1.4 Globalisering verandert het wereldsysteem

1.4 Globalisering verandert het wereldsysteem
1 / 37
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.4 Globalisering verandert het wereldsysteem

Slide 1 - Slide

Welke doelen gaan we halen?
Leerdoelen:
 • Je weet wat de oorzaken van globalisering zijn,
 • Je begrijpt waarom door globalisering de gebieden op aarde meer van elkaar afhankelijk zijn geworden.
 • Je weet hoe je goederen kunt indelen in groepen,

Hoe gaan we dat doen?
- Opdracht 'ongelijkheid in Kenia' bespreken
- Uitleg: Globalisering
- Aan de slag

Slide 2 - Slide

Bespreken: opdracht
 'Ongelijkheid in Kenia'

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Globalisering

Slide 5 - Mind map

Afstand
Aantekening
 • Absolute afstand: de werkelijke afstand tussen twee plaatsen (hemelsbreed)
  -> verandert nooit
 • Relatieve afstand: afstand gemeten in kosten, tijd en moeite.
  -> verschilt per persoon
  -> verschilt per vervoersmiddel
  -> verschilt per route

Slide 6 - Slide

Wat verandert er door globalisering?
A
Absolute afstand
B
Relatieve afstand

Slide 7 - Quiz

Globalisering betekent....
A
Dat gebieden minder verbonden raken
B
Dat veel gebieden toegang hebben tot internet
C
Dat gebieden meer verbonden raken
D
Dat veel gebieden belangrijk zijn in economie

Slide 8 - Quiz

Aantekening
Steeds meer verbondenheid, door:
1. Transport
2. Communicatie

Slide 9 - Slide

Aantekening
1975:
Steeds meer multinationale ondernemingen (MNO's)
Steeds meer verbondenheid, door:
1. Transport
2. Communicatie

Slide 10 - Slide

Aantekening
1975:
Steeds meer multinationale ondernemingen (MNO's)
1980:
1. Productie wordt verplaatst naar arme landen
2. Welvaart verschuift in wereldsysteem

Steeds meer verbondenheid, door:
1. Transport
2. Communicatie

Slide 11 - Slide

Aantekening
1975:
Steeds meer multinationale ondernemingen (MNO's)
1980:
1. Productie wordt verplaatst naar arme landen
2. Welvaart verschuift in wereldsysteem

1990:
Handelsbelemmeringen vallen weg:
- EU
- China en India openen grenzen
Steeds meer verbondenheid, door:
1. Transport
2. Communicatie

Slide 12 - Slide

Drie soorten goederen
-> Grondstoffen: nog niet bewerkte goederen
-> Halffabricaten: bewerkte grondstoffen (zit tussen grondstof en eindproduct in)
-> Eindproducten: producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden

Slide 13 - Slide

2a1: LessonUp klas
Meld je aan bij de AK klas op LessonUp
Hier vind je de presentaties terug die we gebruiken in de les, met extra slides uitleg.

Ga naar LessonUp
Meld je aan met je Google Account
Klascode: jjeoc

Slide 14 - Slide

2a2: LessonUp klas
Meld je aan bij de AK klas op LessonUp
Hier vind je de presentaties terug die we gebruiken in de les, met extra slides uitleg.

Ga naar LessonUp
Meld je aan met je Google Account
Klascode: krdvk

Slide 15 - Slide

Aan de slag!
Tijd: tot
Nodig: Chromebook, tekstboek, schrift, pen
Hoe: individueel of zachtjes overleggen met je buur
Opdracht: Maak een keuze:
1. Extra uitleg nodig? Lees paragraaf 1.4 nog eens goed door en stel je vragen.
2. Je weet wat globalisering is? Kijk dan de antwoorden van 1.3 na (Classroom) en ga daarna aan de slag met het werk van 1.4.
Klaar met alles van 1.4? Ga aan de slag met topomania of Geoguessr
Sluit LessonUp nog niet af!

Slide 16 - Slide

Internationale webshops zijn een voorbeeld van globalisering.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Unilever, een van origine Nederlands bedrijf, is een multinationale onderneming.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

1.4 Globalisering verandert het wereldsysteem

Slide 19 - Slide

Welke doelen gaan we halen?
Leerdoelen:
 • Je begrijpt dat door de globalisering de welvaart in de wereld verschuift,
 • Je begrijpt waarom door globalisering het vervoer in de wereld toeneemt.

Hoe gaan we dat doen?
- Herhaling vorige les
- Uitleg: globalisering in het wereldsysteem
- Aan de slag

Slide 20 - Slide

Leg uit wat er wordt bedoeld met 'de wereld krimpt'.

Slide 21 - Open question

Welke van onderstaande valt niet onder het 'wereldsysteem'?
A
Centrum
B
Semi-periferie
C
Periferie
D
MOL

Slide 22 - Quiz

Wat gebeurt er door globalisering?
Vroeger:
- Periferie: exporteren grondstoffen
- Rijke landen: grondstoffen tot halffabricaten en eindproducten

Aantekening

Slide 23 - Slide

Wat gebeurt er door globalisering?
Vroeger:
- Periferie: exporteren grondstoffen
- Rijke landen: grondstoffen tot halffabricaten en eindproducten
Na 1980:
- Periferie: exporteren grondstoffen en grondstoffen verwerken tot halffabricaten
- Semiperiferie: grondstoffen verwerken tot halffabricaten en eindproducten
- Centrum: hoofdkantoren, onderzoek en verkoop eindproducten
Aantekening

Slide 24 - Slide

Wat gebeurt er door globalisering?
Vroeger:
- Periferie: exporteren grondstoffen
- Rijke landen: grondstoffen tot halffabricaten en eindproducten
Na 1980:
- Periferie: exporteren grondstoffen en grondstoffen verwerken tot halffabricaten
- Semiperiferie: grondstoffen verwerken tot halffabricaten en eindproducten
- Centrum: hoofdkantoren, onderzoek en verkoop eindproducten
Aantekening
Wat gebeurt er met de welvaart van de landen?

Slide 25 - Slide

timer
1:00

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Aan de slag!
Tijd: tot
Nodig: Chromebook, tekstboek, schrift, pen
Hoe: individueel of zachtjes overleggen met je buur
Opdracht: Maak een keuze:
1. Extra uitleg nodig? Kijk de uitlegfilmpjes via Classroom en/of lees paragraaf 1.4 nog eens goed door.
2. Je weet wat globalisering is? Kijk dan de antwoorden van 1.3 na (Classroom) en ga daarna aan de slag met het werk van 1.4.
Klaar met alles van 1.4? Ga aan de slag met topomania of Geoguessr.

Slide 32 - Slide

Waarom neemt het vervoer toe in de wereld door globalisering?

Slide 33 - Open question

Een paar extra slides voor thuis

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide