Sociaal netwerk

1 / 20
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Hoe was het in de wijk?

Slide 2 - Open question

Programma
- Leerdoelen
- Sociaal netwerk
- Oefenen

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Je kan omschrijven wat een sociaal netwerk is en wat hier het belang van is.
Je kan meerdere instrumenten benoemen om het sociale netwerk in kaart te brengen.
Je kent meerdere mogelijkheden om het sociale netwerk te versterken.

Slide 4 - Slide

Sociaal netwerk 
Sociaal netwerk: 
Contacten die iemand heeft met vrienden, kennissen en andere privé contacten. 

- Een van je taken als verpleegkundige is het versterken, uitbreiden en activeren van het sociale netwerk van de client 
- Clienten met een goed sociaal netwerk hebben minder begeleiding nodig. 
- Clienten zonder een sociaal netwerk zijn vaak eenzaam en leven geisoleerd ook vermindert de zelfstandigheid 

- Bij de begeleiding van clienten kijk je altijd naar de sociale context, ofwel sociale omgeving. Goede relaties geven een gevoel van veiligheid, doordat ze opvang bieden bij moeilijkheden 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Waarom een sociaal netwerk?
- Affectieve behoeften 
- Materiele behoeften 
- Behoefte aan aansluiting 
- Behoefte aan sociale zekerheid 

Vragen hierbij:
- Geeft het netwerk voldoende waardering en erkenning?
- Biedt het voldoende materiele steun? 
- Het gevoel erbij te horen? 
- Geeft het netwerk via afspraken en regelingen voldoende zekerheid aan contact? 

Slide 7 - Slide

Sociaal netwerk 
Clienten kunnen kwaliteit van hun netwerk vergroten door het leggen van nieuwe contacten, maar ook in het investeren van relaties. 

Methodiek netwerkgericht werken is opgericht omdat het sociaal netwerk belangrijker is dan alle zorg die een mens kan krijgen 

Hulpvragen die gericht zijn voor een sociaal netwerk: 
- Sociale steun (samen koffie drinken) 
- Emotionele steun (troost bieden, een arm om iemand heen slaan)
- Cognitieve steun ( meedenken en stimuleren)
- Praktische steun (boodschappen doen, een formulier invullen) 

Slide 8 - Slide

Netwerkgericht werken 
Niet voor iedereen is dit haalbaar;
- Mensen met een vluchtelingenstatus spreken niet altijd goed de Nederlandse taal 
- Clienten met een zeer laag IQ missen vaak sociale vaardigheden 
- Clienten met wisselende emoties en agressief gedrag zijn vaak niet in staat tot het opbouwen van een sociaal netwerk 

Slide 9 - Slide

Methodiek: Netwerkgericht werken 
Stap 1:  Netwerk onderzoeken 
Leg allereerst duidelijk uit wat het begrip scoiaal netwerk inhoudt. Laat de client vertellen wie hij allemaal kent binnen zijn/haar sociale netwerk. Dit kun je doen door vragen te stellen als:
- Aan wie vertelt u dat u iets leuks heeft meegemaakt? 
- Wie biedt welke ondersteuning? 
- Wie heeft u deze week allemaal gesproken?
Maak een grosslijst voor de client. Vervolgens kan je een ecogram of genogram maken. 

Stap 2: Netwerk uitbreiden 
Probeer verbindingen te leggen tussen de client en zijn omgeving. Denk aan gezin, familie, vrienden. Zoek mogelijkheden om banden te verstevigen. Vraag naar de wensen van de client. 

Slide 10 - Slide

Methodiek: Netwerkgericht werken 
Stap 3:  Netwerk activeren  
Stimuleer en motiveer de client om deel te nemen aan het netwerk. Wat kan de client zelf doen voor een ander of terugdoen voor iemand die hem heeft geholpen? 

Stap 4: nieuwe activiteiten stimuleren
Bij deze stap werk je toe naar maatschappelijk activiteiten buitenshuis. 
Denk aan hobby's, cursus etc. 


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat is een sociaal netwerk?

Slide 13 - Open question

Wat is het nut van een goed sociaal netwerk?

Slide 14 - Open question

Onder welke steun valt boodschappen doen?
A
Emotionele steun
B
Cognitieve steun
C
Praktische steun

Slide 15 - Quiz

De methodiek Netwerkgericht werken werkt voor iedereen?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Link

Oefenen
Ik verdeel jullie zo in duo's
Lees het document door
Volg de stappen en breng van elkaar het sociaal netwerk in kaart - doe dit op de manier zoals je een zorgvrager hiernaar zal bevragen.timer
40:00

Slide 18 - Slide

Leerdoelen
Je kan omschrijven wat een sociaal netwerk is en wat hier het belang van is.
Je kan meerdere instrumenten benoemen om het sociale netwerk in kaart te brengen.
Je kent meerdere mogelijkheden om het sociale netwerk te versterken.

Slide 19 - Slide

Volgende week

Slide 20 - Slide