Hfst 11 Andere tweedelijns voorzieningen

Fijn dat je er bent!
Regels:
- Laptop/boek voor je op tafel
- Telefoon in je tas       offline
- Doe lekker mee. 

1 / 20
next
Slide 1: Slide
Assisterende GezondheidszorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Fijn dat je er bent!
Regels:
- Laptop/boek voor je op tafel
- Telefoon in je tas       offline
- Doe lekker mee. 

Slide 1 - Slide

Vandaag gaan we eerste de vragen/begrippen van hfst 9 behandelen. 

Leerdoelen
- Ik kan verschillende tweedelijns zorgvoorzieningen noemen
- Ik ken het verschil tussen een verpleeghuis en een verzorgingshuis 
- Ik weet op welke wijze de farmaceutische zorg in verzorgingshuizen is geregeld
- Ik weet wat een GGZ instelling is
- Ik weet wat een instelling voor verstandelijke beperking is 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie ?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

11.1 Inleiding
Tweedelijnszorg vindt ook plaats in andere instellingen dan ziekenhuizen
   Bijvoorbeeld:
     verpleeg- en verzorgingshuizen
     ggz-instellingen (voor geestelijke gezondheidszorg) 
     instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

11.2 Zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen
Verzorgingshuis = woonzorgcentrum       beperkte zorg  
Verpleeghuis       verzorging en verpleging.

     Opname in deze instellingen kan een tijdlang worden uitgesteld door extra zorg thuis of door dagopvang. 
Meer zorg nodig, dan indicatie van het CIZ = 
Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ

Slide 5 - Slide

Wanneer mensen veel zorg nodig hebben om zelfstandig of met wat hulp thuis te wonen komen in aanmerking.

Er komen ook steeds meer ondersteuningspunten in de wijk. 
Ook verpleeghuizen bieden gespecialiseerde zorg aan huis.
11.2.1 Verpleeghuis
Mensen die veel zorg nodig hebben, niet meer 
zelfstandig kunnen wonen.

     De medische (huisarts), tandheelkundige (tandarts) en farmaceutische (apotheek) zorg wordt geregeld door het verpleeghuis. 

    Er is veel aandacht voor de mondzorg bij ouderen

Slide 6 - Slide

Mensen hebben dus niet langer hun eigen HA, apotheek en tandarts. Alleen de specialist in het ziekenhuis behouden zij. 


Waarom is het belangrijk dat er veel aandacht is
voor mondzorg bij ouderen?

Slide 7 - Open question

Mondzorg: gehele gezondheid is afhankelijk van voeding. Vaak door eenzaamheid, minder eten, slechtere conditie van mond, neerwaartse spiraal. 
11.2.2 Verzorgingshuis
Wanneer mensen niet aan de indicatie voldoen, maar wel gebruik willen maken van het zorgaanbod kan er een 'kamer gehuurd' worden.      
om die reden ook wel woonzorgcentrum genoemd

     Belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het medische beleid.
Bijv. - omtrent voeding en vocht
- voorbehouden handelingen
- infectiepreventie
- reanimeren


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Hebben mensen in een verzorgingshuis/woonzorgcentrum hun eigen
huisarts, tandarts en apotheek ?
Ja
Nee

Slide 9 - Poll

JA, bewoners houden hun eigen HA, apo, TA.
In een stad met veel HA bemoeilijkt dit de communicatie. 
Mogelijke oplossingen:
- werken met vast HA
- spreekuur houden met eigen DA
- POH vaste taken laten uitvoeren
- vast contactpersoon aanstelllen
11.2.3 Farmaceutische zorg in verzorgingshuizen
In principe beheren bewoners hun eigen medicatie, maar omdat er veel fouten gemaakt worden, wordt deze zorg veelal overgenomen door het verzorgingshuis.
Medicatie(distributie)protocol       gezamenlijke afspraken over het leveren van medicijnen. 
Bijv. - actuele medicatieoverzichten 
- aanvraag van (herhaal)recepten
- levering van medicijnen
   


Slide 10 - Slide

Afspraken over medicatiebeleid tussen verzorgingshuis en huisartsen. Meestal wordt ook de cliëntenraad betrokken bij het uitwerken van belangrijke beslissingen, bijv. keuze apotheek.
Wat is een medicijnrol en welk voordelen heeft een medicijnrol?

