Dagbesteding- Hoofdstuk 1.1 (les 1)

Dagbesteding les 1
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Dagbesteding les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesagenda
5 min: Verwachtingen                      
5 min: Indeling periode 
10 min: Introductie dagbesteding
20 min: Instructie H1.1 deel 1
40 min: Zelfstandig werken
5 min: Centrale afsluiting!

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Verwachtingen
 • Op tijd aanwezig in de les
 • Online les: camera aan en actieve deelname (handjes!)
 • Opdrachten op tijd inleveren (eigen verantwoordelijkheid nemen)
 • Hele les volgens rooster beschikbaar, centraal starten en centraal afsluiten. 
 • Les gemist? Vraag aan medestudent en kijk in de studiewijzer 
Wat vinden jullie belangrijk?
Wat verwachten jullie van mij?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Planning periode
 • Alle lessen online
 • Boek: Dagbesteding MZ
 • Lesinhoud periode 1: H1 t/m 3 
 • Toetsing? Toets 1 vindt in de loop van periode 3 plaats --> H1 t/m 4
 • Studiewijzer bespreken

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan de student:
 • uitleggen wat dagbesteding is.
 • uitleggen welke 4 aspecten een rol spelen bij dagbesteding.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Waar denk jij aan bij dagbesteding?

Slide 6 - Mind map

Kom ook terug op welke doelgroepen.. 
Dagbesteding
= Doelgerichte, zoveel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die tot je beschikking hebt te besteden. 

Als MZ'er ben je bezig met de dagbesteding van kwetsbare groepen                                  begeleiden en ondersteunen in: bv. vaardigheden en vrije tijd. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wanneer je kijkt naar gisteren. Wat was toen jouw dagbesteding?
timer
0:30

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Voorbeelden van dagbesteding

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Vier aspecten van dagbesteding
 1. Persoon in de dagbesteding; op eigen wijze en binnen de mogelijkheden. Dagbesteding geeft invulling geeft aan behoeften en wensen
 2. Aard van dagbesteding; De tijd die je in een bepaalde levensfase beschikbaar hebt, geef je vorm en inhoud met dagbesteding.
 3. Omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt; Een plek die je eigen is, waar je veilig bent. Die je met anderen deelt of juist niet.
 4. Waarde van de dagbesteding; materiaal om je dag, je leven, je bestaan vorm en inhoud te geven. En het bijzondere is dat je hier zelf een onderdeel in bent.

Slide 10 - Slide

Aandacht aan geven. 
Blik eens terug op de eerdere vraag over je eigen dagbesteding van gisteren.
Beschrijf de persoon, aard, omgeving en waarde hiervan.
timer
2:00

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Stijn en Kim hebben hebben een verstandelijke handicap. Ze zijn vier middagen in de week te vinden bij lunchroom de cirkel.
Kim vindt het contact met mensen een beetje eng. Dit maakt dat zij in de keuken werkt en de broodjes klaarmaakt die de klanten bestellen. Zo heeft ze geen contact met klanten.
Stijn werkt in de bediening, neemt de bestelling op en ontvangt de klanten. Hij maakt graag een praatje met de klanten en geniet hiervan. ’s Avonds tijdens het eten verteld hij hier altijd erg trots over.
timer
1:30
De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt
De waarde van de dagbesteding
De aard van de dagbesteding zelf
De persoon die aan de dagbesteding meedoet

Stijn en Kim
Bestelling klaarmaken en klanten bedienen 
Contact maken met mensen 
Lunchroom de cirkel

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Welke taken kun je de cliënt kunt aanleren? 
Als beroepskracht maatschappelijke zorg is het jouw taak om cliënten te helpen bij taken in hun levensloopfase. Je kunt verschillende taken aanleren:
 • Gedrag
 • Zingeving
 • Competenties
 • Werken
 • Scholing
 • Vrije tijd
 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Zijn er nog vragen?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Huiswerk
Digitale leeromgeving code: 8QYNXINC (koppel voor het einde van de les)

Digitale leeromgeving --> uiterlijk dinsdag 17/11/2020 af.
Niveau 3 & 4: opdracht 1 & 2 
Niveau 4: opdracht 1    

Kijkopdracht dagbesteding              Inleveren via Teams uiterlijk 17/11/2020

Slide 15 - Slide

Link van de padlet in de chat. 
Afsluiting
 • Vragen beantwoorden in Padlet  
 • https://padlet.com/ldonker/4lut64q0c047lbao

Slide 16 - Slide

https://padlet.com/ldonker/4lut64q0c047lbao 
--> delen in de chat