Verslikken/verstikken/vergiftiging

Verstikken/verslikken/vergiftiging
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Verstikken/verslikken/vergiftiging

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Na deze les kun je handelen bij een lichte verslikking
 • Je weet hoe je moet handelen bij een ernstige verslikking en past dit toe.
 • Je weet hoe je moet handelen bij het innemen van een giftige stof.

Slide 2 - Slide

Een lichte verstikking
Wat stel je dan vast?
 • Iemand kan nog huilen/praten
 • Iemand kan luid hoesten/diep ademhalen

Wat doe je?
 • Moedig aan tot hoesten
 • Check of ademhaling weer normaal wordt

Slide 3 - Slide

Ernstige verslikking
Wat stel je vast?
 • Iemand kan niet praten/hoesten/ademen (soms piepend)
 • Is in paniek en probeert adem te halen
 • Verminderd bewustzijn/bewusteloos
 • Heeft/krijgt een blauwe gelaatskleur

Slide 4 - Slide

Ernstige verslikking
Wat doe je bij ineffectieve hoest:
 • Roep hulp en beoordeel bewustzijn
 • 112 (laten) bellen
 • 5 rugslagen en 5 buikstoten blijf afwisselen tot los komt/ambulance arriveert.

Slide 5 - Slide

Ernstige verslikking
Wat doe je bij verlies van bewustzijn/bewusteloosheid?
 • 112 (laten) bellen
 • Slachtoffer op de rug leggen
 • Start reanimatie

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Dit kan op verschillende manieren


 1. Staande
 2. In een rolstoel 
 3. Op een stoel 

Slide 8 - Slide

Waarom heeft het geen zin om iemand te laten drinken met verstikking?
A
je kan niet slikken, door je verslikking omdat je geen lucht kan weg slikken
B
Met drinken spoel je alleen de blokkade door slokdarm. de lucht pijp blijft verstopt
C
met drinken los je het juist wel op.
D
Geen van alle antwoorden

Slide 9 - Quiz

Demonstratie

Slide 10 - Slide

Vergiftiging
Wat moet jij als verpleegkundige weten?

Slide 11 - Slide

3 groepen giftige

 • Aardolie producten
 • Bijtende/etsende stoffen
 • Niet bijtende stoffen 

Slide 12 - Slide

Wat doe je als verpleegkundige?
Altijd:
Bel de huisarts/huisartsenpost 
Neem altijd verpakkingen mee met evt restant

Bij ademhalingsproblemen/bewustzijnsproblemen:
Stabiele zijligging en BEL 112! 

Slide 13 - Slide

Mogelijke behandelingen
 • Braken
 • Niet braken
 • Drinken (water, melk)
 • Norit

Slide 14 - Slide

Opdrachten
We maken de opdrachten op het stencil in 2-tallen.
Daarna oefenen we de vaardigheden; rugstoten, buikstoten, reanimatie en vergiftiging. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Oefenen
2x Verstikking
1x Reanimeren
1x Stabiele zijligging

Slide 17 - Slide