Sociaal netwerk - Lesweek 2 & 3

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
Lesweek 2 en 3
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
Lesweek 2 en 3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk
Naastbetrokkenen

Lesweek 2 en 3

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

3

Slide 4 - Video

This item has no instructions

00:25

Herken je dit?
A
Ja, zeker!
B
Ja, soms..
C
Nee, helemaal niet!
D
Ik weet het niet.

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

02:00
Doe je dit ook wel eens?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

03:08
Wat heeft dit met 'Sociaal netwerk' te maken?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Doelen van de les
1) Aan het einde van de les kan je uitleggen wat het sociaal netwerk is. 

2) Aan het einde van de les kan je de volgende begrippen in jouw eigen woorden uitleggen:
- Groslijst
- Ecogram
- Netwerk cirkel van Lensink


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Programma
  • Korte terugblik vorige les

  • Theorie - Sociaal netwerk  (groep 1)

  • Opdrachten - Netwerk in kaart (groep 2)

  • Evalueren op proces en product

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Groep 1 - Theorie lessen
  

Docent zal instructie geven en van groep 1 wordt verwacht dat je actief deelneemt.


Na theoretische gedeelte ga je aan de slag met de opdrachten.

Groep 2 - Opdrachten

Je gaat meteen naar de slide waar de opdrachten staan voor groep 2. Er wordt van je verwacht dat je een actieve werkhouding hebt.

Na de opdrachten krijg je instructie van de docent over het theoretische gedeelte.  

Ben je eerder klaar? Dan kan je iets zelfstandig voor jezelf doen, zonder dat je de ander stoort. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Theoretische gedeelte

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Korte terugblik vorige les
Vak duurt 20 weken, 2 lesuren per week en wordt afgetoetst met een digitale kennistoets. Deze moet je met minimaal een 5.5 behalen voor een voldoende. 

Planning: zie lesplanner op Teams

In semester 4 van leerjaar 2  zal je de volgende bpv oefenopdrachten maken:
  • P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen -> PBSD
  • P4-K1-W2 Ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt --> AMGGZ
  • P2-K1-W2 Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij dagelijkse activiteiten. --> BSD

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

Een goed sociaal netwerk geeft de cliënt de mogelijkheid om met zo min mogelijk begeleiding adequaat te functioneren in het dagelijks leven en om mee te blijven doen in de participatiemaatschappij. Het ontbreken van een sociaal netwerk heeft vaak eenzaamheid en sociaal isolement tot gevolg en vermindert de zelfstandigheid.

Slide 14 - Slide

Affectieve behoeften: Je wilt geliefd voelen
Materiele behoeften: Mensen willen kunnen ervaren dat
ze anderen kunnen ‘gebruiken’ voor raad, informatie, geld, kortom: dat ze
een beroep kunnen doen op anderen.
Behoefte aan aansluiting:
Ieder mens wil kunnen ervaren dat hij
deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij niet alleen is op deze aardbol.
En vooral, dat dat groter geheel bestaat uit mensen die ongeveer dezelfde
interesses en waarden hebben als hijzelf.
Behoefte aan sociale zekerheid: De mens wil bepaalde zekerheden
vastleggen in afspraken, vaste codes, overeenkomsten en contracten. Op
die manier wordt de (sociale) situatie overzichtelijk en stabiel

Slide 15 - Slide

Alleen is een cliënt zich vaak niet bewust van het feit dat hij een sociaal netwerk heeft. Of hij weet hij niet hoe hij dit netwerk effectief kan inzetten.

Slide 16 - Slide

Mensen met een vluchtelingenstatus zonder directe familie in Nederland hebben vaak geen netwerk omdat ze hier niemand kennen. Het opbouwen van een netwerk is moeilijk als je de Nederlandse taal niet machtig bent.
Cliënten met een zeer laag IQ hebben niet altijd de sociale vaardigheden om te functioneren in een netwerk en cliënten met een netwerk dat al zeer lang te zwaar belast is, kunnen niet nog meer vragen van hun naasten.
Cliënten met wisselende emoties en agressief gedrag zijn vaak niet in staat tot het opbouwen van een sociaal netwerk.

Opdrachten

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

 Opdracht

Bekijk het volledige filmpje in de volgende slide.

Stap 1: 'Netwerk onderzoeken'. 
Zoek op wat een 'Grosslijst' , 'Ecogram' en een 'Genogram' is. Zie boek persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen van ThiemeMeulenhoff  6.4 Netwerkgericht werken en zoek op het internet. 

Stap 2: 'Netwerk uitbreiden'.
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '2.2.4 Werken in een netwerk blz. 30'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 32'. 
Beantwoord de volgende vraag: 'Wat is vraaggericht werken?'

Stap 3: 'Netwerk activeren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'. 
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe kan je netwerk activeren?'

Stap 4: 'Nieuwe activiteiten stimuleren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe stimuleer je nieuwe activiteiten bij de cliënt?'

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Tekst

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk van vorige week

Maak van licentie Thiememeulenhof 'Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen': Thema 2.6 Werken in een netwerk:
Opdracht 1-6

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Evalueren op proces

'Ik heb de indeling van de les als fijn ervaren'
Evalueren op product

' Ik kan uitleggen wat sociaal netwerk is'

'Ik kan de volgende begrippen uitleggen: - Groslijst
- Ecogram
- Netwerk cirkel van Lensink'

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions

Vragen?
Studenten die nog vragen hebben of behoefte hebben aan extra uitleg kunnen in de les blijven. 

Neem de lesplanner goed door voor volgende week. Zorg dat je goed voorbereid bent voor de lessen.

Succes!

Slide 25 - Slide

This item has no instructions