much of many?

1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2,3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Doel van de les
Aan het einde van de les weet je wat much/many / a lot of/ en 
(a) few / (a) little betekent en kan je dit gebruiken.

Slide 2 - Slide

Much of many?

Much en many betekenen allebei ‘veel’.

 • Bij dingen die je kunt tellen, gebruik je many.
 • Bij dingen die je niet kunt tellen, zoals vloeistoffen, geld etc. gebruik je much:
For example: I haven't got many shoes.
                            There is much money in his bag.

Slide 3 - Slide

Telbare woorden:
words you can count

 • 1 person, 2 persons
 • 1 man, 2 men
 • 1 car, 2 cars
Ontelbare woorden:
words you can't count

 • water
 • people
 • sugar

Slide 4 - Slide

Much 
Je gebruikt much bij niet telbare woorden
 • ?
 • How much sugar do we have left?

Slide 5 - Slide

Many
Je gebruikt many bij telbare worden
 • We have many friends.
 • Many cars use the highway.
 • How many tables are in the classroom?

Slide 6 - Slide

Lots of / A lot of
Je gebruikt a lot of / lots of bij bevestigende zinnen, zowel telbaar als niet telbaar

 • We have a lot of friends.
 • a lot of cars cars use the highway.
 • a lot of people are inside the building.

Slide 7 - Slide

Ezelsbruggetje!
 • Bij woorden die in het meervoud staan moet je altijd many gebruiken!!
 • How many friends do you have?
 • There are many tall buildings in this city.

Slide 8 - Slide

Few of little?

Few en little betekenen allebei ‘weinig'.

 • Bij dingen die je kunt tellen, gebruik je few.
 • Bij dingen die je niet kunt tellen, zoals vloeistoffen, geld etc. gebruik je little:
For example: I bought a few gifts.
                            I spend very little of my earnings.

Slide 9 - Slide

Let op!

Few en little betekenen 'weinig' of 'bijna niets'

A few betekent 'een paar'

A little betekent 'een beetje'

Slide 10 - Slide

How .... water do we have left?
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 11 - Quiz

We have .... money.
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 12 - Quiz

do you have ..... friends
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 13 - Quiz

boys
A
much
B
many

Slide 14 - Quiz

postcards
A
much
B
many

Slide 15 - Quiz

food
A
much
B
many

Slide 16 - Quiz

Much or many?
coffee
A
much
B
many

Slide 17 - Quiz

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 18 - Quiz

Much or many?
potatoes
A
much
B
many

Slide 19 - Quiz

5. There are only .............. people in the room
A
a few
B
a little
C
much
D
many

Slide 20 - Quiz

6. It only takes ............ minutes.
A
much
B
many
C
a few
D
a little

Slide 21 - Quiz

7. There was only ............ time to talk to my parents on the phone.
A
a few
B
much
C
a little
D
many

Slide 22 - Quiz

Wat heb je geleerd?

Slide 23 - Mind map