les 4: Waar blijft al het zand, grind en klei.

Van de Bergen naar de Zee
Waar blijft alle zand, grind en klei
Welkom!
Lees les 4
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Van de Bergen naar de Zee
Waar blijft alle zand, grind en klei
Welkom!
Lees les 4

Slide 1 - Slide

Erosie
Verwering

Slide 2 - Drag question

Chemische Verwering
Mechanische Verwering

Slide 3 - Drag question

V-dal
U-dal
Door water & ijs

Slide 4 - Slide

Wat leren we in deze les?
  • Je kunt de kenmerken van de bovenloop, middenloop en de benedenloop is vertellen.
  • Je kunt voorspellen en verklaren wat de volgorde van sedimentatie van het verweringsmateriaal is en hoe sedimentatie een rivier laat meanderen.
  • Je kunt aan de hand van de atlas bepalen een waterweg door de natuur gevormd is of door menselijke activiteit.

Slide 5 - Slide

De loop van een rivier
Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta
Sediment

Slide 6 - Slide

1. De bovenloop: hoog in de bergen, waar de rivier ontspringt. Door het grote hoogteverschil stroomt de rivier snel en is de erosieve kracht groot.

 

2. De middenloop: het middelste deel waar de rivier door een dal loopt waar hij zich heeft ingesneden.


3. De benedenloop: dicht bij de monding waar de rivier door een riviervlakte stroomt. De stroomsnelheid is laag en hierdoor neemt de sedimentatie toe.

Slide 7 - Slide

Grind, zand en klei ontstaan door het steeds verder uitschuren van gesteente, zodat uiteindelijk alleen nog kleine korreltjes over blijft.

Slide 8 - Slide

Wat is de goede volgorde van sedimentatie?
A
Rots - grind - klei - zand
B
Rots - grind - zand - klei
C
Grind - rots - zand - klei
D
Rots - zand - grind - klei

Slide 9 - Quiz

Het stroomgebied van de Rijn

Slide 10 - Slide

               Bovenloop       Middenloop      Benedenloop
reliëf:  hoog-laag
stroomsnelheid
langzaam- snel
erosie/
sedimentatie
zand, grind, klei
neem over en vul in.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Meander rivier erosie/sedimentatie

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Binnenbocht, langzame stroming en sedimentatie

Buitenbocht, snelle stroming en erosie

Slide 16 - Slide

Waar?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop

Slide 17 - Quiz

Waar?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop

Slide 18 - Quiz

Binnenbocht
Buitenbocht
erosie
sedimentatie
Snelle stroomsnelheid
trage stroomsnelheid
Afbraak
opbouw

Slide 19 - Drag question

Zet de verschillen op een rij
Rivier
Kanaal
Recht
Slingerend
Oud
Jong
Breed
Smal
Natuurlijke oevers
Rechte oevers

Slide 20 - Drag question

Wat leren we in deze les?
  • Je kunt de kenmerken van de bovenloop, middenloop en de benedenloop is vertellen.
  • Je kunt voorspellen en verklaren wat de volgorde van sedimentatie van het verweringsmateriaal is en hoe sedimentatie een rivier laat meanderen.
  • Je kunt aan de hand van de atlas bepalen een waterweg door de natuur gevormd is of door menselijke activiteit.

Slide 21 - Slide

Huiswerk
- het werkblad
- zoek de begrippen op van deze les.

Slide 22 - Slide