les 4 werken volgens plan blz. 56

Schoonmaken en inrichten
les 4

221AH, 221AK en 221BK


1 / 17
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Schoonmaken en inrichten
les 4

221AH, 221AK en 221BK


Slide 1 - Slide

les 4 werken volgens plan
na de les:
  • weet je wat een budget is 
  • weet je hoe je kostenbesparend kunt werken
  • kun je een budget toepassen bij het aanschaffen van materialen
  • kun je een bruikbare werkplanning maken voor het inrichten van een ruimte

Slide 2 - Slide

terugblik vorige les
De vorige les ging over sfeer.
beantwoord de volgende vragen in deze lesson up

Slide 3 - Slide

1. wat is sfeer?

Slide 4 - Open question

2. Noem 4 zaken, die je kunt gebruiken om sfeer te creëren

Slide 5 - Open question

3. wat is een moodboard?

Slide 6 - Open question

4. waarvoor is een moodboard handig?

Slide 7 - Open question

5. waarom is een fijne sfeer in een ruimte belangrijk?

Slide 8 - Open question

verder met deze les 4

Slide 9 - Slide

plan maken
stap 1 voorbereiden:
Wat is de opdracht precies: wat zijn de afzonderlijke taken
Welk materialen en middelen zijn er nodig en waar zijn deze?
Wat is de soort doelgroep?
Hoe groot is de doelgroep
Waarvoor wordt de ruimte gebruikt?
wat is mijn budget

Slide 10 - Slide

wat is een budget?

Slide 11 - Open question

kostenbewust
Je krijgt altijd een bepaald bedrag om een ruimte te kunnen inrichten (budget). Hier moet je je aan houden. Je moet dus 
kostenbewust werken, zodat je binnen het budget blijft:
  • geef niet meer geld uit dan mag
  • ga zuinig om met materialen en middelen 

Slide 12 - Slide

bruikbare werkplanning
gebruik voor het uitvoeren van de opdrachten (zie volgende dia) deze planning en niet die uit je boek. 

Slide 13 - Slide

aan de slag
Opdracht 66 individueel een planning maken met de 3 kolommen, zie vorige dia. 
Opdracht 67: je gaat het bedrag van 1750 euro verdelen over de aan te schaffen spullen door middel van plaatjes en prijzen! 
Opdracht 69: je noteert minimaal 5 producten uit opdracht 67, die je ook tweedehands kan kopen en wat dat kost.
hoe je alles inlevert, staat op volgende dia

Slide 14 - Slide

inleveren opdrachten uit deze les 4
maak de vragen uit deze lesson up, ik check of en hoe je het hebt gemaakt
de opdrachten uit het boek (66, 67 en 69) maak je zoals uitgelegd in de vorige dia en neem je volgende week mee naar school

Slide 15 - Slide

samenvatting les 4
les 4 ging over:
  • je houden aan een bij het inrichten van een ruimte
  • kosten besparend werken bij het inrichten van een ruimte
  • bruikbare planning maken bij het uitvoeren van je taken

Slide 16 - Slide

tot volgende week!

Slide 17 - Slide