Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging B1-K1-W2

Persoonlijke verzorging B1-K1-W2
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 1 min

Items in this lesson

Persoonlijke verzorging B1-K1-W2

Slide 1 - Slide

Programma
 • Uitleg opleiding/ 6 leereenheden
 • Uitleg C-opdracht
 • Wat is persoonlijke verzorging
 • Eigen regie, zelfredzaamheid, zelfstandigheid & eigen kracht 
 • Casus
 • Inventariseren van ondersteuning bij persoonlijke verzorging (methodische werken)
 • Gastles op 6 april & 13 april

Slide 2 - Slide

6 Leereenheden (opleiding)
 • De opleiding bestaat uit 6 leereenheden (Itslearning)
 • Per leereenheid een aantal werkprocessen en profieldelen
 • Daarnaast: werkplekleerdagen (14X), generieke vakken (Nederlands, Engels, Rekenen), keuzedelen, loopbaan en burgerschap

Slide 3 - Slide

Werkproces

Per werkproces een C-opdracht

Beoordeling met feedback-formulier door de werkbegeleider


Slide 4 - Slide

Examens

Na het afronden van leereenheid 1 mag er na 
een Go/No Go gesprek examens aangevraagd worden

Examinatoren worden door Dichterbij aangedragen

Slide 5 - Slide

Leereenheid 1
 • Werkproces 2 Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging 
 • Werkproces 3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Werkproces 4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • Werkproces 5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties

Slide 6 - Slide

C-Opdracht: Persoonlijke verzorging
 1. Ondersteun twee cliënten bij de persoonlijke verzorging. Lees het ondersteuningsplan en stel vast welke doelen er geformuleerd zijn ten aanzien van de persoonlijke verzorging.
 2. Voer de ondersteuning uit volgens de geldende regels, richtlijnen en protocollen: sluit aan bij de eigen kracht, mogelijkheden en beleving van de cliënt; toon respect voor de privacy van de cliënt; reageer begripvol op de mening en gevoelens van de cliënt ten aan zien van zijn uiterlijk en persoonlijke hygiëne.
 3. Daag de cliënt uit om zelf oplossingen te verzinnen als iets niet lukt. Bijvoorbeeld: hij wil zelf douchen maar hij kan niet lang staan. Nodig hem uit om te bedenken wat er mogelijk is of wat hij anders kan doen.
 4. Maak persoonlijke vraagstukken tijdens de uitvoering bespreekbaar, ga bijvoorbeeld in op de vragen over hygiëne.
 5. Maak gebruik van de benodigde aangepaste materialen en ruimten. Denk hierbij aan ergonomische voorschriften.
 6. Schakel als het nodig is andere disciplines in, zoals de fysiotherapeut, tandarts, verpleegkundigen, etc.
 7. Betrek naastbetrokkenen erbij en motiveer hen om activiteiten uit te voeren die haalbaar zijn, bijvoorbeeld door mee te gaan naar de fysiotherapeut of tandarts.
 8. Observeer de gezondheidssituatie, signaleer mogelijke veranderingen en rapporteer in het rapportagesysteem van de instelling.


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Wat is persoonlijke verzorging
Bij persoonlijke verzorging ondersteun je een cliënt bij de lichaamsgebonden zorg. Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking.Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt.

Slide 10 - Slide

Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichaamsgebonden zorg hoort:
 • Eten en drinken
 • Jezelf wassen & tanden of gebit poetsen
 • Aan-/ en uitkleden
 • Tanden poetsen & haren kammen
 • De cliënt uit en in bed helpen
 • De cliënt uit en in een rolstoel helpen
 • Naar het toilet gaan
 • Steunkousen aan-/ en uittrekken
 • Praten & horen

ADL= Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (handelingen die gericht zijn op de lichamelijke verzorging). In je werk kun je temaken krijgen met ADL-formulieren. Hierop wordt aangegeven hoe het met de zelfredzaamheid van de cliënt in de persoonlijke verzorging gaat: wat kan hij zelfstandig en waarbij heeft hij hup nodig. 

Slide 11 - Slide

Voorwaarden om zelfstandig te zijn

Slide 12 - Slide

Eigen regie

Zelfredzaamheid

Zelfstandigheid

Slide 13 - Slide

Wat is eigen regie?
Voeren van eigen regie gaat om het vermogen van een persoon om zelf te beslissen over zijn leven en de ondersteunende zorg. Belangrijk is dat de cliënten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen en waarbij de zorg en begeleiding aansluit, ook al kan de cliënt niet alles zelf doen. De cliënt zit achter het stuur.

Slide 14 - Slide

Eigen regie

 De Kernvraag is: 
wat wil de cliënt?

Slide 15 - Slide

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid & eigen kracht 
Zelfredzaamheid is de mate waarin een cliënt in staat is zichzelf te redden en voor zichzelf te zorgen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld. 

Zelfstandigheid is in hoeverre je het alleen kan.

Eigen kracht  'eigen kracht' verwijst dan naar het vermogen van mensen om zelf, samen, oplossingen te bedenken voor hun eigen problemen en deze deels ook zelf uit te voeren. 
De kernvraag is: wat kan de client!
Slide 16 - Slide

Voorwaarden om zelfredzaam te zijn
 • Cognitieve mogelijkheden (kennis en inzicht, weet de cliënt wat hij moet doen en op welk moment, weet de cliënt hoe hij iets moet doen)
 • Lichamelijke mogelijkheden (vaardigheden, is de cliënt wel in staat om dit te doen)
 • Zichzelf de moeite waard vinden, eigenwaarde (is de cliënt welwillend om het te doen)
 • De houding van de begeleider (krijg de cliënt de gelegenheid om het zelf te doen)


Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Privacy (persoonlijke vrijheid)
Privacy van de cliënt
 • Alleen mogen zijn
 • Recht om bepaalde informatie voor jezelf te houden
 • Regels omtrent cliënt gegevens
 • Privacyreglement van de organisatie
 • Wet bescherming persoonsgegevens WBP (wat wel/niet mag met persoonsgegevens. Vb,. Recht op informatie/inzage eigen gegevens)

Persoonlijke levenssfeer & respect tonen 
 • Het bloot geven van je lichaam bij persoonlijke verzorging
 • Delen van een leefruimte
 • Neem de cliënt serieus en geef duidelijkheid
 • Ga netjes om met persoonlijke bezittingen van de cliënt
 • Ben je bewust van de persoonlijke waarden en normen van de cliënt (religie, taalgebruik, persoonlijke zorg, etc.)Slide 19 - Slide

Casus
Meneer Janssen

Slide 20 - Slide

Casus
Meneer Jansen heeft een verstandelijke beperking overgehouden aan een verkeersongeval. Nu weet hij zelf de volgorde van aankleden niet. Hij wil dit graag zelf doen, maar dit lukt hem niet. Als zijn vrouw hem wil helpen kan hij opstandig zijn. In de afgelopen periode is hij enkele keren naar buiten gegaan met zijn ondergoed over zijn broek. Hij werd vreemd aangekeken in de buurt en ging snel verdrietig naar binnen. Meneer Jansen bouwt nu regelmatig spanning op als hij weet dat hij zich moet gaan aankleden.
Om meneer Jansen te ondersteunen stelt zijn ambulant begeleider een planbord voor dat kan helpen bij het aankleden. Ook ondersteund deze begeleider mevrouw Jansen in de omgang en hulp aan haar man. Mevrouw Jansen zou het fijn vinden dat meneer Jansen zich zo zelfstandig mogelijk aan kan kleden.

Slide 21 - Slide

Vragen
 • Ga met elkaar in gesprek over de zelfredzaamheid van meneer Jansen (is de mate waarin een cliënt in staat is zichzelf te redden).  Wat zouden jullie passende begeleiding en ondersteuning vinden? Ga samen op zoek naar mogelijke voorbeelden en antwoorden
 • Hoe kan je de eigen waarde en regie van meneer Jansen verbeteren / stimuleren?
 • Welke vragen zouden jullie mevrouw Jansen kunnen stellen om de leefstijl van meneer
 Jansen te onderzoeken?

 • Als jullie aan privacy denken, waar kun je bij meneer Jansen op letten?
 • Maak globaal een planbord met instructies voor meneer Jansen. Dit mag je globaal uittekenen .Slide 22 - Slide

Gastlessen
6 april & 13 april

Mirjam Koolhoven

Antoine Sonneveld
Inloggen via Itslearning (staat onder overzicht)

Slide 23 - Slide