Hoofdstuk 8: Voor de rechter

Criminaliteit
Hoofdstuk 8 (b)
Hoofdstuk 7 (k)

Voor de rechter
1 / 16
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Criminaliteit
Hoofdstuk 8 (b)
Hoofdstuk 7 (k)

Voor de rechter

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kun je:

Slide 2 - Slide

Pech...naar de rechter!


 • dagvaarding (waarom, wanneer, waar)


 • rechtszitting 


 • soms bij verstek veroordelen

Slide 3 - Slide


Hoe verloopt 

een rechtszaak?

Slide 4 - Slide

Wie is wie?

 1. Verdachte
 2. Rechter
 3. Advocaat
 4. Getuige(n)
 5. Pers
 6. Publiek
 7. Officier van Justitie
 8. Griffier
Officier van Justitie
Getuige(n)
Verdachte
Advocaat
Griffier
Rechter
Pers
Publiek

Slide 5 - Slide


1. 
De openingControleren van jouw gegevens

Slide 6 - Slide


2. 
De aanklacht


De officier van justitie leest de aanklacht (=tenlastelegging) voor

Slide 7 - Slide


3. 

Het getuigenverhoorMensen die iets gehoord of gezien hebben dat met de zaak te 

maken kan hebben. Getuigen mogen niet liegen.

Slide 8 - Slide


4. 
Het verhoor van de verdachte


Eerst zelf vertellen wat er is gebeurd. Dan ondervragen de rechters, de officier van justitie en je eigen advocaat jou.

Slide 9 - Slide


5. 

Het requisitoirDe officier van justitie zet na de ondervragingen alles nog even op een rijtje en komt met de strafeis

Slide 10 - Slide


6. 
Het pleidooiJouw advocaat gaat jou verdedigen en vraagt om vrijspraak of een lichte straf. Soms doet de verdachte zelf zijn verdediging

Slide 11 - Slide


7. 
Het laatste woordAls verdachte heb je altijd het laatste woord. Je kunt ook nog iets zeggen over de strafeis van de officier

Slide 12 - Slide


8. 

De uitspraakDe rechter vertelt of je schuldig of onschuldig bent en welke straf hij wil geven. Meestal is de uitspraak of het vonnis pas later

Slide 13 - Slide

Iemand niet voor de rechter laten komen wegens gebrek aan bewijs.
A
negeren
B
marchanderen
C
tutoyeren
D
seponeren

Slide 14 - Quiz

Begeleidt ex-gevangenen om de kans op recidive te voorkomen.
A
deurwaarder
B
reclassering
C
Halt
D
advocaat

Slide 15 - Quiz

Hoe noem je de uitspraak van een rechter?
A
oordeel
B
uitslag
C
vonnis
D
conclusie

Slide 16 - Quiz