ACT Periode, 2 les 2

Activiteiten: Sport en Spel
Les 2Docent: Pauline Stokkermans
1 / 29
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingsfasenMBO

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Activiteiten: Sport en Spel
Les 2Docent: Pauline Stokkermans

Slide 1 - Slide

Programma Periode 2
Les 1: Belang van spelen en spelontwikkeling
Les 2: Spel- en sportvormen + doelen aan verbinden
Les 3: Begeleiding bij sport en spel
Les 4: Afsluiting/eindopdracht

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het eind van deze les...
- Ken je verschillende spel- en sportvormen
- Kan je aan de verschillende spel- en sportactiviteiten doelen verbinden


Slide 3 - Slide

Terugblik vorige les

Slide 4 - Slide

Wat ontwikkelen en leren kinderen allemaal door te spelen?

Slide 5 - Open question

Antwoord
Lichamelijke ontwikkeling: grove en fijne motoriek, eigen lichaam leren kennen, zintuigen, ontspannen
Cognitieve ontwikkeling: taal, begrijpen, inzicht, concentreren, focus
Sociale ontwikkeling: samen spelen, rekening houden met anderen, delen, afspraken maken
Emotionele ontwikkeling: Emoties/ervaringen verwerken, omgaan met angst, teleurstelling


Slide 6 - Slide

Welk soort spel spelen deze kinderen?

Slide 7 - Open question

Welk soort spel speelt dit kind?

Slide 8 - Open question

Soorten spel
1. Imitatie/doen-alsof-spel/rollenspel
2. Constructiespel
3. Fantasiespel
4. Emotiespel
5. Regelspel

Slide 9 - Slide

Opdracht
Deze opdracht doe je in tweetallen

1. Verzin/zoek op internet 3 spelideeën bij de 5 spelsoorten
2. Beschrijf er ook bij wat een kind hierbij leert/ontwikkelt
(denk aan de ontwikkelingsgebieden)
3. Schrijf je spelideeën + wat een kind er door leert op papier 
4. Presenteer jullie ideeën aan de groep

Slide 10 - Slide

Sport en spel vormen
Binnen- en buitenspel en sport
Balsport/balspel
Beweeg/dans spel
Behendigheidsspel
Tikspel
Renspel
Kringspel

Slide 11 - Slide

Sport en spel vormen
Denkspel
Woordspel
Concentratiespel
Puzzelspel
Quiz
Muziekspel
Kaartspel
Gezelschapsspel

Slide 12 - Slide

Koppelen doelen aan spelen sportactiviteiten
 • Welke spel en sportvormen kunnen we bedenken bij de verschillende doelen? 

 • We gaan de doelen bekijken per ontwikkelingsgebied

Slide 13 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Lichamelijke ontwikkeling:
 • Ontwikkelen grove en fijne motoriek
 • Spierversterkend
 • Ontwikkelen balans/evenwicht
 • Energie kwijt kunnen
 • Ontspannen
 • Hersenontwikkeling (samenwerking linker en rechterhersenhelft)
 • Ontwikkelen zintuigen

Slide 14 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Cognitieve ontwikkeling:
 • Oefenen concentratievermogen/focussen
 • Geheugentraining
 • Taalontwikkeling/nieuwe woorden leren en begrijpen
 • De wereld begrijpen
 • Leren omgaan met regels
 • Ontdekken wat je wel en niet leuk vindt/ontdekken talenten

Slide 15 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Sociale ontwikkeling:
 • Leren samenwerken
 • Leren afspraken maken
 • Leren dat mensen verschillen en dat dat ok is
 • Leren luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar
 • Leren elkaar te helpen en aan te moedigen

Slide 16 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Emotionele ontwikkeling:
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen
 • Leren omgaan met emoties zoals: teleurstelling, ommacht, boosheid, angst
 • Leren omgaan met winnen en verliezen
 • Leren doorzetten

Slide 17 - Slide

Doelen spel en sportactiviteiten
Maar vooral.......

heel veel plezier beleven!!

Slide 18 - Slide

Doelgroepen

 • Kinderen op het kinderdagverblijf (0-4 jaar)
 • Kinderen op basisschool en bso (4-12 jaar)
 • Tieners (12-18 jaar)
 • (Dementerende) ouderen

Slide 19 - Slide

Opdracht
Bekijk de video en schrijf op wat je allemaal ziet:

1. Wat voor soort spel is het? 
2. Welke doel of doelen kan je met dit spel bereiken?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Welke soorten spel en doelen
zag je
in de video?

Slide 22 - Mind map

Opdracht
Bekijk de video en schrijf op wat je allemaal ziet:

1. Welke spelvormen zie je in de video?
2. Welke doel of doelen kan je met deze activiteit bereiken?

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Welke spelvormen zag je en welke doelen kan je er mee bereiken?

Slide 25 - Mind map

Aan de slag!
 • Concentratiespelletje voor jonge kinderen: Luisteren naar de klankschaal
 • Concentratiespel voor oudere kinderen: Commando pinkelen
 • Geheugenspelletje voor ouderen kinderen: Ik ga op reis en neem mee
 • Een kringspel voor oudere kinderen: Moordenaartje
 • Een bewegingsspel voor kinderen: Annemaria Koekoek of Kippenboer
 • Een bewegingsspel voor ouderen: Ballonvolley 
 • Gezelschapsspelletjes voor jong en oud

Slide 26 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kun je...
- de verschillende spel- en sportvormen benoemen
- de verschillende spel- en sportactiviteiten doelen verbinden

Slide 27 - Slide

Heb je voor jezelf de lesdoelen behaald?
JA
Nee
Twijfel

Slide 28 - Poll

Volgende les
Ga je leren:
 • Hoe je geschikte sport- en spelactiviteiten kunt uitkiezen voor de verschillende doelgroepen
 • Hoe je een spel -en sportactiviteit gaat voorbereiden (met behulp van het 6 W's schema) en op een goede en methodische manier kan begeleiden
 • Gaan we voorbereiden op de eindopdracht


Slide 29 - Slide