1MREc Marketing Les 5 Algemene omgeving + winkelformule + verkoopkanalen

1MREc Marketing
1 / 24
next
Slide 1: Slide
RetailMBOStudiejaar 1,4

This lesson contains 24 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

1MREc Marketing

Slide 1 - Slide

Terugblik
 • Winkelformule → doelgroepen.
 • Winkelexterieur.
 • Winkelinterieur.
 • Routing & verwantschappen. 

Slide 2 - Slide

Les 5: Inhoud
 • Structuren
 • Omgeving
 • Verkoopkanalen

Slide 3 - Slide

Cyclus
Winkelformule
Doelstelling(en)
Retailmix (Plan per P)
Marketingplan
Activiteiten uitvoeren

Marktonderzoek
Marktbenadering

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Taken Manager:
 • Onderzoek naar je markt doen.
 • Trends en ontwikkelingen volgen.
 • Concurrentie in kaart brengen.
 • Commerciële cijfers berekenen.
 • Winkelformule opstellen/bewaken.
 • Marketingbeleid bepalen.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Dus heel veel taken...
...alleen al in commercieel beleid.
Structuren/systemen nodig voor overzicht.

Slide 10 - Slide

Structuur: type handel

Slide 11 - Slide

Structuur in de omgeving

Structuur aanbrengen in de omgeving:
- Macro-omgeving
- Meso-omgeving

Structuur aanbrengen in onze eigen activiteiten:
- Micro-omgeving

Slide 12 - Slide

Structuur: type bedrijf
Bedrijven in de detailhandel kun je indelen naar:
 • Bedrijfsgrootte
 • Soort bedrijf
 • Branches
 • Verkoopkanalen
 • Plaats in bedrijfskolom

Slide 13 - Slide

Structuur: bedrijfsgrootte
De grootte van een bedrijf wordt bepaald door:
 • Aantal personeelsleden
 • Jaaromzet
 • Totaal van de bezittingen van een bedrijf


Slide 14 - Slide

Indeling bedrijven

Slide 15 - Slide

Structuur: Soort bedrijf
Een paar veel voorkomende samenwerkingsvormen:
Franchising:
 • Vrijwillige vorm van samenwerking.
 • Ondernemer maakt tegen betaling gebruik van winkelformule
  (+?).
Vrijwillig filiaalbedrijf:
 • Winkelier(s) en groothandel werken vrijwillig samen.
Grootwinkelbedrijf:
 • Grootwinkelbedrijf heeft inkooporganisatie die direct bij de fabrikant inkoopt.
 • Vaak eigen distributiecentra.

Slide 16 - Slide

Structuur:
Branches

Een groep bedrijven die
ongeveer dezelfde
producten of diensten
leveren.

Food ↔ Non-foodSlide 17 - Slide

Structuur: verkoopkanalen
Ook wel: distributiekanalen.

De manieren waarop winkels producten aan de klanten verkopen.

Slide 18 - Slide

Verkoopkanalen

Slide 19 - Mind map

Winkels 
 • Supermarkt
 • Speciaalzaak
 • Warenhuis
 • Klein warenhuis
 • Varietystore
Niet-winkels
 • Webshop 
 • Ambulante handel
 • Colportage

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Opdracht (in de les)
 • 10/15 minuten, gebruik internet/boek/etc. indien nodig.
 • In duo’s.
 • Kies een winkielbedrijf.
 • Deel het bedrijf in naar grootte en branche (zoek info op website bedrijf).
 • Omschrijf alle verkoopkanalen. 
 • Benoem de belangrijkste doelgroep(en).

Slide 22 - Slide

Les 5: Samenvatting
 • Taken Manager/Ondernemer
Inkoop, verkoop, onderzoek, identiteit, etc.

 • Structuren:
Grootte, branche, type bedrijf, verkoopkanalen, etc.

Slide 23 - Slide

Opdracht vóór de volgende keer:

 • Kijk bij opdrachten in het Team "(OND_1519) 1MREc Commercieel".
 • Lees Hoofdstuk 3.1 t/m 3.6 en maak bijbheorende opdrachten.Slide 24 - Slide