M2 - 14/03/2019

Thursday 14 March
- Planning
- Grammar review: plural nouns
- Grammar: question tags
- Grammar: genitive
- Grammar: plaats bijwoord
- Let's practise
1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thursday 14 March
- Planning
- Grammar review: plural nouns
- Grammar: question tags
- Grammar: genitive
- Grammar: plaats bijwoord
- Let's practise

Slide 1 - Slide

Planning
28/03: Test 3
29/03: Presentations
04/04: Presentations
05/04: Presentations

--> overview: who/when

Slide 2 - Slide

Grammar review: plural nouns

Slide 3 - Slide

one dog
five ______

Slide 4 - Slide

one dog
five dogs

Slide 5 - Slide

one bus
three buses

Slide 6 - Slide

one strawberry
two strawberries

Slide 7 - Slide

Irregular plurals

Slide 8 - Slide

Grammar: question tags

Slide 9 - Slide

Grammar: questions tags
She is very nice, isn't she? 
Her sister is not very  nice, is she


I am not much older than you, am I?
I am very late for school, aren't I?    !?

Slide 10 - Slide

Grammar: genitive 

Slide 11 - Slide

My mother's car. 
My uncle's car.
My sisters' room
Tess's/ Tess' room

Slide 12 - Slide

Grammar: place adverb

Slide 13 - Slide

Grammar: adverbs of frequency
Adverbs of frequency: always, never, sometimes, often etc. 

Bijwoorden van frequentie komen voor het hoofdwerkwoord.
Melanie never drinks coffee.

Behalve als er een vorm van 'to be' (am/are/is/was/were) staat.
Melanie is always late. 

Slide 14 - Slide

Grammar: Adverbs of place & time
Bijwoorden van plaats en tijd komen achteraan in de zin. Plaats komt altijd voor tijd!

She is going to London in May. 
I went to Spain last year

Slide 15 - Slide

Let's practise
Maak de volgende opdrachten:
3) Question tags
4) Genitive
5) Meervoud
6) Plaats bijwoord

Are you done? Correct your answers!

Slide 16 - Slide

Next lesson
- Maak alle opdrachten af

- Leer voor het proefwerk

Vandaag tijdens de les hebben jullie een oefentoets!

Slide 17 - Slide