VP theorie 1.2 les 7

1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Boek: Voorlichting advies en instructie
Hfd.1 Preventie
huiswerk: maken, zorgpad: Preventie; Open vragen; Preventieve maatregelen in de zorg; opdracht 1,3,4

lezen: voorlichting, advies en instructie
- hoofdstuk 1 preventie
- hoofdstuk 2 voorlichting en advies

Slide 2 - Slide

preventie

Slide 3 - Mind map

Preventie door voorlichting, advies en instructie is belangrijk om: 

1. gezondheidsvaardigheden te bevorderen.
2. (verergering van) ziekten te voorkomen.
3. zelfstandigheid te bevorderen.
4. kosten te besparen

Slide 4 - Slide

preventieniveaus
Universele preventie: de gezondheid van de gezonde bevolking beschermen en bevorderen.
Selectieve preventie: voorkomen dat personen met één of meer risicofactoren (determinanten) daadwerkelijk ziek worden.
Geïndiceerde preventie: voorkomen dat beginnende klachten verergeren tot een aandoening.
Zorggerelateerde preventie: voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een lagere kwaliteit van leven of sterfte.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

stoppen met roken bij benauwdheidsklachten
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 7 - Quiz

decubitus preventie bij ziekenhuisopname van een oudere
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 8 - Quiz

voorlichting over opvoeden aan ouders
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 9 - Quiz

hepatitis B vaccinatie voor zorgmedewerkers
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 10 - Quiz

Leefstijl advies bij een patiënt met hart en vaatziekten (zoutbeperkt dieet)
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 11 - Quiz

preventief borstkanker onderzoek bij 50plussers
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 12 - Quiz

NIX18
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 13 - Quiz

Stukje lopen over de gang met een oudere patiënt die geopereerd is (om decubitus te voorkomen.)
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 14 - Quiz

Moeder aanleren de sondeslang te verwisselen bij haar dochter
A
universele preventie
B
selectieve preventie
C
geïndiceerde preventie
D
zorg gerelateerde preventie

Slide 15 - Quiz

hospitalisatie

Slide 16 - Mind map

therapie ontrouw

Slide 17 - Mind map

corona in het ziekenhuis


hygiënisch werken
besmettingsbronnen (ZV, VPK of bezoek)
kruisinfectie

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide