Th2: Planten Herhaling B1 tm B5

Herhaling B1 tm B5

Th2: Planten
1 / 51
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1,3

This lesson contains 51 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Herhaling B1 tm B5

Th2: Planten

Slide 1 - Slide

B1: Planten verzorgen

Th2: Planten

Slide 2 - Slide

Doelstelling
 • Je kunt redenen noemen waarom planten belangrijk zijn
 • Je kunt beschrijven hoe je een plant kunt verzorgen
 • Je kunt beschrijven hoe je planten kunt vermeerderen

Slide 3 - Slide

Planten
Waarom zijn planten belangrijk?
 • omdat ze mooi zijn
 • het staat gezellig in huis
 • als voedsel
 • ze leveren zuurstof

Slide 4 - Slide

Vermeerderen van planten
 • Geslachtelijke voortplanting
 • Ongeslachtelijke voortplanting 

Slide 5 - Slide

Ongeslachtelijke voortplanting
Een deel van een plant groeit uit tot een nieuwe plant.
Bij ongeslachtelijke voortplanting maak je meer van dezelfde plant. Er komen dus geen nieuwe soorten
bv:
- Stekken
- Bladstekken
- Scheuren
- 'Broedblad'
- Uitlopers

Slide 6 - Slide

Stekken
- Snij een stukje van een stengel
- Zet dit stukje in de grond of in een glas water
- Er zal een worteltje gaan groeien
- Zet de plant in grond (als je het in een glas water had gezet)

Slide 7 - Slide

Bladstekken
Uit een blad (nerf) groeit een worteltje en daarna een blad e/of stengel

Slide 8 - Slide

Scheuren
Een plant met wortels uit elkaar scheuren en in de grond zetten

Slide 9 - Slide

Broedblad
Aan de rand van een blad groeien jonge planten

Slide 10 - Slide

Uitlopers
Uit een uitloper (lange stengel)  ontstaat een nieuwe plant.
bv een aardbei en zebragras

Slide 11 - Slide

Geslachtelijke voortplanting
Er ontstaan nieuwe soorten door het samensmelten van een vrouwelijke en mannelijke geslachtscel


Slide 12 - Slide

B2: De levenscyclus van een plant

Th2: Planten

Slide 13 - Slide

Doelstelling
 • Je kunt de levenscyclus van een plant beschrijven
 • Je kunt de zes stappen bij het doen van onderzoek noemen en in een bestaand onderzoek herkennen

Slide 14 - Slide

Levenscyclus

Slide 15 - Slide

Biologisch onderzoek
 1. Probleemstelling
 2. Hypothese
 3.  Benodigdheden
 4. Experiment
 5. Resultaten
 6. Conclusie

Slide 16 - Slide

Probleemstelling
Wat wil ik onderzoeken?

Slide 17 - Slide

Hypothese
Wat veronderstel ik?
Je bedenkt een antewoord op de vraag, 
voordat je het experiment uitvoert

Slide 18 - Slide

Benodigdheden 
Wat heb ik nodig?
Je bedenkt een experiment en 
noteert hier alle materialen die 
je nodig hebt.

Slide 19 - Slide

Experiment
Wat ga ik doen?
Hier omschrijf je het experiment.
Je hebt altijd 2 groepen:
Experimentgroep
Controlegroep
Na het experiment vergelijk je beide groepen

Slide 20 - Slide

Resultaten
Wat neem ik waar?

Hier noteer je wat je ziet, ruikt, voelt, 
proeft, hoort tijdens het experiment

Slide 21 - Slide

Conclusie
Welke conclusie kan ik trekken? 

Hier heef je het antwoord op de 
probleemstelling nadat je het 
experiment hebt uitgevoerd

Slide 22 - Slide

B3: Wortels
Th2: Planten

Slide 23 - Slide

Doelstelling
 • Je kunt in afbeeldingen van een wortelstelsel de delen benoemen.
 • je kunt de functies van de wortels van planten benoemen

Slide 24 - Slide

Wortelstelsel
 • Hoofdwortel
 • Zijwortel
 • Wortelharen 

Slide 25 - Slide

Hoofdwortel
 • Het dikste deel van een wortel
 • Groeit vaak recht naar beneden
 • Zorgt voor stevigheid voor de plant
 •  

Slide 26 - Slide

Zijwortel
 • Aftakkingen van de hoofdwortel
 • Zorgt ook voor stevigheid  

Slide 27 - Slide

Wortelharen
 • Hele kleine uitstulpingen van de zijwortels
 • Hier neemt de plant water en voedingszouten op
 •  

Slide 28 - Slide

Wortelstelsels

Slide 29 - Slide

Functies wortels
 • Opname water
 • Opname voedingsstoffen
 • Stevigheid
 • Opslaan reservestoffen 

Slide 30 - Slide

Opname van water

Water en mineralen worden uit de bodem opgenomen door de wortelharen van de wortels door:

 • Worteldruk: wortels 'duwen' het water omhoog via de houtvaten
 • Opzuigen: de bladeren verdampen water, daardoor zuigen ze water op die uit de wortels moet komen

Slide 31 - Slide

Opname van water

Slide 32 - Slide

Opname reservestoffen
Om bijvoorbeeld te over-
winteren

Na de winter kunnen ze
weer gaan groeien en over-
leven ze

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

B4: Stengels

Th2: Planten

Slide 35 - Slide

Doelstelling
 • Je kunt in een afbeelding van een stengel de delen benoemen
 • Je kunt de functies van de stengels van planten noemen

Slide 36 - Slide

Stengels
 • Een stengel heeft knopen en leden
 • Knoop: de plaats waar een blad aan de stengel zit
 • Lid: Een stuk stengel tussen 2 knopenlijstknopen 

Slide 37 - Slide

Stengels
 • Okselknop: Een knop in een bladoksel
 • Uit een okselknop groeit het volgend jaar een stengel

Slide 38 - Slide

Stengels
 • Eindknop: knop aan het eind van een stengel
 • Hieruit groeit het volgend jaar de stengel verder 

Slide 39 - Slide

Functies stengels
 • Transport van water en voedingsstoffen door de vaten
 • Het rechtop houden van de plant (stevigheid)

Slide 40 - Slide

Stevigheid stengels
Kruidachtige planten 
 • Door water

Houtachtige planten
 • Door hout

Slide 41 - Slide

B5: Bladeren

Th2: Planten

Slide 42 - Slide

Doelstelling
 • Je kunt in een afbeelding van een blad de delen benoemen
 • je kunt de functie van de bladeren van planten noemen en uitleggen

Slide 43 - Slide

Blad
Bladschijf: alle onderdelen 
van het blad behalve de bladsteel

Bladsteel: Hiermee zit de plant
aan de stengel vast

Slide 44 - Slide

Blad
Bladmoes: Al het materiaal (cellen)
dat tussen de nerven ligt

Nerven (hoofdnerf en zijnerven):
hierdoor lopen de vaatbundels in 
de bladschijf

Slide 45 - Slide

Bladskelet
Een bladskelet blijft over nadat het 
bladmoes is verdwenen,
Je ziet dan alleen de bladsteel, 
hoofdnerf en zijnerven

Slide 46 - Slide

Fotosynthese
Onderzoekje opdracht 16 vraag 7, veel of weinig licht
Onderzoekje opdracht 18, veel of geen koolstofdioxide

Slide 47 - Slide

Functie bladeren: Fotosynthese

Slide 48 - Slide

Fotosynthese
 • Fotosynthese: Koolstofdioxide en water worden omgezet in glucose en zuurstof
 • Hierbij is nodig: Licht, bladgroenkorrels, geschikte temperatuur (warmer dan 4®C, koolstofdioxide, water
 • Er wordt lichtenergie vastgelegd in glucose

Slide 49 - Slide

Dus: Fotosynthese

- Alleen in het licht

- Er is koolstofdioxide en water nodig

- Er ontstaat zuurstof en glucose

- Er is energie (licht) nodig

Zuurstof en glucose gebruiken mensen, dieren, planten, schimmels en bacteriën voor de verbranding (komen we later op terug)

Slide 50 - Slide

En dan nu...
 • Maken diagnostische toets werkboek bladzijde 78

Slide 51 - Slide