Kennismaking ULT

Kennismaking ULT Nederlands
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsHoger onderwijs

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Kennismaking ULT Nederlands

Slide 1 - Slide

Ik ga de volgende variant van de ULT doen:
Educatieve module
Eenjarige postmaster
Een deel van de eenjarige postmaster
Tweejarige master

Slide 2 - Poll

Op welke school ga je stage lopen?

Slide 3 - Open question

Ik had voor Nederlands op mijn eindlijst van havo/vwo....
een 6 of lager
6,5-7
7,5-8,5
9 of hoger
Dat weet ik echt niet meer!

Slide 4 - Poll

Een docent Nederlands moet foutloos kunnen spellen.
Eens
Oneens

Slide 5 - Poll

Een docent Nederlands moet uitstekende teksten kunnen schrijven.
Eens (en ja, dat kan ik!)
Eens (maar ik weet niet of ik dat kan)
Oneens (maar ik kan het wel!)
Oneens (en ik weet niet of ik het kan)

Slide 6 - Poll

"Ik wil graag leraar worden."
Ik weet of er in bovenstaande zin een naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde staat.
Eens
Oneens

Slide 7 - Poll

Ik lees gemiddeld...
0-3 boeken per jaar
4-7 boeken per jaar
8-12 boeken per jaar
meerdere boeken per maand

Slide 8 - Poll

Ik lees liever Harry Potter dan Harry Mulisch
Ja (maar ik schaam me er een beetje voor)
Ja (en dat is niks om je voor te schamen!)
Nee, natuurlijk niet!

Slide 9 - Poll

Leesplezier is belangrijker dan literaire competentie!
ONEENS!
EENS!

Slide 10 - Poll

Wat is je favoriete boek?

Slide 11 - Open question

Welk domein van het schoolvak Nederlands lijkt je het leukst om te geven?
Taalkunde
Taalbeheersing
Literatuur

Slide 12 - Poll

Waar zie je het meest
tegenop in de klas?

Slide 13 - Mind map

Waar denk je aan als je aan
het schoolvak Nederlands denkt?

Slide 14 - Mind map

Waarom wil je leraar Nederlands worden?

Slide 15 - Slide

Wat gaat jou een
goede docent Nederlands maken?

Slide 16 - Mind map

Doelen Vakdidactiek (1)
Aan het einde van de collegereeks kan de student:

  • verschillende onderwijs- en leertheorieën onderscheiden en die binnen het schoolvak hanteren en evalueren;
  • de verschillende leerinhouden van het schoolvak Nederlands weergeven, uitleggen en verduidelijken;
  • het belang van die leerinhoud voor het toekomstige beroep of de toekomstige studie en het dagelijkse leven van de leerlingen aangeven;
  • binnen het schoolvak leerinhouden kiezen die voor leerlingen betekenisvol en relevant zijn en die passen in de logica van de vakopbouw, en die leeractiviteiten samen met leerlingen uitvoeren;  

Slide 17 - Slide

Doelen Vakdidactiek (2)
Aan het einde van de collegereeks kan de student:
  • onderwijsarrangementen voor zelfstandig leren, teamleren en onderzoeken onderscheiden en gebruiken in de tweede fase van het voortgezet onderwijs;
  • de effecten van de leeractiviteiten evalueren en becommentariëren en deze zo nodig bijstellen, voor de hele groep maar ook voor individuele leerlingen;
  • de wetenschappelijke achtergronden van de leerinhoud van het schoolvak aangeven, en de betreffende wetenschappelijke disciplines en de methoden van kennisontwikkeling en kennistoepassing daarbinnen
  • op onderzoeksmatige wijze onderwijs, (vak)didactieken en didactische leermiddelen ontwerpen en evalueren.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Toetsing
- vijf dossieropdrachten (pass/fail)
- take-home-tentamen (100% eindcijfer)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide