2020_11_18 4.2 deel 2 (3h)

Hoofdstuk 4.2 deel 2

Lesdoel: 
aan het einde van de les weet je wat balansmutaties zijn.
Programma
Mobieltjes niet in de mobieltas
Uitleg via Lessonup
Quiz
Zelfstandig werken
Afsluiting

1 / 34
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4.2 deel 2

Lesdoel: 
aan het einde van de les weet je wat balansmutaties zijn.
Programma
Mobieltjes niet in de mobieltas
Uitleg via Lessonup
Quiz
Zelfstandig werken
Afsluiting

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Balansmutaties
Veranderingen van balansposten

Slide 3 - Slide

De balans moet in balans blijven
Een verandering van een balanspost heeft gevolgen
  • Een balanspost aan de debet kant daalt en de balanspost aan de credit kant daalt met zelfde bedrag (balans nog steeds in evenwicht).
  • Een balanspost aan de credit kant stijgt en de balanspost aan de debet kant stijgt met zelfde bedrag (balans nog steeds in evenwicht).
  • OF de verandering vind binnen de debet of credit zijde plaats met een zelfde bedrag.
Slide 4 - Slide

Voorbeeld
Een bedrijf koopt voorraad voor €1.000,- en betaalt cash.

Verandering activa €0 en verandering passiva €0
 
 
 

Slide 5 - Slide

Voorbeeld
Een bedrijf koopt voorraad voor €1.000,- en betaalt op een later moment. (Ze koopt op rekening)
Verandering activa €1.000,- en verandering passiva €1.000,-

 
 
 

Slide 6 - Slide

Voorbeeld
Een bedrijf koopt voorraad voor €1.000,-. Ze betaalt cash  €250,- en koopt de rest op rekening. 
 Verandering activa +€750 en verandering passiva +€750
 
 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

7
a Voorraad goederen daalt met € 200. De kas neemt toe met 
€ 500. 
 b C 

Slide 9 - Slide

Quiz
Log in op lessonup

Slide 10 - Slide

Opdracht 1
De eerste opdracht: 
Sleep de categorieën naar de juiste plek op de balans.

Slide 11 - Slide

timer
0:45
Liquide middelen
Eigen vermogen
Kort vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
Vaste activa
Vlottende activa

Slide 12 - Drag question

Opdracht 2
Sleep de verschillende balansposten naar de juiste categorie.

Slide 13 - Slide

Liquide middelen
Vaste activa
Vlottende activa
Eigen vermogen
Kort vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
Gebouw
Bedrijfsterrein
Rabobank rekening
Kas
Debiteuren
Aandelen
Lening (5 jaar)
Hypothecaire lening
Crediteuren
Lening (<1 jaar)

Slide 14 - Drag question

Onder welke categorie valt een bedrijfsauto?
A
Liquide middelen
B
Eigen vermogen
C
Vlottende activa
D
Vaste activa

Slide 15 - Quiz

Wat is de beste omschrijving van vlottende activa?
A
Activa die langer dan één periode of jaar meegaan
B
Activa die minder dan één periode of jaar meegaan
C
Activa die precies één periode of jaar meegaan
D
Activa die één periode meegaat

Slide 16 - Quiz

Wat is eigen vermogen?
Geef de betekenis.

Slide 17 - Open question

Welke balansmutaties vinden er plaats?
Als:
De onderneming verkoopt goederen op rekening voor €14.200. De inkoopwaarde is €9.400.
A
Debiteuren +€14.200 Voorraad -€9.400 Eigenvermogen+€4.800
B
Debiteuren -€14.200 Voorraad -€9.400 Eigenvermogen+€4.800
C
Debiteuren +€14.200 Voorraad -€14.200
D
Debiteuren +14.200 Voorraad -€9.400 Eigenvermogen-€4.800

Slide 18 - Quiz

Hoe ziet dit eruit?
Verschil tussen verkoop en inkoop = brutowinst
Dit komt terecht in het eigen vermogen.

Slide 19 - Slide

Welke balansmutaties vinden er plaats?
Betaling per bank aan crediteuren €14.000.
A
Kas -€14.000 Crediteuren +€14.000
B
Kas -€14.000 Crediteuren -€14.000
C
Bank -€14.000 Crediteuren -€14.000
D
Bank -€14.000 Crediteuren +€14.000

Slide 20 - Quiz

Hoe ziet dit eruit?
Betaling dus bank daalt.
Crediteuren (schuld) daalt, want er wordt afgelost.

Slide 21 - Slide

Welke balansmutaties vinden er plaats?
Per kas gekocht goederen €1.400.
A
Voorraad -€1.400 Kas -€1.400
B
Voorraad +€1.400 Kas -€1.400
C
Voorraad -€1.400 Crediteuren -€1.400
D
Voorraad -€1.400 Crediteuren +€1.400

Slide 22 - Quiz

Hoe ziet dit eruit?
Betaling via kas, dus kas daalt.
Er wordt voorraad gekocht, dus voorraad stijgt. 

Slide 23 - Slide

Welke balansmutaties vinden er plaats?
Betaald per kas diverse kosten €2.200.
A
Kas -€2.200 Eigen vermogen -€2.200
B
Kas -€2.200 Kosten +€2.200
C
Kas -€2.200 Vreemd vermogen +€2.200
D
Kas +€2.200 Kosten -€2.200

Slide 24 - Quiz

Hoe ziet dit eruit?
Kosten betaald per bank, dus kas daalt.
Opbrengsten en kosten komen in het eigen vermogen terecht. Bij kosten, daalt het eigen vermogen.

Slide 25 - Slide

Zelfstandig werken 
Lees paragraaf 4.2 en maak opgave 8 t/m 10 vanaf pagina 104.

timer
14:00

Slide 26 - Slide

8
De voorraad goederen aan de debetzijde moet in waarde worden verlaagd en het eigen vermogen aan de creditzijde.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

10a
€ 500 kan – voor zover nog niet direct nodig – tegen rente op een spaarrekening worden gezet en levert dan meer op dan 5 × € 100 gespreid.

Slide 29 - Slide

10b
Er staat een saldo aan de ontvangstenkant, de ontvangsten zijn dus lager dan de uitgaven.

Slide 30 - Slide

10c
Op 31 december 2018 staat een bedrag bij ‘nog te ontvangen contributie 2017-2018’.

Slide 31 - Slide

10d
Niet helemaal. Dan was er € 3.120 meer ontvangen in 2018, maar er is in 2018 ook nog € 1.440 te laat ontvangen, wat eigenlijk in 2017 betaald had moeten zijn. Het verschil (€ 1.680) lost niet het tekort van € 2.720 op.

Slide 32 - Slide

10e
Nee, eind van het jaar staat er nog € 4.114 op de bankrekening terwijl er geen schulden zijn.

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video