Slide 11 - Open question

Een medicijnrol of Baxterrol is een rol die bestaat uit kleine zakjes met medicijnen. In deze rol zijn medicijnen per innametijdstip verpakt. Meestal zitten in een medicijnrol medicijnen voor 1, 2 tot 3 weken.
Voordelen:
- De medicijnen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen in de medicijnrol.
- Duidelijkheid over inname tijden per medicijn
- Minder fouten daardoor bij innamen.
- Duidelijk of het medicijn al ingenomen is. Door de datum en tijdstip op het zakje is goed na te gaan of er niets vergeten is. 
11.2.4 Mondzorg in verzorgingshuizen
Zijn bewoners slecht ter been waardoor zij niet naar hun eigen tandarts kunnen, kan het zijn dat die bewoners geen mondzorg meer krijgen. 
Ze komen meestal niet op huisbezoek

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

11.3 Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
Mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen kunnen hulp krijgen van de GGZ = Geestelijke GezondheidsZorg

Geïntegreerde ggz-instellingen      grote instellingen die allerlei hulp bieden. Bijv. een psychiatrische ziekenhuis is vaak onderdeel ervan, maar daarnaast is er ook kortdurende ambulante begeleiding. 
     Opgebouwd uit clusters om onderscheid te maken tussen kinderen en volwassenen, kort- en langdurende zorg. 

Slide 13 - Slide

Meestal eigen medische (huisartsen)dient en eigen apotheek voor langdurige zorg. 
Welke psychiatrische stoornissen kun je noemen?

Slide 14 - Open question

Angst, depressie, schizofrenie.
Wat is crisisinterventie?

Slide 15 - Open question

Interventie = bemiddeling, bemoeienis, ingrijpen, inmenging, tussenkomst (zie synoniemen)
Crisisinterventie = spoedingreep

Belangrijk om woorden waar je de betekenis niet van kent op te zoeken!
11.3.1  Werken in de ggz
Somatische medische zorg       medische zorg gericht op het menselijke lichaam.       
Cliënten hebben, meer dan anders, weinig ziektebesef en zijn minder zelfredzaam. Therapietrouw is daarom moeilijker.
     Ook in de regulieren zorg meer te maken met deze groep patiënten door toenamen van de ambulante zorgBenodigde vaardigheden :
- communicatieve vaardigheden
- stressbestendigheid
- tact en geduld

Slide 16 - Slide

Doktersassistenten werkzaam op poliklinieken en somatische afdelingen. 
Ambulante zorg = zorg bij de patiënt thuis. 
11.3.2  Instellingen voor verstandelijke beperkingen
Ruim 110.000 mensen met een lichte tot zeer ernstig verstandelijke beperking. Veelal ook beperking in intelligentie, sociale vaardigheden en zelfstandigheid door motorische problemen, zintuigelijke stoornissen, epilepsie, psychische stoornissen. 
Combinatie      meervoudig gehandicapt
Zwakbegaafd        IQ 70-85 
Verstandelijk beperkt        IQ < 70 

Slide 17 - Slide

Verstandelijk beperkt onderverdeeld in:
licht
matig
ernstig
zeer ernstig.

Autisme, en ook gedragsstoornissen komen voor. 
Opdracht: bedenk vier vragen + juiste antwoord over de hoofdstukken 9 en 11
(Voor ieder hoofdstuk 2)

Slide 18 - Open question

Laat ze vier vragen met juiste antwoord maken over de hoofstukken 9 + 11. 
Verzamel de vragen, dan kunnen we er een domino van maken voor eventueel de laatste les als 


Nabespreking les 
           Waar liepen jullie tegenaan?
            Wat zouden jullie de volgende keer anders willen? 
            Zijn er vragen?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

Wat neem jij mee uit deze les?
Wat heb jij leerzaam gevonden?