Dagbesteding les 2 week 1

Dagbesteding 
les 2

1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Dagbesteding 
les 2

Slide 1 - Slide

les agenda 
 • Terugblik 
 • Behandelen theorie
 • Opdrachten zelfstandig maken
 • Laatste 10 minuten wordt je terugverwacht in de digitale lesomgeving voor de toets
 • Heeft iemand nog iets te melden?

Slide 2 - Slide

Wat is dagbesteding?

Slide 3 - Mind map

Dagbesteding is...
Doelgerichte, zoveel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die tot je beschikking hebt te besteden.
   

Als MZ'er en vitaliteitsbegeleider ben je bezig met de dagbesteding van kwetsbare groepen begeleiden en ondersteunen in: bv. vaardigheden en vrije tijd. 

Slide 4 - Slide

Dagbesteding

Thema 1 Dagbesteding
Hoofdstuk 1 Wat is dagbesteding?
Paragraaf 1.1 t/m 1.2.2

Leerdoel: aan het eind van deze les ken je doelen en de vier aspecten van dagbesteding 


Slide 5 - Slide

Doelen van dagbesteding
Dagbesteding bestaat uit activiteiten waarbij verschillende doelen het uitgangspunt zijn

Doelen van dagbesteding kunnen zijn:
 • Goede gezondheid
 • Een stabiele financiële situatie
 • Bevorderen sociale contacten
 • Dagstructurering

Slide 6 - Slide

Vier aspecten van dagbesteding
Persoon in de dagbesteding; op eigen wijze en binnen de mogelijkheden. Dagbesteding geeft invulling aan behoeften en wensen
 
Aard van dagbesteding; De tijd die je in een bepaalde levensfase beschikbaar hebt, geef je vorm en inhoud met dagbesteding.


Omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt; Een plek die je eigen is, waar je veilig bent. Die je met anderen deelt of juist niet.


Waarde van de dagbesteding; materiaal om je dag, je leven, je bestaan vorm en inhoud te geven. En het bijzondere is dat je hier zelf een onderdeel in bent.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Stijn en Kim hebben hebben een verstandelijke handicap. Ze zijn vier middagen in de week te vinden bij lunchroom de cirkel.
Kim vindt het contact met mensen een beetje eng. Dit maakt dat zij in de keuken werkt en de broodjes klaarmaakt die de klanten bestellen. Zo heeft ze geen contact met klanten.
Stijn werkt in de bediening, neemt de bestelling op en ontvangt de klanten. Hij maakt graag een praatje met de klanten en geniet hiervan. ’s Avonds tijdens het eten verteld hij hier altijd erg trots over.
timer
1:30
De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt
De waarde van de dagbesteding
De aard van de dagbesteding zelf
De persoon die aan de dagbesteding meedoet

Stijn en Kim
Bestelling klaarmaken en klanten bedienen 
Contact maken met mensen 
Lunchroom de cirkel

Slide 9 - Drag question

Welke taken kun je de cliënt aanleren? 
Als beroepskracht maatschappelijke zorg is het jouw taak om cliënten te helpen bij taken in hun levensloopfase. Je kunt verschillende taken aanleren:
 • Gedrag
 • Zingeving
 • Competenties
 • Werken
 • Scholing
 • Vrije tijd
 

Slide 10 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 11 - Mind map

Aan de slag!
Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale werkomgeving Dagbesteding MZ:
Opdracht 1a t/m 3a van 1.1 Wat is dagbesteding?

Alle opdrachten zijn voor het einde van de les af

Let op! Laatste 10 minuten wordt je weer verwacht in de digitale lesomgeving


Slide 12 - Slide