Par. 2 - Onderzoeken

1. Huiswerkcheck
2. Terugblik
3. Uitleg par. 2
4. Zelfstandig werken
5. Leerdoelen controleren
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 37
next
Slide 1: Slide
NaskMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

1. Huiswerkcheck
2. Terugblik
3. Uitleg par. 2
4. Zelfstandig werken
5. Leerdoelen controleren
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

paragraaf 1.2
Onderzoeken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van deze les kan ik:
beschrijven wat een grootheid en wat een eenheid is
uitleggen hoe je veilig kunt waarnemen 
bij een onderzoek
uitleggen wat de wetenschappelijke methode is

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wetenschappelijke methode
(onderzoek doen)
1. Onderzoeksvraag (wat wil je weten?)
2. Hypothese (wat denk je zelf?)
3. Experiment bedenken en uitvoeren
4. Resultaten opschrijven in tabellen en grafieken
5. De conclusie (antwoord)
6. Was de hypothese juist of niet?

Slide 4 - Slide

Het pennetje gebruik ik wanneer de leerlingen aantekeningen moeten maken in hun map.
Wat zou jij eens willen onderzoeken?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Tijdens het uitvoeren van het experiment:
Je moet nauwkeurig waarnemen wat er gebeurt
Dit doe je met je zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven)

Om heel precies te kunnen waarnemen gebruik je ook meetinstrumenten

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welke meetinstrumenten
gebruik je bij NaSk?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Grootheden en eenheden
Grootheid is een eigenschap die je meet 
Eenheid is een hoeveelheid of maat


Grootheid
Eenheid
Massa
Kilogram (kg), gram (g), milligram (mg)
Lengte
Kilometer (km), meter (m), millimeter (mm)
Tijd
Uur (h), seconde (s), milliseconde (ms)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welke grootheid geeft aan hoe lang een voorwerp is?
A
Seconde
B
Massa
C
Lengte
D
Meter

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Welke eenheid heb je nodig om te meten hoeveel suiker je nodig hebt om een taart te bakken?
A
Massa
B
Gram
C
Tijd
D
Kilometer

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Welke grootheid meet je met een stopwatch?
A
Uren
B
Lengte
C
Meter
D
Tijd

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk maken
1. Kijk Par.1 na. De antwoorden staan        in Magister bij de volgende les
2. Maak de opgaven in LessonUp
timer
5:00
Klaar? Schrijf de belangrijke woorden in je map, 
met de betekenis erachter

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

1) Waarom mag je bij NaSk nooit proeven van een stof?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

2) Welke eenheid hoort bij welke grootheid?
Kilogram
Liter
Meter
Seconde
Lengte
Massa
Tijd
Volume

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

4) Welk zintuig gebruik je waarvoor?
Huid
Neus
Ogen
Oren
Tong
Horen
Proeven
Ruiken
Voelen
Zien

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

5a) Hoort de zin bij de onderzoeksvraag of bij de conclusie van een onderzoek?
'Gaat elektriciteit door een plastic buis heen?'
A
Onderzoeksvraag
B
Conclusie

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

5b) Hoort de zin bij de onderzoeksvraag of bij de conclusie van een onderzoek?
'Wie is het langst in deze klas?'
A
Onderzoeksvraag
B
Conclusie

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

5c) Hoort de zin bij de onderzoeksvraag of bij de conclusie van een onderzoek?
'De zon komt iedere dag op in het oosten'
A
Onderzoeksvraag
B
Conclusie

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

5d) Hoort de zin bij de onderzoeksvraag of bij de conclusie van een onderzoek?
'Serge wil weten hoe hoog het klaslokaal is'
A
Onderzoeksvraag
B
Conclusie

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

5e) Hoort de zin bij de onderzoeksvraag of bij de conclusie van een onderzoek?
'Papier brandt beter dan hout'
A
Onderzoeksvraag
B
Conclusie

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

5f) Hoort de zin bij de onderzoeksvraag of bij de conclusie van een onderzoek?
'Nick is het langste van de klas'
A
Onderzoeksvraag
B
Conclusie

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Lees de tekst, maak daarna de volgende vraag

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

6) Bedenk zelf een onderzoeksvraag voor een onderzoek dat past bij deze tekst

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Lees de tekst, maak daarna de volgende vragen

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

7a) Typ de onderzoeksvraag op, die bij het stukje tekst hoort

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

7b) Bedenk een hypothese bij deze onderzoeksvraag

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

7c) Waarom heeft Vera een fiets nodig met snelheidsmeter?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

7d) Vera gaat een proef doen om haar onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Beschrijf welke proef ze moet uitvoeren

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

7e) Bij 15 k/m per uur is de uitrijdafstand van Vera op de asfaltweg 37 meter, en op de zandweg 25 meter. Beantwoordt de onderzoeksvraag. Was je hypothese goed?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

8a) Schrijf de grootheid op van elke zin:
1. Het zwembad heeft een lengte van 25 meter
2. De tijd die Jurgen nodig heeft om naar huis te fietsen is 15 minuten
3. In een koelkast is de temperatuur meestal 4 graden celsius
4. De breedte van een tennisveld is 8,23 meter
5. De massa van de bloemkool is 600 gram

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

8b) Schrijf de eenheid op van elke zin:
1. Als je temperatuur 39 graden Celsius is, heb je koorts
2. Een voetbalwedstrijd duurt 2 keer 45 minuten
3. Anna judoot in de klasse tot 52 kilogram
4. Bij hockey ligt de strafbalstip op 6,4 meter van het doel
5. Als de luchtdruk onder de 1013 hectopascal komt, is de kans op regen groot

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

9) Wat ontbreekt er bij verkeersborden?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

De politie gebruikt een blaaspijpje om te controleren of een automobilist gedronken heeft. Welke stof kan de politie met dit blaaspijpje aantonen?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Ik kan uitleggen wat de wetenschappelijke methode is
0100

Slide 34 - Poll

This item has no instructions

Ik kan uitleggen hoe ik veilig kan waarnemen bij een onderzoek
0100

Slide 35 - Poll

This item has no instructions

Ik kan beschrijven wat een grootheid en wat een eenheid is
0100

Slide 36 - Poll

This item has no instructions

Huiswerk voor de volgende keer
Afmaken de opdrachten in deze LessonUp
Klaar? Maak de zelftest in het online boek

Slide 37 - Slide

This item has no instructions