Herhaling H3 Gouden Eeuw

Herhaling 
Programma
Afsluiting
Oefentoets P1 t/m 5
1 / 31
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Herhaling 
Programma
Afsluiting
Oefentoets P1 t/m 5

Slide 1 - Slide

Hoe leer ik?
- Leer het tekstboek / de gemaakte samenvatting/bekijk de aantekeningen/begin op tijd
- Bekijk en oefen met de opdrachten en de onderdelen van test jezelf 
- Maak de oefentoets opdrachten

Slide 2 - Slide

Is er op dit moment nog iets onduidelijke over de inhoud van de stof?

Slide 3 - Open question

In welk tijdvakken speelt hoofdstuk 3 zich af?
In de tijd van................. en .................
A
(Ontdekkers en Hervormers) (Regenten en Vorsten)
B
(Ontdekkers en Hervormers) (Steden en Staten)
C
(Steden en Staten) (Regenten en Vorsten)
D
(Renaissance) (Late middeleeuwen)

Slide 4 - Quiz

Hoe wordt de 17e eeuw in de Republiek ook wel genoemd?
A
Zilveren Eeuw
B
Bronzen Eeuw
C
IJzeren Eeuw
D
Gouden Eeuw

Slide 5 - Quiz

Hoe heette de Nederlanden in de Gouden Eeuw (na de Opstand)?

A
Nederland
B
Holland
C
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
D
Bataafse Republiek

Slide 6 - Quiz

Waarom was de Nederlandse Republiek in de Gouden Eeuw bijzonder?
A
Het ging met de handel goed
B
We waren een Republiek
C
Er was godsdienstvrijheid
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 7 - Quiz

Waarom wordt die eeuw de Gouden Eeuw genoemd?

A
De scheepvaart en de handel bezorgden de Republiek veel geld en aanzien.
B
De kooplieden zorgden ervoor dat er geen armoede was in de Republiek.
C
De Republiek had veel kolonies in het buitenland.
D
De kleine Republiek versloeg het machtige Spanje in de Tachtigjarige oorlog.

Slide 8 - Quiz

Wat is specialisatie?
A
Als je een speciale werknemer bent
B
Als je nog maar één product gaat maken
C
Als je nog maar één product gaat kopen
D
Als je nog maar één werknemer hebt

Slide 9 - Quiz

Welke zin is onjuist?
A
De Gouden eeuw is in de 17e eeuw
B
De Republiek bestond uit 9 gewesten
C
De Staten-Generaal is het hoogste bestuur van de Republiek
D
De raadspensionaris was erg belangrijk

Slide 10 - Quiz

I Amsterdam vond het niet leuk dat Antwerpen in Spaanse handen kwam.
II Willem van Oranje vond het jammer dat Antwerpen in Spaanse handen kwam.

A
Beide zijn goed
B
Beide zijn fout
C
I is goed en II is fout
D
I is fout en II is goed

Slide 11 - Quiz

Wanneer werd de VOC opgericht?
A
1648
B
1585
C
1621
D
1602

Slide 12 - Quiz

Wie waren de grote concurrenten voor de WIC?
A
Portugezen, Spanjaarden en Engelsen
B
Spanjaarden, Fransen en Duitsers
C
Engelsen, Fransen en Spanjaarden
D
Spanjaarden, Duitsers en Portugezen

Slide 13 - Quiz

Waarom bouwden de kolonisten veel forten tussen Europa en Zuidoost-Azië?
A
Om van daaruit de cultuur van de plaatselijke bevolking te bestuderen en eventueel over te nemen.
B
Om in die gebieden een nieuwe leven te beginnen
C
Als bescherming tegen de plaatselijke bevolking en Europese concurrenten
D
Om van daaruit ontwikkelingshulp te geven

Slide 14 - Quiz

I In de zeventiende eeuw ontstaat door de toenemende handel een wereldeconomie.
II De Hollanders waren belangrijk in de slavenhandel.
A
Beide zijn fout
B
I is goed en II is fout
C
Beide zijn goed
D
I is fout en II is goed

