Herhalen mengsels en scheidingsmethoden

Mengsels scheiden
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.
1 / 29
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Mengsels scheiden
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.

Slide 1 - Slide

Soorten mengsels
De mengsels kun je uit elkaar houden door te bekijken welke fase in welke fase zit
Bijvoorbeeld:
  • Een vaste stof die niet oplost in een vloeistof
  • Een gas die niet oplost in een vloeistof

Slide 2 - Slide

Oplossing
Een vaste stof, vloeistof of gas die wel oplost in een vloeistof.

Altijd helder
Kan een kleur hebben

Slide 3 - Slide

Suspensie
Een vaste stof die niet oplost in een vloeistof.

Altijd troebel
Heeft altijd een kleur
Bezinkt 

Slide 4 - Slide

Emulsie
Een vloeistof die niet oplost in een vloeistof.

Altijd troebel
Ontmengt

Slide 5 - Slide

Rook / Nevel
Rook: vaste deeltjes die         Nevel: vloeistofdruppels
zweven in een gas                   die zweven in een gas

Slide 6 - Slide

Schuim
Gasbelletjes in een vaste stof of in een vloeistof

Slide 7 - Slide

Mengsels scheiden
Bij het scheiden van stoffen maak je altijd gebruik van een verschil in stofeigenschap tussen deze twee stoffen.
Bijvoorbeeld:
  • Verschil in kookpunt
  • Verschil in oplosbaarheid in bepaalde oplosmiddelen
  • Verschil in deeltjesgrootte
  • etc.

Slide 8 - Slide

Filtreren/zeven
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in deeltjesgrootte

Slide 9 - Slide

Kleine gaatjes: filter
Grote gaten: zeef

Slide 10 - Slide

Filtreren
Vaste stof scheiden van vloeistof 

Filter

Residu - blijft achter in filter
Filtraat - gaat door filter heen

Slide 11 - Slide

Bezinken en afschenken
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in dichtheid.

Slide 12 - Slide

Bezinken

Slide 13 - Slide

Indampen / destilleren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in kookpunt

Slide 14 - Slide

Indampen
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Nadeel: 1 stof verdwijnt

Slide 15 - Slide

Destilleren
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Voordeel:  stof verdwijnt niet!

Slide 16 - Slide

Extraheren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in oplosbaarheid

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Op welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 20 - Quiz

Van welke scheidingsmethode(n) maken we gebruik bij het zetten van koffie?
A
Indampen
B
Indampen & destilleren
C
Extraheren
D
Extraheren & filtreren

Slide 21 - Quiz

Een suspensie kan ik scheiden met behulp van ...
A
Destilleren
B
Adsorptie
C
Filtratie
D
Extraheren

Slide 22 - Quiz

Kun je een oplossing scheiden door filtreren?
A
ja
B
nee

Slide 23 - Quiz

Kun je een suspensie scheiden door bezinken?
A
ja
B
nee

Slide 24 - Quiz

Wat voor soort mengsel kunnen we scheiden met extraheren?
A
Kleurstoffen.
B
Vaste stoffen.
C
Suspensie.
D
Oplossing.

Slide 25 - Quiz

Een zuivere stof kun je scheiden met een scheidingsmethode
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quiz

Leerdoelen behaald?!

Slide 27 - Slide

In de les / huiswerk
Leren en maken H2.2

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video