VWO 3 chapitre 1 Le Futur Proche et Le Futur

1 / 23
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Les objectifs
1. Ik kan een zin in de futur proche maken.
2. Ik kan een zin in de futur maken.

Slide 2 - Slide

Le programme
  1. Hoe maak je de futur proche?
  2. Hoe ging het werkwoord ALLER ook al weer?
  3. Hoe maak je de futur?
  4. Verder oefenen met verbuga.eu

Slide 3 - Slide

Futur Proche
Als je wilt zeggen dat iets binnen zeer korte tijd gaat plaatsvinden, gebruik je de futur proche. De futur proche bestaat uit een vorm van het werkwoord ALLER + het hele werkwoord (de infinitif)
Opdracht 1: luister (volgende dia) nog eens naar de présent van het werkwoord ALLER

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

vais
vas
va
allons
allez
vont
Je
Tu
il, elle, on
Nous
Vous
ils, elles

Slide 6 - Drag question

Hoe maak je de futur proche?
Hoe zet je een werkwoord in de futur proche?

Stap 1: Neem de juiste vorm van het werkwoord ALLER
Bijvoorbeeld: je vais

Stap 2: Zet hier het hele werkwoord achter.

Slide 7 - Slide

Stap 3
Je vais parler                                                  Ik ga praten
Tu vas parler                                                  Jij gaat praten
Il va parler                                                       Hij gaat praten
Elle va parler                                                  Zij gaat praten
On va parler                                                   Men gaat praten
Nous allons parler                                      Wij gaan praten
Vous allez parler                                         Jullie gaan praten
Ils vont parler                                               Zij gaan praten
Elles vont parler                                         Zij gaan praten  

Slide 8 - Slide

Vertaal:
Ik ga kopen

Slide 9 - Open question

Vertaal:
Hij gaat worden

Slide 10 - Open question

Vertaal:
Zij gaan wonen

Slide 11 - Open question

Vertaal:
Zij gaan winnen

Slide 12 - Open question

Vertaal:
Jij gaat praten

Slide 13 - Open question

Le futur simple
Om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren, gebruik je de futur. In het Nederlands maak je de toekomende tijd met behulp van het werkwoord zullen. 

Slide 14 - Slide

Hoe maak je de futur simple?
Hoe zet je een werkwoord in de futur?

Stap 1: Neem het hele werkwoord.
Bijvoorbeeld: parler (praten)

Stap 2: Zet hier de juiste uitgang achter.

NB! Bij werkwoorden die eindigen op -re, zoals perdre, vervalt de e.

Slide 15 - Slide

stap 3
Je parlerai                                                Ik zal praten
Tu parleras                                              Jij zal praten
Il parlera                                                   Hij zal praten
Elle parlera                                              Zij zal praten
On parlera                                                Men zal praten
Nous parlerons                                     Wij zullen praten
Vous parlerez                                        Jullie zullen praten
Ils parleront                                            Zij zullen praten
Elles parleront                                      Zij zullen praten

Slide 16 - Slide

jij gaat kopen
A
tu vas acheter
B
tu achètes
C
tu achèteras
D
tu va achter

Slide 17 - Quiz

ik zal winnen
A
je vais gagner
B
je gagne
C
je gagnerai
D
j'ai gagné

Slide 18 - Quiz

ik ga kopen
A
j'achèterai
B
j'achète
C
j'achetais
D
je vais acheter

Slide 19 - Quiz

Zij zal verliezen
A
Elle perdra
B
Elle perdrera
C
Elle perdais
D
Elle va perdre

Slide 20 - Quiz

Zij zullen bezoeken
A
Ils visitent
B
Ils visiteront
C
Ils visiterent
D
Ils visitaient

Slide 21 - Quiz

Vertel in één minuut wat je zojuist geleerd en geoefend hebt
timer
1:00

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link