uitleg les zenuwstelsel

1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Prikkels
Prikkels: Alle veranderingen in je omgeving waar je op kan reageren. 

- Inwendige prikkels
- Uitwendige prikkels 

Slide 2 - Slide

Inwendige prikkels
 • Verandering in je lichaam
 • Dorst, honger & hormonen (seks!)

Slide 3 - Slide

Uitwendige prikkel
Verandering buiten je lichaam
Waargenomen via je zintuigen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Adequate prikkels
 • Juiste prikkel bij het juiste zintuig

Slide 6 - Slide

Adequate prikkels 

Slide 7 - Slide

Onthouden
Zintuigcellen vangen de prikkel uit de omgeving op.
En zetten de prikkel om in een impuls.
Een impuls is een electrisch stroompje dat door zenuwen gaat:
van het zintuig naar de hersenen of van de hersenen naar de spier.

Slide 8 - Slide

Drempelwaarde

Als een prikkel te klein is, dan kan het zituig het niet waarnemen.

De prikkel is beneden de DREMPELWAARDE.


De drempelwaarde is bij verschillende organismen anders: een hond kan beter horen dan een mens.

Slide 9 - Slide

reageren of niet?

 • Je reageert niet op:
 • -te zwakke prikkels
 • -prikkels die er de hele tijd zijn (gewenning)
 • -onbelangrijke prikkels (motivatie)

Slide 10 - Slide

Hersenen en ruggenmerg = centraal zenuwstelsel

Slide 11 - Slide

Hoe zitten je hersenen in elkaar?

Hersenen bestaan uit drie delen:


- grote hersenen

- kleine hersenen

- hersenstam

Slide 12 - Slide

Bouw, ligging en functie van delen van het centraal zenuwstelsel. 

- grote hersenen: bewustzijn, zintuiglijke waarneming en bewuste beweging
- kleine hersenen: coördinatie van bewegingen
- hersenstam: verbinding tussen grote hersenen en ruggenmerg en een rol bij reflexen in hoofd- en halsgebied
- ruggenmerg: verbinding van organen met hersenen en een rol bij reflexen van romp en ledematen

Slide 13 - Slide

type zenuwcellen

Er zijn 3 typen zenuwcellen:

 • gevoelszenuwcellen
 • bewegingszenuwcellen
 • schakelcellen

Slide 14 - Slide

Bouw van een zenuwcel met cellichaam en uitlopers ligging en functies van typen zenuwcellen
Gevoelszenuw
(let op: cellichaam 
buiten het ruggemerg)


Bewegingszenuw 
(let op: cellichaam 
in het ruggemerg)

Slide 15 - Slide

 1. Bouw van een zenuwcel met cellichaam en uitlopers
ligging en functies van typen zenuwcellen


Schakelcel
(ligt in het ruggenmerg/
centraal zenuwstelsel)

Slide 16 - Slide

Gevoelszenuw, bewegingszenuw, gemengde zenuw
Gevoelszenuw;        => bevat alleen gevoelszenuwcellen 

Bewegingszenuw; => bevat alleen bewegingszenuwcellen 

Gemengdezenuw; => bevat gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen

Slide 17 - Slide

Bewuste reactie 
zintuig - gevoelszenuwcellen - ruggenmerg/hersenstam - hersenen    REACTIE  
ruggenmerg/hersenstam - bewegingszenuwcellen - spieren/klieren

Slide 18 - Slide

 Reflex is een vaste, onbewuste reactie op een zeer stereke prikkel
Functies van een reflex: onbewust regelen van motoriek, snel reageren bij kans op onverwachte beschadiging van het lichaam
 • Bij een reflex reageert het ruggenmerg en niet de hersenen
 • Alleen bij een zeer sterke prikkel

Terugtrekreflex; 
Strekreflex; Kniepeesreflex; 
Pupilreflex; 

Slide 19 - Slide

Reflex
zintuig - gevoelszenuwcellen - ruggenmerg/hersenstam 
  REACTIE  
ruggenmerg/hersenstam - bewegingszenuwcellen - spieren/klieren

Slide 20 - Slide

Reflex
Bewuste reactie

Slide 21 - Slide

Aan de slag!
Wat?
Lees basisstof 1: het zenuwstelsel
Maak opdracht 1, 2, 3, 5, 6
Hoe?
Boek blz. 106 t/m 110
Hulp nodig?
Steek je vinger omhoog.
Tijd:
20 min
Klaar?
Lees en maak thema 10 basisstof 2: zenuwcellen en zenuwen
timer
20:00
Aan de slag!

Slide 22 - Slide