Extra bundel: bezoldigingen en sociale lasten

Extra bundel: bezoldigingen en sociale lasten
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Boekhouden : lift 4Secundair onderwijs

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Extra bundel: bezoldigingen en sociale lasten

Slide 1 - Slide

1. Loonkost 
Loonberekening uitgelegd a.d.h.v. onderstaand filmpje. Vul de loonberekening in -> zie cursus. 

Slide 2 - Slide

Bedrag dat de WG moet betalen om de WN in dienst te nemen
A
Brutoloon
B
Bedrijfsvoorheffing
C
Nettoloon
D
Belastbaar loon

Slide 3 - Quiz

Bedrag dat de WN werkelijk op zijn rekening gestort krijgt?
A
Brutoloon
B
Nettoloon
C
Belastbaar loon

Slide 4 - Quiz

Bedrag dat de WG per WN moet betalen aan de RSZ?
A
RSZ bijdrage
B
Patronale bijdrage
C
Bedrijfsvoorheffing

Slide 5 - Quiz

Loonberekening

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

RSZ werkt volgens het solidariteitsprincipe

Slide 8 - Slide

2. Loonstaat
- regels waaraan WG zich moet houden i.v.m RSZ zijn 100 tal pagina's 
+ andere fiscale verplichtingen en sociale voorschriften waaraan WG zich moet houden. 
=> Alleen gespecialiseerd personeel is in staat deze voorschriften/reglementen bij te houden/toe te passen.
=> WG doet meestal beroep op SOCIAAL SECRETARIAAT

Slide 9 - Slide

Werking sociaal secretariaat
  • Elke maand ontvang WG het LOONPAKKET van SS 
Dit omvat: 
- Individuele loonbrief per personeelslid
- Loonstaat bedienden / - Loonstaat arbeiders
- Factuur SS met 2 onderdelen: 
  • Verschuldigde Soc bijdrage en ingeh. bedrijfvoorheffing (SS stort deze bedragen door aan RSZ en belastingen) (tenzij wij uitdrukkelijk verkiezen dit zelf te doen)
  • Kosten van loonberekening waarop ook BTW verschuldigd is (=Dienst die SS geleverd heeft) 

Slide 10 - Slide

Interactieve opdracht 
Bekijk de documenten van SS nl loonstaat/loonbrief en facturen en beantwoord de vragen. (noteer het juiste antwoord in je cursus)
- Bedragen zonder spaties, met een komma, 2cijfers na de komma en spaties voor EUR 

Slide 11 - Slide

1) Is Jan een bediende of een arbeider?

Slide 12 - Open question

2) Hoeveel dagen heeft Jan gewerkt?

Slide 13 - Open question

3) Hoeveel euro per uur verdient Jan?

Slide 14 - Open question


4) Hoeveel RSZ moet Jan betalen?

Slide 15 - Open question

5) Hoeveel bedrijfsvoorheffing betaalt Jan?

Slide 16 - Open question


6) Hoeveel bedraagt de bijdrage die de werkgever van Jan aan de RSZ moet betalen? (= RSZ WG of Patronale bijdrage)

Slide 17 - Open question

7) Is Albert een bediende of een arbeider?

Slide 18 - Open question

8) Hoeveel dagen heeft Albert gewerkt?

Slide 19 - Open question

9) Hoeveel euro per uur verdient Albert?
A
bruto 2 220,00
B
176,00
C
Hij wordt niet per uur betaald maar per maand.

Slide 20 - Quiz

10) Hoeveel RSZ moet Albert betalen?

Slide 21 - Open question


11) Hoeveel bedrijfsvoorheffing betaalt Albert?

Slide 22 - Open question

12) Hoeveel bedraagt de bijdrage die de werkgever van Albert aan de RSZ moet betalen?

Slide 23 - Open question

13) Hoeveel moet de werkgever aan het sociaal secretariaat betalen om het loonbeheer te doen?

Slide 24 - Open question

14) Wat is de naam van het sociaal secretariaat die het loonpakket opgesteld heeft?

Slide 25 - Open question

3. Boekhoudkundige verwerking 
zie bundel 

Slide 26 - Slide