H3.4 - Achterstandswijken verbeteren

Deze les:
 • Herhaling 3.2- kort 2 slides
 • Uitleg 3.4. 
 • Uitleg 3.5
 • Aan de slag met huiswerk en/of Ogoni.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Deze les:
 • Herhaling 3.2- kort 2 slides
 • Uitleg 3.4. 
 • Uitleg 3.5
 • Aan de slag met huiswerk en/of Ogoni.

Slide 1 - Slide

Waarom vindt de overheid het belangrijk dat er buurtfeesten georganiseerd worden?


Onveiligheid bestrijden door sociale cohesie te verbeteren. 

Slide 2 - Slide

Hoe kan een laag inkomen leiden tot welvaartziektes?

Welvaartziekten:
hart- en vaatziekten, suikerziekte, kanker.

Slide 3 - Slide

3.4 Achterstandswijken verbeteren

Slide 4 - Slide

Leerdoelen 3.4           Hoe pakken gemeenten armoede aan?
◉ Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen sanering en renovatie.
◉ Je kunt voorbeelden geven van manieren waarop een gemeente de inrichting van een wijk kan verbeteren.
◉ Je kunt twee voorbeelden geven van manieren waarop de leefbaarheid in een wijk door armoedebeleid kan verbeteren.
◉ Je kunt voorbeelden geven van stedelijke vernieuwing 
◉ Je kunt uitleggen voor welke leeftijdsgroep het erg belangrijk is om ondersteuning te krijgen om armoede goed tegen te gaan.

Slide 5 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 6 - Slide

Achterstandswijk
Woonwijk met slechte leefomstandigheden en sociale problemen. Denk aan structurele werkloosheid, veel criminaliteit. Ook wel aandachtswijken genoemd

Slide 7 - Slide

Gemeente -> bestemmingsplan

Slide 8 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 9 - Slide

Verbeteren leefbaarheid met armoedebeleid
Armoedebeleid = Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij burgers.
 - Helpen mensen zonder werk, mensen met schulden, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die eenzaam zijn.
 - Problemen gaan vaak samen.

Woningbouwcorporaties
Het is voor hulpverleners lastig om deze mensen op te sporen.
 - Woningcorporaties gaan langs bij mensen met huurachterstand en helpen bij het vinden van een oplossing → minder mensen uit huis gezet.

Gemeente
 • Betrekken bewoners achterstandswijken bij oplossen van problemen door wijkraad.
 • Buurtcontracten met betrokkenen (woningcorporatie, bedrijfjes en vrijwilligers).
 - Wie doet wat om de leefbaarheid te vergroten.

Slide 10 - Slide

Renoveren
Saneren

Slide 11 - Slide

saneren

Slide 12 - Slide

Van  Probleemwijk tot Prachtwijk.
 • Verbeteren van publieke ruimte
 • Woningen saneren en renoveren
 • Bewoners: scholing en aantrekken middenklasse
 • Veiligheid vergroten
Cruijff Court

Slide 13 - Slide

Voorbeeld aandachtswijk aanpakken
De wijk Doornakkers in Eindhoven

Slide 14 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • Armoedebeleid voeren 
 • wijk problemen samen oplossen (met bewoners)
 • activiteiten mét mensen organiseren

Slide 15 - Slide

Armoedebeleid
maatregelen om mensen zonder werk, met schulden en gezondheidsproblemen en eenzaam zijn te helpen. 

*hulpverleners, zoeken meestal mensen met schulden op. (vaak gaan bovenstaande problemen samen)

Slide 16 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en woonomgeving spreek je van Stedelijke vernieuwing

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

maakwerk aardrijkskunde


Lees par. 3.4 en maak de opdrachten.


Slide 19 - Slide

0

Slide 20 - Video

Hoe dan wel?
 • Mensen met een niet- westerse migratie achtergrond.
 • Mensen met een migratie achtergrond.
 • Mensen met een Nederlandse achtergrond.

Slide 21 - Slide