1.3 Migratie en verstedelijking

1.3 Migratie en verstedelijking
1 / 41
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

1.3 Migratie en verstedelijking

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Urbanisatiegraad
De urbanisatiegraad is het percentage mensen dat in de stad woont.
Als de urbanisatiegraad laag is dan heeft een stad veel ruimte om door te groeien.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Urbanisatietempo
De snelheid waarmee het aantal stadsbewoners toeneemt.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Urbanisatiegraad / -tempo
Verbanden leggen
Hoe hoger de urbanisatiegraad, hoe lager het urbanisatietempo.

Hoe lager de urbanisatiegraad, hoe hoger het  urbanisatietempo kan zijn.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel % van de Chinezen woont in de stad in 1980 en in 2020? (urbanisatiegraad)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Pushfactoren (afstotingsfactoren) 
zijn redenen om te vertrekken uit het herkomstgebied.

Pullfactoren (aantrekkingsfactoren)
zijn redenen om naar het aankomstgebied te migreren. 
Push- en pullfactoren 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Het urbanisatietempo in China is .....
A
erg laag
B
hoog

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen pullfactor?
A
werk
B
veiligheid
C
vrede
D
hongersnood

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Het urbanisatietempo is
A
het aandeel van de plattelandsbevolking dat naar de steden trekt.
B
het percentage van de bevolking dat in steden woont.
C
de snelheid waarmee de steden groeien.
D
de snelheid waarmee mensen naar de steden trekken.

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

De urbanisatiegraad is de / het
A
omvang van de steden uitgedrukt in km3
B
snelheid waarmee de steden groeien
C
percentage van de totale bevolking dat naar de steden trekt.
D
aandeel / percentage van de totale bevolking dat in steden woont

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Pushfactoren
A
klimaat
B
familie
C
oorlog
D
voedsel

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Een pullfactor kun je ook omschrijven als ...
A
een reden om naar een gebied toe te trekken
B
een reden om weg te blijven uit een gebied
C
een gevolg waardoor mensen naar een gebied toetrekken
D
een gevolg waardoor mensen wegblijven uit een gebied

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Het urbanisatietempo in Nederland ligt hoger dan het urbanisatietempo in Nigeria
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

De urbanisatiegraad in China is .....
A
erg laag
B
nog niet zo hoog
C
heel hoog

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen pushfactor?
A
Gebrek aan werk
B
Een natuurramp
C
Goed betaald werk
D
Oorlog

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een voorbeeld van een pullfactor?
A
lage lonen
B
oorlog
C
slechte scholen
D
veel werk

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Pushfactoren van het platteland zijn
A
werk en hoger inkomen
B
werkloosheid en lage inkomens
C
moderne levensstijl

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Migratie naar de stad
1980: 80% platteland / 20% stad
Nu: Meer dan de helft woont in de stad.

Op het platteland wordt het werk overgenomen 
door machines (mechanisatie) --> minder
mensen nodig: hoge werkloosheid

Meer werk in de steden (fabrieken) tevens ook 
meer verdiensten.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Oorzaak - gevolg
SEZ zorgt voor meer werk in de stad, gevolg: urbanisatie (pull factor)
Mechanisatie zorgt voor minder werk op het platteland, gevolg: urbanisatie (push factor)

Urbanisatie, gevolg: stadsdorpen worden afgebroken
Afgebroken stadsdorpen, gevolg: landbouwgrond en winkeltjes verdwijnen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Illegale migratie
Oude Chinese wet: hukou, je moet blijven wonen in het gebied waar je bent geboren.

Gevolg: illegale migratie

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Hukou-systeem
Je moet blijven wonen waar je bent geboren.
Heb je geen Hukou dan ben je illegaal. Je hebt geen recht op:
  • onderwijs
  • gezondheidszorg
  • huis
  • uitkering

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Drijvende bevolking

= Migranten in China die ergens anders wonen dan waar ze staan ingeschreven

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Wat betekent Hukou?
A
Dat je moet wonen op de plek waar je bent geboren
B
Dat je maar 1 kind mag krijgen
C
Dat je alleen mag verhuizen naar het binnenland
D
Dat je ergens anders gaat wonen dan waar je bent geboren

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wat verwacht je dat er met de migratie in China gebeurt door het versoepelen van het hukou systeem?
A
toename migratie van platteland naar stad
B
toename migratie van stad naar platteland
C
geen grote veranderingen

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Leegloop platteland
Trek naar de stad:

- Meer werk
- Hogere lonen
- Moderne westerse levensstijl

Urbanisatie > verstedelijking

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Stadsdorpen
Dorpen die opgesloten geraakt zijn door stedelijke bebouwing.

Mensen zijn akkers kwijtgeraakt > verhuur van woonruimte

Extreem hoge woningdichtheid

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Vernieuwde steden: oude wijken platgegooid en stadsdorpen opgeruimd 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Stedelijke vernieuwing
Het vernieuwen van woonwijken in een stad, zodat de leefbaarheid verbetert.

Projectontwikkelaars spelen een grote rol > hoogbouw.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Stedelijke veranderingen door urbanisatie
Vroeger: 75% van de inwoners woonde in oude, traditionele stadswijkjes. 

Nu: veel hoogbouw in de steden.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Hoogbouw
Hoogbouw levert projectontwikkelaars meer geld op.

Voordelen: meer luxe zoals centrale verwarming en airco.
Nadeel: het is duur

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Pull-factoren stad
Push-factoren platteland
rust
werkgelegenheid
lage inkomens
westerse levensstijl
werkeloosheid
mechanisatie in de landbouw
lage belastingen
armoede

Slide 35 - Drag question

This item has no instructions

Is er in china sprake van ruraal-urbane migratie?
A
ja
B
nee

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn de belangrijkste pushfactoren bij ruraal-urbane migratie in China?

Slide 37 - Open question

werkloosheid en armoede
Ontwikkelingskenmerken
  1. Welvaart: mensen worden rijker
  2. Welzijn: het gaat beter met mensen
  3. Hoe snel groeit de bevolking? Hoe snel groeit het % stedelingen? 
B224 - Kenmerken van ontwikkeling 

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Fysisch> toename vervuiling
Sociaal-cultureel > vervagen 'eigen' cultuur
Economisch > toename ongelijkheid 
Politiek > beperking vrijheid burgers (reactie op globalisering) 
B256 - Gevolgen van globalisering (negatief) 

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Protesten HongKong
In 2019 breken er protesten uit in Hongkong tegen de regering.
Hongkong is liberaal en kapitalistisch, in tegenstelling tot het communistische China.

Inmiddels is de veiligheidswet aangenomen waarmee het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong is verboden. 

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Video

This item has no instructions