De advertentie

samenvatting afmaken.
 • 7 alinea's
 • maximaal 140 woorden

Daarna bespreken we de opdracht  (totaal 9 punten)
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

samenvatting afmaken.
 • 7 alinea's
 • maximaal 140 woorden

Daarna bespreken we de opdracht  (totaal 9 punten)

Slide 1 - Slide

Doel van de les
Je weet waar je bij het examen Nederlands op moeten letten bij
DE ADVERTENTIE.

Slide 2 - Slide

De reclameadvertentie
De derde tekst op het examen is altijd een reclameadvertentie.

Een reclameadvertentie ...
...brengt een product, dienst of idee onder de aandacht.

...bestaat vaak uit tekst en beeld.

Slide 3 - Slide

TWEE SOORTEN RECLAME
 1. commerciële reclame: probeert je over te halen om een product te kopen.
 2. ideeële reclame: Probeert je gedrag, je manier van denken te veranderen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Wat is het doel van de les?
 1. Je weet hoe een reclameadvertentie er uit kan zien op het examen.
 2. Je weet hoe de bijbehorende vragen eruit zien.

Slide 12 - Slide

Herhaling vorig les
 • Noem twee soorten reclame.
 • Wat is het doel van iedere soort?
 • Aan welke twee dingen kun je zien wat het doel van de advertentie is?

Slide 13 - Slide

functies van de afbeelding

A. aandacht trekken
B. informatie toevoegen
C. de naam van de  adverteerder toelichten
D. de tekst verduidelijken.

Slide 14 - Slide

De doelgroep
Voor wie is de reclame bedoeld?

ouderen, jongeren, mensen met een bepaalde hobby?

Dit blijkt uit tekst en/of plaatje.

Slide 15 - Slide

Nu zelf 
aan de slag

Reclame in het examen

mk. opdr 1 t/m 7 blz. 40, 41

Slide 16 - Slide

Doel van de les
Je weet wat het tekstdoel kan zijn van een advertentie.

Je kunt deze begrippen toepassen:
 • doelgroep
 • functie van de afbeelding

Slide 17 - Slide

mogelijke tekstdoelen advertentie

- de lezer aansporen om iets te kopen
- de lezer amuseren
- de lezer informeren
- overtuigen
- de lezer een mening laten overnemen
VAAK HEEFT EEN ADVERTENTIE MEER DOELEN

Slide 18 - Slide

Bij meerdere goede antwoorden, moet je argumenten noemen.
A. de lezer aansporen om iets  te kopen 
B. de lezer amuseren 
C. de lezer informeren 
D.  overtuigen 
E. de lezer een mening laten overnemen

Slide 19 - Slide

tekstdoel:
A. de lezer aansporen om iets  te kopen  
B. de lezer amuseren  
C. de lezer informeren  
D.  overtuigen  
E. de lezer een mening laten overnemen

Slide 20 - Slide

Aan de slag met advertenties


opdr. 12, 14, 15, 18, 19 en 22

Slide 21 - Slide