Quiz Voorlichting en Preventie

Quiz
Voorlichting en Preventie.

Dit gaat over de afgelopen periode.
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Quiz
Voorlichting en Preventie.

Dit gaat over de afgelopen periode.

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarom positieve gezondheid?
A
Het is belangrijk dat je een zinvol leven hebt
B
Regie hebben over je eigen leven is belangrijk
C
Preventief aan je gezondheid werken
D
de 3 antwoorden zijn juist

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Welke van onderstaande valt niet onder preventie
A
Voorlichting geven
B
Advies geven
C
Instructie geven
D
Taak overnemen

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Rol van de verzorgende/ verpleegkundige bij primaire preventie is geven van gerichte voorlichting om gezondheidsproblemen te voorkomen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Voorbeeld tertiaire preventie is.....
A
Instrueren hoe bloedsuiker zelf te meten.
B
Pfizervaccinatie geven.
C
darmkankeronderzoek.
D
voorlichting geven over roken.

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Preventie gericht op het voorkómen van ongezondheid, ziekte en ongezonde situaties én het bevorderen van gezonde situaties....
A
secundaire preventie
B
tertiaire preventie
C
primaire preventie

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Meneer T (85 jaar oud) krijgt een vaccinatie tegen influenza (griep). Welke soort preventie?
A
Primair
B
Secundair
C
Tertiair
D
Quartiair

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Bevolkingsonderzoeken zijn een voorbeeld van preventie op
A
microniveau
B
mesoniveau
C
macroniveau

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

U kunt beter stoppen met drinken en roken
Voorlichting
Advies
Instructie

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Preventie gericht op mensen die al getroffen zijn door een ziekte of stoornis....
A
Primaire Preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

…??...preventie heeft tot doel om verergering van een bestaand gezondheidsprobleem te voorkomen.
A
Secundaire Preventie
B
Primaire Preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Voorbeeld van Tertiaire preventie...
A
Gebruik van een condoom
B
Stervensbegeleiding
C
Uitstrijkje
D
Vaccinatie

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Waarom is gezondheidspreventie zo belangrijk??

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Het proces van voorlichting geven verloopt volgens de volgende in de voorlichtingspijl weergegeven fasen....
A
Openstaan, kunnen, begrijpen, willen, doen, blijven doen
B
Kunnen, begrijpen, openstaan, willen, doen, blijven doen
C
Begrijpen, doen, kunnen, willen, openstaan, blijven doen
D
Openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen, blijven doen

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Acenocoumarol wordt preventief gebruikt voor
A
bacteriële infectie
B
ontstekingen/infecties
C
pijn door een medische ingreep
D
trombose/ embolie

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Primaire
Secundaire
Tertiaire
Hielprik bij baby’s

Hygiëne maatregelen toepassen

Bevolkingsonderzoeken

Stoppen met roken campagne

Leefstijladvies bij patiënten met hart en vaatziekten 

Voorlichting over gezond voedingspatroon

Wisselligging bij decubitus
Voorlichting over inhalatie medicatie bij patiënten met COPD

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Goede voorlichting bevordert de zelfstandigheid en gezondheid van zorgvragers. Daardoor worden minder mensen ziek en worden kosten bespaard.

Maar mensen hebben ook het recht op informatie door voorlichting. In welke wet wordt dit geregeld?
A
Wet BIG
B
WGBO
C
AWBZ
D
Zorgverzekeringswet

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een Vaccin en waar bestaat het uit?

Slide 18 - Open question

Vaccin :onschadelijke deel bacterie of virus​
Afweerreactie van het lichaam​
Verspreiding virus​
Werkzame stof​
Hulpstoffen​
Reststoffen​

Vanuit het Rijk worden er bevolkingsonderzoeken aangeboden.
Hoeveel zijn dat er?
A
2
B
4
C
3
D
5

Slide 19 - Quiz

Borstkanker.
Baarmoederhalskanker.
Darmkanker 
Hielprik.
Prenatale screening.
Waar sluit je je voorlichting mee af?
A
introductie
B
voorbereiding
C
evaluatie
D
voorkennis

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Je doet een overdracht volgens de SBARR .
waar staat de B voor?
A
Beweegredenen
B
Beoordeling
C
Achtergrond
D
aanbeveling

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

GVA kun je op 3 niveaus geven.
welke?

Slide 22 - Open question

Microniveau:
voorlichting aan individuen bijvoorbeeld aan zorgvragers
2. Mesoniveau:
voorlichting op afdelings- of instellingniveau
3. Macroniveau:
voorlichting aan grote doelgroepen, denk hierbij aan preventie op landelijk niveau

Wat is geen doel van E-Health?
A
langer en veiliger thuis te wonen.
B
metingen kunnen makkelijker beoordeeld worden.
C
24 uur per dag beeldzorg
D
tijdrovend.

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Noem 4 vormen van E-Health.

Slide 24 - Open question

Vervanging van Face to Face zorg = Substitutie
Complementaire E-Health = aanvulling op Face to face zorg
Blended care = Mengeling van beide zorgvormen
Stepped care = Online hulp neemt stapsgewijs toe ( passief, actief, interactief)

Het vaccinatieprogramma voor kinderen bevat ............ vaccinaties
A
10
B
11
C
14
D
12

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Welke vaccinatie krijgt een ouderen van boven de 60, naast de griep en coronavaccinatie nog meer aangeboden ?

Slide 26 - Open question

Pneumokokkenvaccinatie