Keuzevakken Profiel Zorg en Welzijn

Zorg en welzijn
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1,2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Zorg en welzijn

Slide 1 - Slide

Profielen

  • Mens en Omgeving
  • Mens en Gezondheid
  • Mens en Zorg
  • Mens en Activiteit

Profielen in leerjaar 3

Slide 2 - Slide

Keuzevakken in leerjaar 4

Slide 3 - Mind map

Keuzevakken zorg en welzijn
1. Assisteren in de gezondheidszorg 
2. Facilitaire dienstverlening, catering en inrichting

3. Facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie

4. Kennismaken met uiterlijke verzorging

5. Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten

6. Voorkomen van ongevallen en EHBO

7. Welzijn kind en jongeren 

8. Wonen en huishouden

9. Welzijn volwassenen en ouderen
10. Haaarverzorging 

Slide 4 - Slide


Welk Keuzevak word op de afbeelding uitgebeeld?

Slide 5 - Open question

Kennismaken met uiterlijke verzorging
Bij dit keuzevak;
- voer je eenvoudige hand- haar en gezichtsbehandelingen uit bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon.
- oefen je met elkaar en op elkaar.
- leer je klantgericht werken, een klant netjes ontvangen en het bezoek afronden.  

Slide 6 - Slide

Handmassage

Slide 7 - Slide


Welk Keuzevak word op de afbeelding uitgebeeld?

Slide 8 - Open question

Voorkomen
van ongevallen en EHBO

Dit keuzevak:
- gaat over veiligheid en voorkomen van ongelukken en het geven van eerste hulp bij
ongelukken.

- je leert de functie van enkele organen en weefsels te benoemen.

- je leert aan de hand van een ongevalssituatie de verschijnselen van letsels herkennen en
vaststellen en aan de hand daarvan de noodzakelijke handelingen uitvoeren. Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Voeg een foto toe van een snelverband

Slide 11 - Open question


Welk Keuzevak word op de afbeelding uitgebeeld?

Slide 12 - Open question

Welzijn
Volwassenen en ouderen.

Bij dit keuzevak ga je:

- Volwassen en ouderen ondersteunen bij dagelijkse activiteiten
- (re) creatieve activiteiten organiseren en uitvoeren met volwassenene en/of ouderen

Slide 13 - Slide

Welk Keuzevak word op de afbeelding uitgebeeld?

Slide 14 - Open question

Welzijn kind en jongeren

Je leert over ;

- de ontwikkeling van de baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber en
adolescent. 

- de lichamelijke en sociale ontwikkeling van verschillende leeftijden, over
opvoedingstechnieken.

- leer je re(creatieve) activiteiten te organiseren voor kinderen en deze te
begeleiden. Slide 15 - Slide

Op de buitenschoolse opvang komen....
A
Ouderen die na schooltijd komen spelen
B
Kinderen die na schooltijd opvang nodig hebben
C
Baby's en kleuters die nog niet naar school gaan
D
Peuters waar nog geen plek voor op de basisschool is

Slide 16 - Quiz

0 - 1 jaar
1 - 2 jaar
2 - 4 jaar
4 - 6 jaar
12 - 16 jaar
Baby
Dreumes
Kleuter
Peuter
Puber

Slide 17 - Drag question

Welk Keuzevak word op de afbeelding uitgebeeld?

Slide 18 - Open question

Wonen en huishouden

Bij dit keuzevak;
- doe je ondersteunende werkzaamheden bij wonen en huishouden in een thuissituatie.

- voer je huishoudelijke taken uit zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen en de was verzorgen voor een cliënt.

- geef je persoonlijke aandacht aan de cliënt en stimuleer je de zelfredzaamheid van de cliënt.Slide 19 - Slide

Bleken
Chemisch reinigen
Strijken
Droger
Wassen

Slide 20 - Drag question

Welk Keuzevak word op de afbeelding uitgebeeld?

Slide 21 - Open question

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
Bij dit keuzevak ga je:
- trainen volgens een zelf opgesteld trainingsschema
- informatie verstrekken over sportmogelijkheden in de eigen regio
- voor een bepaalde doelgroep een eenvoudig sportevenement organiseren
-
helpen en instructie geven bij een sportactiviteit ( bijv. een gymles in de onderbouw
begeleiden)

- leren over het voorkomen van blessures
- assisteren bij bewegen en gezondheidsprogramma’s

Slide 22 - Slide

En doe de 6 minuten work out
Zoek een  plekje in huis...

Slide 23 - Slide

Welk Keuzevak word op de afbeelding uitgebeeld?

Slide 24 - Open question

Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
Bij ditkeuzevak leer je;
- dienstverlenende werkzaamheden verrichten voor klanten nl, zoals het verzorgen van hapjes en drankjes

- bereiden en serveren van maaltijden

- het plannen en uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden 

- Werkenvolgens HACCP richtlijnen

- eenvoudige administratieve werkzaamheden aan een receptie of balie


Slide 25 - Slide

Je hebt nu een beetje kennis gemaakt over de verschillende keuzevakken van zorg en welzijn. 
Over welke onderwerpen zou je komende weken nog meer willen weten?

Slide 26 - Slide

Hier wil ik nog meer over weten...

Slide 27 - Mind map