§1.2 scheidingsmethoden


  • korte terugblik §1.1
  • introductie van scheidingsmethoden 
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 33
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


  • korte terugblik §1.1
  • introductie van scheidingsmethoden 
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 2 - Quiz

Wat is de definitie van een mengsel? Een mengsel...
A
bestaat uit een soort moleculen.
B
bestaat uit meerdere soorten moleculen.
C
bestaat uit meerdere moleculen.
D
bestaat uit meerdere soorten atomen

Slide 3 - Quiz

Een mengsel heeft een
A
Kookpunt
B
Smeltpunt
C
Verdamppunt
D
Kooktraject

Slide 4 - Quiz

Na deze les kun je de volgende scheidingsmethoden beschrijven en in de juiste context gebruiken:

  • bezinken, afschenken en centrifugeren.
  • filtreren en zeven.
  • indampen  
  • extraheren
Wat weet je na deze les

Slide 5 - Slide

Zuivere stof en mengsel
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes (moleculen)
Bij mengsels kun je de verschillende deeltjes van een elkaar scheiden

Slide 6 - Slide

Het verschil tussen scheiden en ontleden van stoffende verschillende moleculen in een mengsel van elkaar te scheiden 

De moleculen veranderen niet

Je krijgt nu zuivere stoffen

Slide 7 - Slide

Het verschil tussen scheiden en ontleden van stoffenJe breekt de moleculen op in hun elementen

Alle moleculen gaan kapot 

Slide 8 - Slide

Bezinken is scheidingsmethode 
op basis van een verschil in dichtheid tussen de stoffen van een mengsel. 

Bezinken is een geschikte methode om een suspensie te scheiden in een vaste stof en een vloeistof.

Als de dichtheden dicht bij elkaar liggen zal het bezinken lang duren. Met centrifugeren kun je dit proces versnellen

Bezinken en centrifugeren

Slide 9 - Slide

Bezinken en centrifugeren

Slide 10 - Slide

Is centrifugeren een chemische reactie?
A
ja, want er ontstaan nieuwe stoffen
B
ja, want er verdwijnen stoffen
C
nee, het is een scheiding
D
nee, het is een fase-overgang

Slide 11 - Quiz

Filtreren (en zeven) is een scheidingsmethode 
op basis van een verschil in deeltjesgrootte tussen de stoffen van een mengsel.

Filtreren is een geschikte methode om een suspensie te scheiden in een vaste stof en een vloeistof.

De vaste stof blijft hierbij op het filter liggen; dat is het residu. De vloeistof gaat door het filter heen; dit noemt men het filtraat.

Filtreren (en zeven)

Slide 12 - Slide

Filtreren (en zeven)

Slide 13 - Slide

Noem een voorbeeld van filtreren

Slide 14 - Open question

Hoe heet de oplossing die wordt opgevangen bij filtreren?
A
bezinksel
B
residu
C
filtraat
D
extract

Slide 15 - Quiz

Indampen is een scheidingsmethode 
op basis van een verschil in kookpunt

Indampen is een geschikte methode op oplossingen van vaste stoffen (bv zout in water) te scheiden.

Het oplosmiddel (laag kookpunt) verdampt, de vaste stof blijft over.

indampen

Slide 16 - Slide

indampen

Slide 17 - Slide

Bij het indampen van een oplossing van zout in water..
A
Verdampt het zout en het water gelijkmatig
B
verdampt alleen het water en blijft het zout achter
C
Verdampt alleen het zout
D
wordt het zout ontleed

Slide 18 - Quiz

Extraheren is een scheidingsmethode 
op basis van een verschil in oplosbaarheid van de componenten in een bepaald oplosmiddel dat bij een extractie wordt gebruikt. 

Dit oplosmiddel heet het extractiemiddel.

Extraheren is een geschikte methode voor het scheiden van mengsels van vaste stoffen.

Extraheren

Slide 19 - Slide

Extraheren

Slide 20 - Slide

Een zuivere stof kun je scheiden met een scheidingsmethode
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quiz

Wat gebeurt er bij scheiden?
A
Uit een beginstof ontstaan meerdere reactieproducten
B
Je laat een mengsel reageren zodat er meerdere stoffen ontstaan
C
Je sorteert de stoffen uit het mengsel op stofeigenschap
D
Je voert een reactie uit waarbij de elementen weer ontstaan

Slide 22 - Quiz

Filtreren is scheiden op basis van ......
A
Kookpunt
B
Oplosbaarheid
C
Deeltjesgrootte
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 23 - Quiz

Extraheren is scheiden op basis van .....
A
Kookpunt
B
Oplosbaarheid
C
Deeltjesgrootte
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 24 - Quiz

Met welke scheidingsmethode kan je een suspensie scheiden?
A
Bezinken
B
Adsorberen
C
Destilleren
D
Filtreren

Slide 25 - Quiz

Ik heb een mix van zout en peper gekocht. Hoe ga ik die 2 stoffen van elkaar scheiden post zodat ik een hoopje peper en een hoopje zout heb?

Slide 26 - Open question

En nu even oefenen
5 minuten
Ik heb een mix van zout en peper gekocht. Hoe ga ik die          2 stoffen van elkaar scheiden post zodat ik een hoopje peper en een hoopje zout heb?

Slide 27 - Slide

Schrijf drie dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 28 - Open question

Hoe goed begrijp je nu de stof over
mengen of reageren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

Schrijf één of twee dingen op die je deze les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 30 - Open question

Geef 1 tip aan je docent

Slide 31 - Open question

Voor iedereen
Opgave   

Was dat moeilijk? Maak dan ook nog deze:
Opgave   

Was dat makkelijk? Maak dan ook nog deze:
Opgave   

Opgaves die je tijdens de les niet hebt kunnen afmaken 
worden huiswerk voor de volgende les

Aan het werk 

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide