Much-Many-Some-Any


Much-Many, Some-Any
1 / 40
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson


Much-Many, Some-Any

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Much or Many
Much en Many beteken allebei Veel

Much gebruik je bij woorden die ontelbaar zijn:
sugar, money, time, enz.

Many gebruik je bij woorden die telbaar zijn:
Euros, friends, minutes, enz.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Exercise 1
Countable (telbaar) or Uncountable (ontelbaar)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

sand
A
countable
B
uncountable

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

money
A
countable
B
uncountable

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

questions
A
countable
B
uncountable

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

dogs
A
countable
B
uncountable

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

oxygen
A
countable
B
uncountable

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Some or Any
Some en Any betekenen allebei een beetje of wat

Some gebruik je bij bevestigende zinnen, wanneer je iets aanbiedt of als je een verzoek doet.
I have some money / Would you like some tea? / Could I have some money please?

Any gebruik je bij ontkenningen en vraagzinnen
I don't have any money. / Have you got any questions?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

SOME • when to use it? 
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I have some water please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some tea?
   
    
 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is

We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.

Slide 11 - Slide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen;
- Alle andere vraagzinnen.


Let op woorden zoals,
without, hardly, never

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Exercise 2
Some or Any?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Is there ... food
A
some
B
any

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

We don't have ... children.
A
some
B
any

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Could I have ... tea please waiter?
A
some
B
any

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Do you have ... tips before I go in?
A
some
B
any

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

I would like ... sugar please.
A
some
B
any

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Exercise 3
Complete the sentence with much or many
Type the whole sentence

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

I had so ............ nightmares.

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

She did not have ............ information about the accident.

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

We did not get ..... exercise.

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

We did not finish ... exercises.

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Did you have ... injuries?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

I do not eat ... meat.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Have you travelled to .... countries?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Was there .... traffic?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

...... pupils have laptops now.

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

There was .... room on the bus.

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Exercise 4
Complete the sentence with some or any
Type the whole sentence

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Did you have ..... nightmares?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

She did not have ............ information about the accident.

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

We did not get ..... exercise.

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Did you finish .... exercises?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Would you like ..... tea?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

I do not eat ... meat.

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

I have travelled .... distance to get here.

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

I would like .... sugar please.

Slide 38 - Open question

This item has no instructions

Do you have ... idea how much I studied?

Slide 39 - Open question

This item has no instructions

Would you like .... chicken nuggets?

Slide 40 - Open question

This item has no instructions