Blok 8 Les 9 Materiaal en omgeving

Hoofdstuk 2 Materiaal en omgeving
1 / 16
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2 Materiaal en omgeving

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
 - doelen van deze les
- paragraaf 2.3 en 2.4
- huiswerk

Slide 2 - Slide

Doelen van deze les
Aan het einde van de les kun je vier verschillende materialen noemen die gebruikt worden om het dagritme aan te geven.

Aan het einde van de les kun je uitleggen wat een routinemateriaal is.

Aan het einde van de les kun je vertellen hoe je goed voor veiligheid zorgt, als het gaat over het gebruik van materialen.
2.3 Dagritmematerialen

Slide 3 - Slide

Welke materialen, om het dagritme aan te geven,
zie jij in de praktijk?
2.3 Dagritmematerialen

Slide 4 - Slide

Waarom is het belangrijk om het dagritme aan te geven?

Slide 5 - Slide

Dagritme
  • Dagritmematerialen bieden kinderen structuur.

  • Dagritmekaarten bevorderen vooruitkijken en terugkijken. 

  • Week- of maandkalender stimuleert momenten van het jaar herkennen. 

  • Pictogrammen geven op simpele manier aan wat de bedoeling is. 

  • Routinematerialen brengen ritme in de dag en de week.


2.3 Dagritmematerialen

Slide 6 - Slide

Routinematerialen
.....................
2.3 Dagritmematerialen

Slide 7 - Slide

Dagelijkse gebruiksvoorwerpen:
              het ‘echte’ leven naspelen 

Huishoudelijke voorwerpen:
              bekers, lepels, verkleedspullen

Open materialen:
               ‘doen alsof’  verkleedspullen, takken, bouwstenen 

 
2.4 Materiaal afstemmen op de doelgroep

Slide 8 - Slide

Door spel:
---> Zelfvertrouwen en eigenwaarde versterken
---> Succeservaring beleven

Belangrijk:
  • Kinderen kunnen zelf met het materiaal aan de slag.
  • Er valt direct iets te beleven.
                   (denk o.a. aan zand door je vingers, gieten van water)


2.4 Materiaal afstemmen op de doelgroep

Slide 9 - Slide

Veiligheid
 ---> Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen veiligheidseisenBelangrijk:
1. Houd in de gaten of materialen veilig zijn.
2. Houd in de gaten of de materialen op een veilige manier gebruikt worden door de kinderen.

2.4 Materiaal afstemmen op de doelgroep

Slide 10 - Slide

Lees b.z 62,63 samen.

Bewust gebruik van media:

- Computer & internet
 - Televisie
 - Spelcomputer
 - Filmpjes

2.4 Materiaal afstemmen op de doelgroep

Slide 11 - Slide

Welke media zie je in
in jouw stageklas?

Slide 12 - Mind map

Opdracht in groepjes
Je basisschool heeft als het goed is een visie op het gebruik van computers, internet, mobieltjes.
Is er een internetprotocol op je stageschool? Zoek evt. op de webpagina van je stageschool.
Schrijf met elkaar op wat jullie in een internetprotocol voor de basisschool zouden beschrijven.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Slide

Huiswerk 
Lezen: Goed doorlezen (herhaling van de les) § 2.1     
             Voorbereiding voor de volgende les § 2.2 &  § 2.3  

Maken: Theorievragen § 2.3 en 2.4                                                                
                   
                  Let op:  inleverdatum voor de tekenopdracht is 31 maart. 

Slide 16 - Slide