Slide 15 - Quiz

Zet in de goede historische volgorde:
1 Oprichting VOC
2 Einde Nederlandse Opstand
3 Val van Antwerpen
4 Oprichting WIC
A
2, 3, 4, 1
B
4, 3, 1, 2
C
1, 3, 4, 2
D
3, 1, 4, 2

Slide 16 - Quiz

Waar kwamen veel arbeidskrachten op de Braziliaanse plantages vandaan?
A
Indonesië
B
Afrika
C
China
D
Noord-Amerika

Slide 17 - Quiz

I Bij het handelskapitalisme past het investeren in nieuwe producten.
II Het belangrijkste doel van het handelskapitalisme was het maken van winst.
A
Beide zijn fout
B
I is goed en II is fout
C
Beide zijn goed
D
I is fout en II is goed

Slide 18 - Quiz

I In de zeventiende eeuw waren er in de Republiek geen welvaartsverschillen.

II Het ontstaan van de VOC en de WIC was het gevolg van het handelskapitalisme in de Republiek.

A
I is fout en II is goed
B
Beide zijn goed
C
I is goed en II is fout
D
Beide zijn fout

Slide 19 - Quiz

Wanneer werd de WIC opgericht?
A
1621
B
1585
C
1602
D
1648

Slide 20 - Quiz

Wat past het beste bij de volgende uitspraak: “Jouw schepen mogen als enige handel drijven met de gebieden in Zuidoost-Azië”.
A
concurrentie
B
samenwerking met handelaren in andere landen
C
monopolie
D
elkaar helpen in de handel

Slide 21 - Quiz

Wat waren de twee belangrijkste redenen voor de immigratie in de Republiek in de zeventiende eeuw?
A
welvaart en godsdienstvrijheid
B
hoge bevolkingsdichtheid en welvaart
C
godsdienstvrijheid en democratie
D
godsdienstvrijheid en lage bevolkingsdichtheid

Slide 22 - Quiz

Wat wordt er met het begrip 'Republiek' bedoeld?

A
De naam van Nederland in de 16e t/m de 18e eeuw.
B
Een staat zonder vorst zoals een koning of een keizer.
C
Ergens tegen in opstand komen.
D
Als burgers wetten maken en niet een vorst.

Slide 23 - Quiz

Wie hadden de meeste macht in de Nederlandse Republiek?
A
De koning en zijn hofhouding
B
De regenten uit rijke families
C
De hardwerkende mannen en vrouwen

Slide 24 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met 'de beurs'?
A
Het gebouw waar kooplieden hun geld konden inwisselen om te handelen.
B
Het gebouw waar zeevaarders konden rusten voor een nieuwe tocht.
C
Het gebouw waar alle handelsspullen opgeslagen werden.
D
Het gebouw waar kooplieden samen komen om handel te drijven.

Slide 25 - Quiz

Producten opslaan om later te verhandelen noem je:
A
Handelskapitalisme
B
Stapelmarkt
C
VOC-principe
D
de Beurs

Slide 26 - Quiz


Een schip dat vanuit de landen rond de Oostzee naar Amsterdam vaart, is geladen met:
A
kaas, textiel en vis
B
wijn en olie
C
specerijen
D
graan en hout

Slide 27 - Quiz

De Staten Generaal gaf de VOC speciale rechten:
A
handelsmonopolie
B
vrede sluiten en oorlog voeren
C
aandelen verkopen
D
een multinational

Slide 28 - Quiz

In welk opzicht was de VOC uniek in de wereld?
A
Eerste bedrijf met winst uit handel
B
Eerste bedrijf met aandelen
C
Eerste bedrijf in de handel met specerijen
D
Eerste bedrijf in de handel met slaven

Slide 29 - Quiz

KENMERKEND ASPECT:
1. Het ontstaan van handelskapitalisme en begin van een wereldeconomie.
Leg dit uit met een voorbeeld.

Slide 30 - Open question

Afsluiting

Slide 31 - Slide