3.4 elektriciteitscentrales en broeikaseffect

vandaag: § 3.4

Nodig:
boek (dicht)
iPad
schrift + pen

lesdoelen:
Ik weet hoe in een energiecentrale elektriciteit wordt opgewekt
Ik weet welke verontreinigingen door deze centrales worden veroorzaakt
Ik weet hoe de aarde opwarmt door het versterkte broeikaseffect 1 / 26
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

vandaag: § 3.4

Nodig:
boek (dicht)
iPad
schrift + pen

lesdoelen:
Ik weet hoe in een energiecentrale elektriciteit wordt opgewekt
Ik weet welke verontreinigingen door deze centrales worden veroorzaakt
Ik weet hoe de aarde opwarmt door het versterkte broeikaseffect Slide 1 - Slide

planning
  • opstarten
  • uitleg 
  • zelf aan het werk


  • korte herhaling
  • zelf aan het werk
  • afsluiting

(5 min)
(15 min)
(30 min)


(5 min)
(40 min)
(5 min)

Slide 2 - Slide

Paragraaf 3.4
De meeste energie die wij op dit moment gebruiken komt uit brandstoffen. Deze brandstoffen zijn fossiele brandstoffen. Dat betekent dat ze gevormd zijn over lange tijd, maar ook op kunnen raken. 

Die brandstoffen worden in energie-
centrales gebruikt om elektriciteit 
te maken.

Slide 3 - Slide

Conventionele energiecentrale
generator

Slide 4 - Slide

verontreinigingen
De kerncentrale veroorzaakt een aantal verontreinigingen.

Bij de verbranding van de brandstoffen komen vervuilende stoffen vrij, zoals CO2.
Deze stoffen veroorzaken een versterkt broeikaseffect, zure regen en smog.

Bij de condensator wordt warmte afgegeven aan de omgeving, dit noemen we thermische verontreiniging

Slide 5 - Slide

Conventionele energiecentrale
generator

Slide 6 - Slide

Plaats ze in de juiste orde
1
2
3
4
KETEL
GENERATOR
TURBINE
BRANDER

Slide 7 - Drag question

Zure regen
Verbanden fossiele brandstoffen:
  • Zwaveldioxide (SO2) -> zwavelzuur (H2SO4)
  • Stikstofdioxide (NO2) -> salpeterzuur (H2NO3)


Tegenwoordig worden er filters geplaatst in de schoorstenen van de fabrieken, zodat er minder van deze stoffen vrijkomen.

Slide 8 - Slide

Effecten zure regen

Slide 9 - Slide

Broeikaseffect
In de atmosfeer bevinden zich broeikasgassen.
De 2 belangrijkste zijn water(H2O) en koolstofdioxide (CO2)

Broeikasgassen kunnen infrarode straling (warmte) absorberen. (vasthouden)

Slide 10 - Slide

broeikaseffect

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Is het broeikaseffect altijd slecht?
A
ja, want hoe minder opwarming van de aarde hoe beter
B
nee, zonder natuurlijk broeikaseffect zou het hier te koud zijn
C
broeikasgassen zijn giftig en dat is slecht voor de gezondheid
D
geen idee kunnen we daar een keer les over krijgen?

Slide 13 - Quiz

Welk van de volgende uitspraken over het broeikaseffect is/zijn waar
A
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door chloorgas
B
Het broeikaseffect is nodig om leven te laten ontstaan op een planeet
C
Het versterkt broeikaseffect ontstaat door koolstofmonoxide
D
verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor versterkt broeikaseffect

Slide 14 - Quiz

zure regen zorgt voor
A
het broeikaseffect
B
aantasting van de natuur
C
smog

Slide 15 - Quiz

Aan de slag
maak de opdrachten van 3.4
Klaar? nakijken!

Slide 16 - Slide

Welke vormen van warmtetransport zijn er?

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Slide

Warmteverlies door geleiding ga je tegen
A
Door het vasthouden van de warme lucht
B
Met isolatoren
C
Door de warmte terug te kaatsen.

Slide 19 - Quiz

Wat doet een turbine?

Slide 20 - Open question


Een turbine zet de bewegingsenergie van stoom om in bruikbare bewegingsenergie voor de generator.

Slide 21 - Slide

Aan de slag
maak de opdrachten van 3.4
Klaar? nakijken!

Slide 22 - Slide

lesdoelen
Ik weet hoe in een energiecentrale elektriciteit wordt opgewekt

Ik weet welke verontreinigingen door deze centrales worden veroorzaakt

Ik weet hoe de aarde opwarmt door het versterkte broeikaseffect 

Slide 23 - Slide

in het kort: 

Slide 24 - Slide

Dat was het
voor vandaag! 

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide