Home schooling les 9

中文课
1 / 48
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

中文课

Slide 1 - Slide

Planning: 星期一
 • 第九课
 • 生词 / 语法
 • 对话
 • Korte quiz
 • Les 9 opdracht 1
 • Toets kort doornemen

Slide 2 - Slide

生词 / 语法
 • 可是 = maar
 • 我弟弟喜欢学法文,可是他的法文不好。
 • Aantallen
 • 我有姐姐/ 我有妹妹
 • 有 = niet hebben
 • 我没有弟弟。
 • Ja / nee vraag met 吗, maar kan ook vraag maken met werkwoord - ontkenning - werkwoord
 • 有没有 -> Heb je een broertje?
 • 你有没有弟弟?
 • 是不是 -> Ben jij Spaans? 
 • 你是不是西班牙人?

Slide 3 - Slide

对话
 • 页 (pagina 10)
 • Klaar? Maak vast opdracht 1.
timer
5:00

Slide 4 - Slide

Onderdeel
Kies het woord wat het beste in de zin past. Je hebt bij elke vraag 20 seconden de tijd om te antwoorden.

Slide 5 - Slide

Vul in:
今天是几。。。几号?
A
B
C

Slide 6 - Quiz

Vul in:
生日。。。!
A
快乐
B
生日
C
谢谢

Slide 7 - Quiz

Vul in:
我十三岁,你多。。。?
A
B
C

Slide 8 - Quiz

Vul in:
昨天五月十六号,。。。五月十八号。
A
昨天
B
今天
C
明天

Slide 9 - Quiz

Vul in:
我们很好,老师。。。?
A
B
C

Slide 10 - Quiz

Vul in:
学生叫。。。?
A
B
什么
C

Slide 11 - Quiz

第一个练习 (opdracht 1)
 • 十四页 (pagina 14)
 • Noteer de vertaling in het Nederlands.
 • Klaar? Maak dan vast opdracht 2.
timer
5:00

Slide 12 - Slide

作业: voor donderdag
 • Les 9: opdrachten 2 en 3 maken
 • Les 9: Karakters 哥哥,姐姐,弟弟,妹妹 schrijven (staan voorgeschreven in Powerpoint in Classroom)

Slide 13 - Slide

SO bespreking
 • Lees goed de instructies, ging toch bij een paar opdrachten mis
 • Vertalen naar het Nederlands: 很多美国人也不很喜欢法国。
 • Meerkeuzevragen: 我们很好,老师。。。?
 • A 呢,B 吗,C 好,D 很
 • 我十三岁,你多。。。?
 • A 呢,B 吗,C 大,D 老
 • Data matchen ging bij de meesten goed! Karakters iets minder, woorden herhalen!
 • Sleepvraag in de juiste volgorde zetten: 什么 - 说 - 学生 - 语言 - 会
 • 学生 - 会 - 说 - 什么 - 语言?
 • In de juiste volgorde zetten: 不 - 说 - 我 - 会 - 荷兰文 
 • 我 - 不 - 会 - 说 - 荷兰文

Slide 14 - Slide

SO bespreking
 • Vertalen naar Chinese karakters: veel translate bij bijvoorbeeld 'gefeliciteerd'. 生日快乐,en niet dingen als 恭喜 die je nog niet geleerd hebt ;)
 • Let daarnaast op het verschil tussen 'vandaag' 今天 en 'morgen' 明天
 • Maak een goede Chinese zin: Let op dat je daarin dan wel karakter gebruikt waar het om gaat.
 • Let ook op de zinsvolgorde: bijvoorbeeld met karakter 会 een zin maken -> 我说中文。
 • Onderwerp - bijwoord - gezegde - lijdend voorwerp
 • Bijvoorbeeld met karakter 也 een zin maken -> is bijwoord dus komt voor werkwoord, en staat voor karakters 很 / 不. -> 我很不喜欢法国。
 • Lezen: Ging bij de meesten goed.
 • Toets krijg je volgende les terug als normering bepaald is.

Slide 15 - Slide

中文课

Slide 16 - Slide

Planning: 星期四
 • 说明作业
 • Les 9 herhaling grammatica
 • Les 9 monoloog
 • Les 9 opdracht 4
 • 春节

Slide 17 - Slide

说明作业
 • Opdracht 3 komt in Classroom te staan.
 • Opdracht 2:
 • 1. 哥哥
 • 2. 岁
 • 3. 姐姐
 • 4. 叫
 • 5. 十六
 • 6. 喜欢

Slide 18 - Slide

复习语法
 • 可是 = ?
 • 我弟弟喜欢学法文,可是他的法文不好。
 • Aantallen
 • Hoe zeg je: 'Ik heb geen broertje?'
 • 没有弟弟。
 • 2 manieren vragen stellen: Ja / nee vraag met 吗, of werkwoord - ontkenning - werkwoord
 • Hoe zeg je: 'Heb je een zusje?'
 • 有没有妹妹?OF 你妹妹
 • Hoe zeg je: 'Is hij Frans?'
 • 是不是法国人?OF 他法国人

Slide 19 - Slide

Monoloog
 • 十一页 (pagina 11)
 • Noteer de Nederlandse vertaling.
 • Klaar? Maak opdracht 4.

timer
10:00

Slide 20 - Slide

第四个练习 (opdracht 4)
 • 第十五页 (pagina 15)
 • Je gaat de zinnen die er staan vragend maken. 
 • Kijk dus goed welk werkwoord er al staat, 是 of 有, en aan de hand daarvan welke vraagstelling je gebruikt: 是不是 of 有没有
 • Let op: Je noteert de hele zin!
 • Zin 1: 他是中国人。Welke vraagstelling heb je nodig?
 • Nu 6 minuten de tijd, wil zometeen zinnen 1 en 2 kunnen bespreken.
 • Klaar? Werk dan vast verder aan de andere zinnen van opdracht 4.
timer
6:00

Slide 21 - Slide

Opdracht 4
 • 1. 他是不是中国人?
 • 2. 你有没有哥哥?

Slide 22 - Slide

Geen huiswerk voor maandag na de vakantie!

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Chinees Nieuwjaar is dit jaar
op vrijdag 12 februari


In tegenstelling tot het Westerse Nieuwjaar, dat altijd op 1 januari is, verschilt de datum van het Chinees Nieuwjaar steeds.
Hoe dit komt?
Chinees Nieuwjaar is op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. De maankalender is dus de basis! In het Engels heet het daarom ook wel 'Lunar New Year.'

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

 • Long long ago deep down in the sea, there lived a ferocious monster named Nian. The fabled creature appeared as half-dragon, half-unicorn. 
 • Legend says that on the eve of every New Year, "Nian" would descend upon the nearby village and devour the grain, the livestock and the townspeople. His favourite dish was children.
 • Thus, thanks to an old man, it has become a tradition among Chinese people, to hang red couplets on their doors during the Spring Festival. Streets resound to the beat of drums and the crackle of fireworks. Lanterns are fashioned and processed through the streets. And demons lurking nearby - run in fear. With the annual celebrations the people overcome Nian, or as it's said in Chinese, "Guo Nian".

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

你属什么?Nǐ shǔ shénme?
 • 你属什么?Nǐ shǔ shénme? In welk jaar ben je geboren?
 • 我属马。Wǒ shǔ mǎ. Ik ben een paard.
 • Gebruik onderstaande website, kun je je geboortedatum invullen om te kijken welk dier je bent!
 • https://horoscoop2020.eu/chinese-horoscopen/chinese-dierenriem
 • 1. 鼠 shǔ rat                      7. 马 mǎ paard
 • 2. 牛 niú os                       8. 羊 yáng geit
 • 3. 虎 hǔ tijger                   9.   猴 hóu aap
 • 4. 兔 tù konijn                 10. 鸡 jī kip
 • 5. 龙 lóng draak              11. 狗 gǒu hond
 • 6. 蛇 shé slang                12.  猪 zhū varken

Slide 29 - Slide

Lesson-up toets teruggave
Bekijk de toets, vragen kun je nu in de resterende tijd nog stellen, of anders na de vakantie.

Slide 30 - Slide

中文课

Slide 31 - Slide

Planning: 星期一
 • 第九课
 • 对话
 • Les 9 opdracht 4
 • Les 9 opdracht 5
 • 读 
 • ...
 • ...

Slide 32 - Slide

对话
 • 十一页 (pagina 107)
 • Klaar? Maak vast opdracht 4 zinnen 4 en 5 (zinnen 1, 2 en 3 van opdracht 4 hebben we al voor de vakantie gedaan).
timer
5:00

Slide 33 - Slide

第四个练习 (opdracht 4)
 • 第十五页 (pagina 15), zinnen 1, 2, 3 al gedaan
 • Je gaat de zinnen die er staan vragend maken. 
 • Kijk dus goed welk werkwoord er al staat, 是 of 有, en aan de hand daarvan welke vraagstelling je gebruikt: 是不是 of 有没有
 • Let op: Je noteert de hele zin!
 • Nu 5 minuten de tijd, wil zometeen zinnen 4 en 5 kunnen bespreken.
 • Klaar? Maak dan vast opdracht 5.
timer
5:00

Slide 34 - Slide

Opdracht 4
 • Zinnen 1 en 2 al besproken.
 • 3. 老师是不是法国人?
 • 4. 你姐姐是不是学生?
 • 5. 我有没有弟弟和妹妹?

Slide 35 - Slide

第五个练习 (opdracht 5)
 • 第十五页 (pagina 15)
 • Vertaal de zinnen naar pinyin.
 • 6 minuten de tijd.
 • Klaar? Begin vast aan opdracht 8.
timer
6:00

Slide 36 - Slide

读 (lezen) Nog in Classroom zetten
 • 八十一页 (pagina 81)
 • 个练习
 • Als je vragen bij een tekst moet beantwoorden, hoe pak je dat aan?
 • 时间:分钟
timer
5:00

Slide 37 - Slide

作业:voor donderdag
 • Les 9: Karakters 名字,可是,有,没有 schrijven
 • Les 9: opdrachten 5 en 8 maken

Slide 38 - Slide

中文课

Slide 39 - Slide

Planning: 星期四
 • 第九课
 • 说明作业 (第五,八个练习)
 • Opdrachten 6 en 7 maken.
 • Luisteropdracht 4 (data) herhalingsopdrachten les 1-8
 • ...
 • ...
 • ...

Slide 40 - Slide

说明:第五个练习 (opdracht 5)
 • 十五页 (pagina 15)
 • 1.Wǒ jiějie xǐhuan nǐ gēge.
 • 2. Tā gēge jiào shénme míngzi?
 • 3. Nǐ xǐhuan shénme?
 • 4. Wǒ dìdi bú jiào Jan.
 • 5. Tā xǐhuan shénme?
 • 6. Nǐ jiějie xǐhuan tā ma?

Slide 41 - Slide

说明作业:第八个练习
 • 十六页 (pagina 16)
 • 1. 你的老师叫什么名字?
 • 2. 我没有中文名字。
 • 3. 你(的)姐姐学什么?
 • 4. 我(的)妹妹学历史。
 • 5. 你(的)哥哥喜欢学什么语言?
 • 6. 我是荷兰人,可是我(的)弟弟是英国人。

Slide 42 - Slide

第六个练习
 • 十五页 (pagina 15)
  Geef antwoord op de vragen in karakters
 • Klaar? Maak dan vast opdracht 7.
 • 1. 他弟弟喜欢学德文,历史,和地理。
 • 2. 他妹妹不喜欢美国。
 • 3. 我姓 Koot, 叫 Arnold。/ 我叫 Arnold.
 • 4. 我喜欢学中文和西班牙文。
 • 5. 他喜欢学法文,荷兰文和英文。
timer
11:00

Slide 43 - Slide

Verrijkingsstof les 1 t/m 6: opdracht 1
 • 第一百四十一页
 • Opdracht 1
 • Klaar? Maak dan opdracht 2.
 • Opdracht 1:
 • 1. 19 maart
 • 2. Leerlingen hebben gezongen: 'Happy birthday'
 • Liedje zingen = 唱歌
 • 3. Uit context: mijn leerlingen zijn goed, vindt ze heel leuk
 • 4. 你是中国人吗?-> 我是中国人。/ 我不是中国人。
 • 你的生日是几月几号?-> 我的生日是二月十七号。
 • 你是学生吗?-> 我是学生。

timer
7:00

Slide 44 - Slide

Verrijkingsstof les 1 t/m 6: opdracht 1
 • 第一百四十一页
 • Opdracht 1: vragen 1 t/m 3
 • Klaar? Maak dan opdracht 1 vraag 4.
 • Opdracht 1:
 • 1. 19 maart
 • 2. Leerlingen hebben gezongen: 'Happy birthday'
 • Liedje zingen = 唱歌
 • 3. Uit context: mijn leerlingen zijn goed, vindt ze heel leuk
 • 4. 你是中国人吗?-> 我是中国人。/ 我不是中国人。
 • 你的生日是几月几号?-> 我的生日是二月十七号。
 • 你是学生吗?-> 我是学生。

timer
4:00

Slide 45 - Slide

Kahoot!!
(Les 1-8 opfrisles)

Slide 46 - Slide

Nog niet gedaan met home schooling
 • Verrijkingsstof les 1 t/m 6: opdracht 2
 • Verrijkingsstof les 1 t/m 7: Opdracht 1

Slide 47 - Slide

Verrijkingsstof les 1 t/m 6: opdracht 2
 • 第一百四十一页
 • Opdracht 2
 • Klaar? Maak dan vast verrijkingsstof les 1 t/m 7 opdracht 1 (pagina 143). Beantwoord daar alleen vragen 1 t/m 4. 
 • Ben je ook al klaar met verrijkingsstof les 1 t/m 7 opdracht 1 vragen 1 t/m 4, beantwoord dan ook vraag 5. Xiao Mei (小美) heeft 10 vragen in haar brief gesteld. Kies er 5 uit, en beantwoord die in karakters.

timer
8:00

Slide 48 - Slide