P4 Internationale organisaties

De wereld na 1945
§ 4 Internationale organisaties
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

De wereld na 1945
§ 4 Internationale organisaties

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun uitleggen:
 1.  Hoe er meer wereldwijde samenwerking kwam.
 2. Welke organisaties onder de VN vallen.
 3. Waarom Europese landen gingen samenwerken.

Slide 2 - Slide4.1
 Wereldwijde samenwerking

Slide 3 - Slide

Oprichting

 • Het idee komt voort uit de Volkenbond die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht door de Amerikaanse president Wilson
 • De VN werd in 1945 opgericht na de Tweede Wereldoorlog

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Organisatie
 • Alle lidstaten hebben één stem in de Algemene Vergadering
 • De Veiligheidsraad is het belangrijkste orgaan van de VN
 • Deze bestaat uit vijf vaste leden en tien wisselende leden
 • De vijf vaste leden hebben vetorecht

Slide 6 - Slide

Oorlogstribunalen
 • Het Internationaal Gerechtshof kan oorlogsmisdadigers bestraffen
 • Deze is gevestigd in Den Haag
 • In Nederland is het gerechtshof heel bekend vanwege het Joegoslaviëtribunaal waarin misdadigers van Srebrenica werden bestraft
Met verbijstering heeft de wereld woensdag kunnen toezien hoe de oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak in de rechtszaal van het Joegaslaviëtribunaal na het horen van zijn veroordeling tot twintig jaar celstraf gif innam. De 72-jarige Bosnische Kroaat stierf kort daarna in een Haags ziekenhuis.

Slide 7 - Slide

VN
 1. Ieder land kan lid worden
 2.  Ondertekening verklaring van rechten van de mens   (zelfbeschikkingsrecht - gelijke rechten man/vrouw)
 3.  Elke land heeft één stem  en is dus in principe gelijk

Slide 8 - Slide

Blauwhelmen

 • Bewaken van de vrede en veiligheid in de wereld


 • Meevechten om twee vijanden uit elkaar te houden

Slide 9 - Slide4.2 
VN- organisaties

Slide 10 - Slide

Algemene vergadering
Veiligheidsraad

Slide 11 - Slide

Algemene Vergadering
Komen elk jaar bijeen.

Wat kunnen ze doen?
-> Stemmen over besluiten en ondernemen actie


 • Bijvoorbeeld: Universele Verklaring rechten van de mens
  - oprichting UNICEF

Slide 12 - Slide

Veiligheidsraad
Raad van 15 landen
-> Vrede en veiligheid in de wereld
5 permantente leden (vetorecht)
10 niet permanente leden (2 jaar)

Wat kunnen ze doen?
strafmaatregelen - VN leger - vechten partijen scheiden - toezien op veiligheid

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

VN
 • Verenigde Naties hebben tot doel oorlog te voorkomen.
 • Permanente leden Veiligheidsraad: VS, SU, GB, Frankrijk en China.
 • Vetorecht: stemming tegen houden.

Slide 15 - Slide

VN
VN kan:
 • Besluit nemen (resolutie). Is weinig anders dan je mening geven.
 • Sanctie opleggen: straf geven.
 • Militairen sturen: doel: vrede bewaren en mensen beschermen.
 • UNICEF is onderdeel van de VN

Slide 16 - Slide

Korea Oorlog
juni 1950 - juli 1953
aanval Noord-Korea > Zuid-Korea
VN - militairen
Rusland afwezig dus geen VETO

Slide 17 - Slide

Vietnamoorlog
1957-1975
Amerikaanse betrokkenheid wordt niet veroordeeld:
...........VETO

Slide 18 - Slide

VEEL KRITIEK OP VN
BEKIJK VOLGENDE SPOTPRENT EN LEG UIT WAT JE ZIET

Slide 19 - Slide

UN = United Nations (Verenigde Naties)
security council = Veiligheidsraad
'Russia'
'France'
'China'
'UK'
'US'

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

 § 4.3 Europese samenwerking 

Slide 22 - Slide

NA WO2
 • Europa in puin, hulp van Amerika > Marshallhulp

 • Voorwaarde: Europese samenwerking zodat oorlogen worden voorkomen

Slide 23 - Slide

Geschiedenis van de EU
 1. 1951: Europese Gemeenschap voor kolen en staal. (EGKS) (geen oorlog!)
 2. 1957: Europese Economische Gemeenschap. (EEG) : handel zonder belemmeringen
 3. 1967: Europese Gemeenschappen (EG) : samenvoeging van de EGKS en de EEG
 4. 1993: Europese Unie (EU) (Verdrag van Maastricht)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Terugkoppeling
- Waarom ontstond de VN?
- Wat is het doel van de VN?
- Waarom is dat veto recht soms zo lastig?
- Hoe  verliep de Europese samenwerking vanaf 1951?

Slide 26 - Slide