Werk en sociale mobiliteit

Welkom!
Zorg dat je je boeken bij de hand hebt!
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welkom!
Zorg dat je je boeken bij de hand hebt!

Slide 1 - Slide

Vandaag
Huiswerk check
Uitleg
En vragen via LessonUp

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
  • Na deze les kan je uitleggen wat de behoefte piramide van Maslow inhoudt
  • Kan je uitleggen wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden

Slide 3 - Slide

Maak een foto van je huiswerk en stuur deze op

Slide 4 - Open question

Waarom werken mensen?

Slide 5 - Mind map

Maslow


"Pas richten op een hogere behoefte als een basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"

Materieel / Immaterieel

Slide 6 - Slide

Wel zelfrealisatie, maar geen inkomen, dus heb je er niks aan volgens Maslow

Slide 7 - Slide

Iemand werk om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
behoefte aan sociaal contact
C
veiligheid en zekerheid
D
lichamelijke behoeften

Slide 8 - Quiz

'Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan wordt je nooit een kwartje'. Wat betekent deze uitspraak?
A
Je moet niet teveel geld uitgeven
B
Het is moeilijk om hoger op te komen op de maatschappelijke ladder
C
Arme mensen zijn te lui om te werken
D
Je moet niet gokken met geld

Slide 9 - Quiz

Werk en sociale mobiliteit
Maatschappelijke positie: plaats die je inneemt op de maatschappelijke ladder

Erkenning die je van anderen krijgt   

Van invloed: salaris, macht/invloed, kennis, talenten

Slide 10 - Slide

Noem een beroep dat hoog op de maatschappelijke ladder staat

Slide 11 - Mind map

Werk en sociale mobiliteit
Sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht

Links partijen: willen dit verkleinen
Rechtse partijen: verschillen zijn vanzelfsprekend

Slide 12 - Slide

Sociale ongelijkheid verkleinen
Opklimmen op maatschappelijke ladder -> sociale mobiliteit
Overheid kan handje helpen
  • anti-discriminatiebeleid (anoniem solliciteren)
  • gesubsidieerde banen
  • werkervaringsplaatsen
  • positieve discriminatie ('vrouwenquotum')

Slide 13 - Slide

Afsluiting
Vrijdag: opdracht
Morgen: remediëren voor herkansing

Slide 14 - Slide

Wat vond je van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll