V3B 10 juni chapitre 5

Vandaag herhalen we heel Hoofdstuk 5
Daarna maken jullie de oefentoets en lever je in
voor volgende week 17 juni.

Het hoofdstuk gaat over Nantes, bekend is o.a 
lesMachines de l'île. 
Daar gaan we nu even naar kijken!
1 / 25
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Vandaag herhalen we heel Hoofdstuk 5
Daarna maken jullie de oefentoets en lever je in
voor volgende week 17 juni.

Het hoofdstuk gaat over Nantes, bekend is o.a 
lesMachines de l'île. 
Daar gaan we nu even naar kijken!

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Comment formes-tu l' imparfait?
Als startpunt neem je de nous vorm van de Présent. 
Daar haal je 'ons' vanaf en zet je de juiste uitgangen achter 

Voorbeeld van een regelmatig werkwoord op -er
                 Je   parl - ais
                 Tu   parl - ais
   Il / Elle / On   parl - ait
            Nous    parl - ions
            Vous    parl - iez
     Ils / Elles     parl - aient

Slide 3 - Slide

L'imparfait - uitzondering
être   ->    nous sommes    ->       stam voor de imparfait : ét-
                         j'  ét ais                ik was
                      tu   ét ais                jij was
    il / elle / on   ét ait                hij/zij/men was
                nous   ét ions             wij waren
                 vous   ét iez               jullie waren / u was
           ils/elles   ét aient           zij waren

Slide 4 - Slide

Werkwoorden -ger
Werkwoorden die eindigen op -ger, zoals nager, bouger 
krijgen na de g een extra e voor een a,o,u
Dus voor de imparfait bij de   je, tu, il, elle, on, ils, elles-vorm.
Je krijgt dan bijv.
                     Je mangeais       (ik at)
                      Il bougeait       (hij bewoog)
maar      Nous bougions  (wij bewogen)

Slide 5 - Slide

dus:
ww                                                      finir                               attendre
nous-vorm présent                     finissons                    attendons
"ons" eraf                                         finiss-                          attend-
uitgang imparfait erachter       je finissais                tu attendais
    -ais, -ais, -ait
    -ions, -iez, -aient
betekenis                                       ik (be)eindigde         jij wachtte

Slide 6 - Slide

Bouger - imparfait
elle

Slide 7 - Open question

Voyager - imparfait
Vous

Slide 8 - Open question

aller - imparfait
j'..........

Slide 9 - Open question

prendre - imparfait
on .....

Slide 10 - Open question

faire - imparfait
ils .......

Slide 11 - Open question

être - imparfait
vous ......

Slide 12 - Open question

avoir - imparfait
tu ......

Slide 13 - Open question

imparfait: nous (chanter)

Slide 14 - Open question

In dit hoofdstuk hebben we het werkwoord lire=lezen geleerd.
Présent
Passé composé
imparfait
Futur

Un peu de révise......

Slide 15 - Slide

ik lees

Slide 16 - Open question

jij hebt gelezen

Slide 17 - Open question

hij las

Slide 18 - Open question

wij zullen lezen

Slide 19 - Open question

jullie lazen
A
vous lisiez
B
vous liriez
C
vous lisez
D
vous avez lu

Slide 20 - Quiz

zij zullen lezen
A
elle lira
B
ils liseront
C
ils liront
D
elles lirent

Slide 21 - Quiz

Ook het bijwoord hebben jullie geleerd.
dat maak je door 'ment' achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten.
vrai-vraiment
Eindigt het woord op een medeklinker, dan maak je het eerst vrouwelijk.
fort-forte-fortement
doux-douce-doucement
En de onregelmatige vormen:

Slide 22 - Slide

mieux
bien
mal
longtemps
vite
lang
goed
snel
beter
slecht

Slide 23 - Drag question

Eindigt een bijvoeglijk naamwoord op
-ent  of -ant   dan verandert het in
-emment of -amment

p.e. élégant - élégamment

Slide 24 - Slide

Et pour
  finir.....

Slide 25 - Slide