmatig;
      De stappen volgen elkaar in LOGISCHE VOLGORDE op en ze SLUITEN AAN.
Bewust;
      Je wordt BEWUST van je handelen, want volgens een plan werk je aan een doel. Doordat je bewust bent van je handelen, kan je nog zo nu en dan je plan bijstellen.

Slide 11 - Slide

Plan van aanpak  
Om te zorgen dat het project overzichtelijk wordt en blijft en om te zorgen dat het project tot een goed einde wordt gebracht, schrijf je een plan van aanpak. In een plan van aanpak vertel je waarom je dit project gaat uitvoeren, hoe je dat wilt doen en wat je ermee wilt bereiken.

Slide 12 - Slide

Plan van aanpak. De 5 fasen: 
Stap 1: het verzamelen van informatie

Stap 2: het vaststellen van de behoefte/hulpvraag

Stap 3: het vaststellen van de doelen

Stap 4: het vaststellen, plannen en uitvoeren van activiteiten

Stap 5: het evalueren en eventueel bijstellen van het doel en/of het plan.

 

Slide 13 - Slide

Fase 1; Verzamelen van informatie

Slide 14 - Mind map

fase 2; vaststellen van behoefte/ hulpvraag

Slide 15 - Open question

fase 3; Vaststellen van de doelen

Slide 16 - Mind map

fase 4; vaststellen, plannen en uitvoeren.

Slide 17 - Open question

fase 5; Het evalueren en eventueel bijstellen

Slide 18 - Open question