(oefen)examen A Zelfredzaamheid Werkverldbijeenkomst

Examens en oefenopdrachten 
  • Vakkennis en vaardigheden verwerven gebeurt vooral in de praktijk
  • Ontwikkeling zichtbaar in het handelen van de student.
  • Kwalificerende examens toetsen het resultaat van die ontwikkeling in de beroepspraktijk
  • Tijdens werkplekleren (WPL) voorbereiden op de examens door te werken aan oefenopdrachten

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Module 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Examens en oefenopdrachten 
  • Vakkennis en vaardigheden verwerven gebeurt vooral in de praktijk
  • Ontwikkeling zichtbaar in het handelen van de student.
  • Kwalificerende examens toetsen het resultaat van die ontwikkeling in de beroepspraktijk
  • Tijdens werkplekleren (WPL) voorbereiden op de examens door te werken aan oefenopdrachten

Slide 1 - Slide

Leerjaar 1

Slide 2 - Slide

Oefenopdracht examen A
Opdracht V1                 zelfredzaamheid
Opdracht V2                executieve functies
Opdracht O1                 zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg
Opdracht O2                zelfredzaamheid t.a.v. planmatig werken
Opdracht T1                  stimuleren van zelfredzaamheid
Opdracht T2                 De studenten gaan een reflectieverslag                                                     schrijven over opdracht T1

Slide 3 - Slide

Planningsformulier 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Opdracht V1: Zelfredzaamheid
Studenten gaan op zoek naar minstens 3 bronnen die meer informatie geven over zelfredzaamheid (zelfstandigheid). Ze maken vervolgens een verslag met daarin een koppeling naar het onderwijs en de eigen basisschoolperiode.


Slide 6 - Slide

Opdracht V2: Executieve functies/ planmatig werken

Studenten verdiepen zich in minimaal 2 bronnen die gericht zijn op het onderwijs, in de termen ‘executieve functies’ en  ‘planmatig werken’ en verwerken dit in een verslag.
Vervolgens bedenken ze minimaal drie situaties waarbij zij zelf de vaardigheid ‘planmatig werken’ nodig gehad hebben.

Slide 7 - Slide

Opdracht O1: Zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
Uitvoeren in week 4
De studenten gaan de zelfredzaamheid (t.a.v. zelfzorg) van leerlingen 15 minuten observeren. Bijvoorbeeld tijdens: een eetmoment, overgangsmoment, omkleedmoment of het organiseren van eigen spullen.
De studenten beschrijven nadien welke mogelijkheden zij zien tot het stimuleren van de zelfredzaamheid. Samen met de stagebegeleider wordt besproken welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren.

Slide 8 - Slide

Opdracht O2: zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken
Uitvoeren in week 4
De studenten gaan de zelfredzaamheid (tav planmatig werken) van leerlingen 15 minuten observeren. Bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken of wanneer er een keuze gemaakt moet worden (prioritering) of een taak volbracht moet worden. De studenten beschrijven nadien welke mogelijkheden zij zien tot het stimuleren van de zelfredzaamheid. Samen met de stagebegeleider wordt besproken welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren.

Slide 9 - Slide

Opdracht T1: Stimuleren van zelfredzaamheid
De studenten begeleiden een groep van twee of meer leerlingen in het vergroten van hun zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg of planmatig werken. Ze bieden ondersteuning en aanvullende instructie waar nodig en er wordt voorbeeldgedrag ingezet.
(let op: bij het echte examen moeten ze twee keer twee groepen leerlingen begeleiden.)

Slide 10 - Slide

Opdracht T2: De studenten gaan een reflectieverslag schrijven over opdracht T1
 Ze gebruiken het model voor reflecteren dat binnen de opleiding gehanteerd wordt. Ze schrijven een reflectieverslag over de situatie waarbinnen ze een leerling/leerlingen hebben gestimuleerd tot zelfredzaamheid. 

Slide 11 - Slide

Oefenopdracht examen A
Opdracht V1                 zelfredzaamheid
Opdracht V2                executieve functies
Opdracht O1                 zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg
Opdracht O2                zelfredzaamheid t.a.v. planmatig werken
Opdracht T1                  stimuleren van zelfredzaamheid
Opdracht T2                 De studenten gaan een reflectieverslag  schrijven over opdracht T1


De student laat bovenstaande zien aan de stagebegeleider. Die tekent voor gezien.
Inleveren op school in week 1 van periode 3. 
Docent beoordeelt. 

Slide 12 - Slide

Exameneenheid A
Werkproces: P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

In dit examen stimuleer je leerlingen/studenten in hun zelfredzaamheid bij zelfzorg én bij het planmatig werken bij leeractiviteiten.

1. De ene groep bied je ondersteuning op het gebied van zelfzorg.
2. De andere groep ondersteun je op het gebied van planmatig kunnen werken.


Slide 13 - Slide

Cursus beginnend stagebegeleider

Slide 14 - Slide

https://www.curio.nl/cursus/opleidingen/training-beginnend-stagebegeleider/

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide