Dagbesteding les 6

Dagbesteding les 6
Dagbesteding les 6
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with text slides.

Items in this lesson

Dagbesteding les 6
Dagbesteding les 6

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
- Terugblik les 5
- Toets h1 t/m h4
- Vraaggericht werken (H3.3)
* Waar komt de vraag vandaan?(H3.3.1)
* De hulpvraag (H3.3.2)
* Vooroordelen (H3.3.3)
* Inleven (H3.3.4)
* Verantwoordelijk voor het proces (H3.3.5)
* Aansluiting(H3.3.6)
- Afsluiting van de les en huiswerk

Slide 2 - Slide

Terugblik les 5
- Kaders voor begeleiding bij dagbesteding/ visie op menselijk gedrag​
* Psychodynamische benadering= impuls – rationeel​; willen - mogen​
* Behavioristische benadering = gedrag is aangeleerd – beloningen ​
* Cognitieve benadering = denken/ hersenen​
* Humanistische benadering = mens wil groeien/ ontwikkelen​
* Biologische benadering – hoe werkt het brein​
    > Operaties/ medicijnen/technieken/ oefeningen

Slide 3 - Slide

Vraaggericht werken (H3.3)
- Empowerment = stimuleren van cliënten eigen verantwoordelijkheid te tonen

- Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en respect
- Cliënt actief betrokken


Slide 4 - Slide

Waar komt de vraag vandaan?(H3.3.1)


- Samenleving

- Instelling
- Individu


Slide 5 - Slide

De hulpvraag (H3.3.2)
- Hulpvraag omschrijft de wensen en behoeften van de cliënt

- Impliciete hulpvraag: cliënt kan hulpvraag niet onder woorden brengen, als beroepskracht taak om gedrag te decoderen/vertalen.

Slide 6 - Slide

Vooroordelen (H3.3.3)
- Objectieve benadering, gebaseerd op feiten
- Subjectieve benadering, gebaseerd op bv normen en waarden, meningen, eigen gedachten. 
- Vooroordelen vanuit begeleiders maar ook vanuit cliënten

Werkwijze: Verhelderen en navragen of je conclusie juist is.

Slide 7 - Slide

Inleven (H3.3.4)
- Verplaatsen in de cliënt van essentieel belang bij vraaggericht werken
- Het gaat erom dat de hulpvraag aansluit bij de leefwereld van de cliënt

Slide 8 - Slide

Verantwoordelijk voor het proces (H3.3.5)
- Verantwoordelijk voor het proces, niet voor het resultaat
- Door het stellen van vragen, inzicht krijgen in hetgeen nodig is (hulpvraag)
- Ondersteunen bij het opstellen van een 'plan van aanpak' dat aan sluit bij de hulpvraag, hierin wordt een doel gesteld. 
- Verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de cliënt

Slide 9 - Slide

Aansluiting(H3.3.6)
- Aansluiten bij leefwereld van de cliënt
- Oplossingsgericht werken
Vragen stellen en doorvragen
- Betrouwbaar en duidelijk zijn naar de cliënt

Uitgangspunten; Participatie en inclusie

Slide 10 - Slide

Afsluiting van de les en huiswerk
- Vragen?
- Thiememeulenhoff
- Huiswerk: Niveau 3 & 4: 2, 3

- Code D klas: 9UNFREMX
- Code E Klas: B4WXWVGU 

Slide 11 - Slide

Spel op het eerste gezicht
Spel op het eerste gezicht

Slide 12 - Slide